Ledningsgrupp v2

Ledningsgruppen

Niklas Birgetz

Ansvarig företagssamarbeten

Jenny Granell

Ekonomi- och administrativ chef

Astrid Steen

Chef företag och filantropi

Richard Hägglöf

Ansvarig företagssamarbeten

Kajsa Ljungquist

Ansvarig företagssamarbeten

Charlotte Wiström

Ansvarig testamenten och stora gåvor

Jessica Sjöstrand

Koordinator företagsgåvor

Emma Wiklund

Ansvarig företagssamarbeten

Amelie Häger

Senior strategisk partnerskapsansvarig

Ulrika Nilsdotter Brühl

Kommunikationschef

Elin Stråkendal

Vice generalsekreterare, chef strategi och tillväxt

Åsa Widell

Generalsekreterare