Krisen i Afghanistan

Afghanistan står inför en fullskalig katastrof. Halva befolkningen riskerar akut hunger. Sjukvården har kollapsat. Miljoner människor är på flykt. Vill du hjälpa?

Jag vill hjälpa idag!

På flykt från strider i Afghanistan

Läget i Afghanistan är sedan årtionden bedrövligt. Landet har inte haft fred sedan 1970-talet och är ett av de fattigaste i världen. Konflikter, torka och fattigdom har tvingat miljoner människor på flykt. Många har förlorat hoppet om framtiden.

  • 2,6 miljoner afghanska registrerade flyktingar är utspridda i världen – 2,2 miljoner i Iran och Pakistan.
  • 3,4 miljoner människor är på flykt från konflikter i landet – 710 000 flydde under 2021.

Afghanistan har en befolkning på 40 miljoner människor, 24 miljoner av dem behöver nödhjälp för att klara vardagen.

Krisen i Afghanistan 2021-2022

Väpnade grupper erövrade snabbt stad efter stad, by efter by. Familjer berättar om att de flydde för sina liv på ett ögonblick, med bara kläderna de hade på sig.

Afghanistan står inför en av världens snabbast växande kriser.

  • Halva befolkningen riskerar akut hunger.
  • 3,4 miljoner människor är på flykt från våld i landet.
  • Miljontals barn går inte i skolan.
  • Kvinnors och flickors rättigheter är under attack.
  • Bönder och herdar kämpar mitt i den värsta torkan på decennier.
  • Ekonomin är i fritt fall.
  • Grundläggande sjukvård har kollapsat.
  • Mindre än tio procent är vaccinerade mot covid-19.

Utan mer stöd riskerar tiotusentals barn att dö av undernäring.

Titta vad solen har gjort mot mitt barns ansikte, säger Maryam och pekar på sin yngsta son Zarifs rodnade hud full av blåsor.
6-åriga Zarifs pappa dödades i strider. Här står han utanför sin farmor Hertis provisoriska tält i norra Afghanistan.
Zarifs mamma Maryam

Vill du hjälpa?

Den ensamstående mamman Maryam som bor med sina barn i ett tältläger i utkanten av Masar-e Sharif berättar om våld, stekande sol och öknens dammstormar.

Trots osäkerheten i landet når UNHCR ut med hjälp till familjer på flykt. Tack till dig som stöder arbetet i Afghanistan.

Vill du hjälpa idag? Din gåva betyder tak över huvudet, mat, vatten och filtar till människor i svår nöd. Du hjälper barn och familjer som flyr för sina liv i Afghanistan.