Kris

Just nu pågår flera akuta kriser i världen.

Med starkt stöd från människor som är med och hjälper barn och familjer på flykt från krig och konflikter kan UNHCR finnas på plats världen över.
Kriget i Syrien trappas just nu upp. I norr är läget är akut med bombangrepp och militära offensiver mot civila. UNHCR är på plats med nödhjälp.
Akut läge i Jemen. Det mänskliga lidandet är enormt. Det är "en bortglömd katastrof som förvärras varje dag". Du kan hjälpa barn och familjer att överleva.