10 fakta om hbtqi, UNHCR och Pride

Sommarens pridefestivaler är här. I Stockholm pågår Pride 31 juli-5 augusti. Vi har samlat 10 fakta till dig som handlar om Pride, hbtqi och UNHCR.

6 maj, 2022
HBTQ-aktivisten Bianka Rodriguez firar Pride i San Salvador.
Foto: UNHCR/Tito Herrera
HBTQI-aktivisten Bianka Rodríguez firar Pride i San Salvador. Hon kämpar för HBTQI-personers och HIV-positivas rättigheter i El Salvador, ett av världens farligaste länder. Risken för att HBTQI-personer utsätts för mord, sexuellt våld och gänghot är stor. Hjälporganisationen COMCAVIS Trans har dokumenterat att mer än 600 HBTQI-personer och två HBTQI-aktivister dödats de senaste 20 åren. Hundratals flera har tvingats fly från sina hem.

Pride – dags att bekänna färg!

Stockholm Pride närmar sig med stormsteg.

 • Festivalen pågår 31 juli - 6 augusti 2023.
 • Paraden tågar genom centrala Stockholm lördag 5 augusti.

Stockholm Pride genomsyras av glädje, kärlek och stolthet – det är dags att bekänna färg!

Pride är festivaler för homosexuella, transpersoner, queer och alla andra som vill fira rätten att få vara sig själv och älska den man vill.

Tyvärr utsätts fortfarande många hbtqi-personer för fördomar, diskriminering och hatbrott. Det är helt oacceptabelt och något som UNHCR vill stoppa.

Ibland är det svårt att veta vad alla ord betyder. Därför har vi skrivit ihop en liten ordlista och samlat 10 fakta om HBTQI som vi tror att du kommer gilla.

Ordlista:

 • Homosexuell – en person som gillar personer av samma kön.
 • Heterosexuell – en person som gillar personer av motsatt kön.
 • Bisexuell – en person som gillar kvinnor och män.
 • Pansexuell – förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi i bisexuell antyder. 
 • Transperson – Har inget med sexuell läggning att göra. En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. 
 • Queer – kan den person kalla sig som ifrågasätter reglerna för sitt kön eller att heterosexualitet är det "normala".
 • Genderqueer – kan användas synonymt med icke-binär. En person som är genderqueer identifierar sig mellan könskategorierna kvinna och man, eller bortom dem.
 • Intersex – handlar om att våra kroppar är olika. En person kan födas med en variation som inte stämmer överens med vad som är typiskt manligt eller kvinnligt.
 • HBTQI – står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.
 • LGBTI – är det engelska uttrycket för HBTQI och står för Lesbian, Gay men, Bisexual, Transgender och Intersex.
 • SOGI - står för Sexual Orientation and/or Gender Identity och betyder sexuell läggning och/eller könsidentitet.

10 fakta om HBTQI, UNHCR och Pride

 1. Poeten och lärarinnan Sapfo (Sappho), som levde på ön Lesbos runt 590 f Kr, skrev om kärlek mellan kvinnor. Därav uttrycket lesbisk kärlek. (källa: RFSL)
 2. Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.
 3. Ingen ska behöva dölja sin identitet eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd. Det strider också mot de mänskliga rättigheterna.
 4. UNHCR anser att varje person som utsätts för angrepp, omänsklig behan­dling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet - och vars regering är oförmögen eller ovillig att skydda personen - ska bli erkänd som flykting. Läs om hur UNHCR hjälper hbtqi-flyktingar.
 5. Många länder har kriminaliserat homosexualitet. I en del länder tillämpas grymma straff, som piskning, mot homosexuella.
 6. I fem länder i världen straffas homosexualitet med döden: Iran, Mauretanien, Sudan, Saudiarabien och Jemen. Även i vissa delar av Somalia och Nigeria kan homosexuella dömas till döden.
 7. I den svenska asyllagen står att ingen får utvisas till ett land där personen riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning.
 8. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. I den individuella prövningen ingår att ta hänsyn till sökandens könsidentitet och sexuella läggning.
 9. I vissa länder idag anses fortfarande hbtqi-personer vara ”sjuka”. I Sverige avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön 1944.
 10. Pride – betyder ”stolthet” på engelska. Priderörelsens mål är att du ska vara stolt för den du är och att ingen ska behöva dölja sitt rätta jag.

Träffa aktivisten Bianka Rodriguez – hon har hotats med pistol, blivit kränkt av sin egen mamma och var mobbad i skolan för att hon var transperson. Se filmen idag!

Publicerad av Ulrika Forsberg