Vanliga frågor från företag

Frågor och svar om gåvor från företag

Sverige för UNHCR samarbetar med företag på många olika sätt, utifrån behoven för människor på flykt och företagets målsättning. Kontakta gärna oss via foretag@sverigeforunhcr.se

Väljer ni att ge en gåva är det en villkorslös donation utan krav på motprestation som UNHCR använder där den behövs som mest för att skydda människor på flykt.

För att bli samarbetspartner till Sverige för UNHCR krävs ett långsiktigt åtagande där vi tillsammans utvecklar ett samarbete. Samarbetsformen regleras i ett avtal.

Pengarna går till UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt från krig, konflikter, förföljelse och katastrofer. Du kan läsa mer i vår årsredovisning.

Användandet av vår logotyp styrs delvis av internationella regler, och får endast användas av ett fåtal företag som vi har stora och långsiktiga samarbeten med. Som nyckelföretag får ni tillgång till flera olika grafiska uttryck för att uttrycka ert stöd för Sverige för UNHCR.

I vårt dagliga arbete prioriterar vi behovet i vår verksamhet och eftersträvar att samla in icke öronmärkta pengar. I de fall som vi är i behov av fysiska produkter pratar vi gärna vidare med ditt företag om en donation av dessa typer av gåvor.

För fysiska produkter krävs stora volymer på gåvan. En förutsättning för att vi ska kunna ta emot produkter är att det inte blir dyrare att skicka varorna till det aktuella landet, till exempel beroende på tullavgifter och frakt, än att köpa varorna på plats därmed också gynna den lokala marknaden. Givaren måste själv stå för transportkostnaden. Kontakta gärna oss via foretag@sverigeforunhcr.se om du vill veta mer!

Nej.

Nej.

Nej.

Om du har en produkt som du tror att UNHCR har användning av och vill utveckla tillsammans med UNHCR eller blir leverantör av, ska du kontakta UNHCR:s kontor i Genève. Här hittar du mer information.

Visst kan ni det! För bidrag som är lägre än en miljon kronor per år har vi ett antal projekt som redan är fastställda. 

Vill ditt företag bidra med en större summa pengar under en längre period, kan vi ta fram ett specifikt projekt för ert företag. Kontakta gärna oss via foretag@sverigeforunhcr.se om du vill veta mer!

Företag måste uppfylla vissa kriterier för att ingå samarbete med UNHCR.
Här hittar ni vår policy och uppförandekod.