Hjälp till Beirut

Tusen tack för att du är med och hjälper i räddningsarbetet efter den förödande explosionen i Beirut.

Tack för ditt livsviktiga stöd till Beirut!

Ditt stöd räddar liv i kriser

Tack för att du är med och hjälper i räddningsarbetet efter den förödande explosionen i Beirut den 4 augusti. Särskilt tack från fältpersonalen på frontlinjen.

Tack för ditt stöd och att du visar solidaritet med hundratusentals barn, kvinnor och män som blev hemlösa efter den här plötsliga och tragisk händelsen.

Med din hjälp har 20 000 människor fått hjälp att reparera sina hem. Tusentals har fått stöd med att bearbeta det djupa trauma som den enorma explosionen orsakade.

Du gör det möjligt att ge livräddande nödhjälp och hjälper familjer att bygga upp sina liv på nytt. Nu när vintern närmar sig är din hjälp extra viktig.

Libanon kämpade redan innan med en djup ekonomisk kris och coronapandemin. Den här tragedin har skapat en kris i krisen. Ditt stöd från dag ett har gjort att vi akut kan hjälpa de som har drabbats hårdast.
Dalal Harb arbetar för UNHCR i Beirut.
Dalal Harb för UNHCR i Beirut

Din hjälp efter explosionen

 • 20 000 människor har fått hjälp att reparera krossade fönster, förstörda väggar och täta läckor – 6 554 reperationspaket har delats ut.
 • 140 familjer har fått akut kontantstöd för att täcka sina mest grundläggande dagliga behov.
 • 40 000 extra utsatta människor kommer att få kontantstöd för att reparera mindre skador på sina hem.
 • 650 människor har fått psykologisk första hjälpen och 750 psykologiskt stöd.
 • 200 människor har fått juridisk rådgivning – som hjälp med att ersätta förstörda ID-handlingar eller uppehållstillstånd.
 • 5 400 hembesök till drabbade människor har lyckats genomföras.
 • 350 familjer har fått akut nödhjälp (1 500 människor).

Direkt efter explosionen skickades fältpersonal till de drabbade områdena för träffa familjer i nöd. Över 10 000 samtal ringdes för att kontakta alla flyktingfamiljer.

Tack för att du hjälper familjer att återhämta sig efter explosionen.

Fakta om explosionen i Beirut

Den 4 augusti 2020 drabbades Libanons huvudstad Beirut av två enorma explosioner i hamnen som ödelade stora delar av staden.

Den andra explosionen tros vara en av de mest kraftfulla icke-nukleära explosionerna någonsin. Den jämnade de flesta av Beiruts hamnar med marken. Stadsdelar och byggnader skadades. Flera sjukhus har förstörts av explosionen.

Sprängningen orsakades av en antändning av stora mängder ammoniumnitrat som lagrats i hamnen.

Röda korset i Libanon uppskattar att mer än 9 700 byggnader – 72 300 bostäder – inom tre kilometer från explosionens kärna påverkades.

Den 10 september bröt en storbrand ut i Beiruts hamn. Den återupplivade det trauma och den rädsla som människor fortfarande lider av.

UNHCR är förkrossade över de enorma förlusterna i Libanon – ett land som historiskt sett har skyddat miljoner flyktingar.

Det mänskliga lidandet är enormt. 180 människor dödades, 6000 sårades och 300 000 förlorade sina hem.

En månad efter explosionen har situationen stabiliserats. Men inverkan är fortfarande mycket närvarande i staden, både fysiskt och ekonomiskt.

Den tragiska katastrofen inträffade i en tid när Libanon brottas med flera kriser.

Den senaste tiden har den ekonomiska situationen för människor försämrats. Kostnaden bara för att överleva har stigit kraftigt. Den ekonomiska krisen – som förvärras av coronapandemin – har drivit mer än halva befolkningen ner under fattigdomsgränsen.

Sedan utbrottet av covid-19 har UNHCR hjälpt sjukhusen med medicinsk utrustning, ventilatorer och sjuksängar. Stödet för patienter och intensivvården har stärkts när trycket på sjukvården ökar för att hjälpa sårade.

Det lilla landet i Mellanöstern är bland de länder i världen som hjälper flest andel flyktingar per invånare. 1,5 miljoner flyktingar från Syrien bor i landet (900 000 är registrerade), 18 000 från andra länder som Irak och Sudan, samt palestinska flyktingar – av en befolkning på mindre än 7 miljoner.

UNHCR är på plats i det pågående krisläget. Vi har beredskapslager med tiotusentals filtar, presenningar, madrasser, byggmaterial och akut nödhjälp i landet som snabbat kan skickas ut till familjer i nöd.

UNHCR:s hjälparbete i Libanon startade 1962. Vi stannade kvar under:

 • Det libanesiska inbördeskriget.
 • Konflikten mellan Israel och Hizbollah 2006.
 • Kriget i Syrien.
 • Och idag, med coronapandemin och den katastrofala explosionen.

Tack vare starkt stöd från människor som du.