120 miljoner människor på flykt från konflikter

120 miljoner människor är på flykt i världen idag. Konflikter i Sudan, Gaza, Myanmar och klimatkatastrofer får siffran att stiga, visar en ny rapport.

13 juni, 2024
120 miljoner människor är på flykt i världen idag. Bakom varje siffra finns en människa med sin historia att berätta.

120 miljoner på flykt

Antalet människor som har tvingats på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen ökade till nya historiska höjder förra året. Trenden fortsätter i år — just nu — visar UNHCR:s nya rapport Global Trends.

I slutet av 2023 var mer än 117 miljoner människor på flykt — en siffra som under årets första fem månader har ökat till 120 miljoner människor.

Ökningen har pågått i tolv år. Rapporten speglar både nya och förvärrade konflikter. Att lösa långvariga kriser har misslyckats.

120 miljoner människor på flykt skulle motsvara världens tolfte största land, ungefär lika stort som Japan.

Sudan

En faktor som driver upp siffrorna är den våldsamma konflikten i Sudan. Sedan april 2023 har mer än 10,8 miljoner sudaneser tvingats lämnat sina hem, fler än hela Sveriges befolkning.

Kongo, Myanmar, Gaza och Syrien

I Demokratiska republiken Kongo och Myanmar fördrevs miljoner människor av blodiga strider förra året.

UNRWA (FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar) uppskattar att i slutet 2023 hade upp till 1,7 miljoner människor — 75 procent av befolkningen — fördrivits av våldet i Gaza. Vissa palestinska flyktingar har flytt flera gånger

Flest människor är på flykt från krisen i Syrien. 13,8 miljoner är fortfarande på flykt från sina hem, både i och utanför landet.

— Bakom de här dystra och stigande siffrorna döljer sig otaliga mänskliga tragedier. Lidandet måste få omvärlden att agera snabbt för att lösa orsakerna till flykten, uppmanar Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Grandi fortsätter:

— Det är hög tid att stridande parter respekterar krigets lagar och internationell rätt. Faktum är att utan bättre samarbete och samordnade insatser för att hantera konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och klimatkrisen kommer siffrorna att fortsätta öka. Det medför nytt lidande och kostsamma hjälpinsatser.

Internflyktingar ökar mest

Den största ökningen under 2023 kom från människor som flyr konflikter och stannar kvar i sina hemländer – internflyktingar. Antalet steg till 68,3 miljoner människor, en ökning med nästan 50 procent under fem år.

Flyktingar bor i fattiga länder

Antalet flyktingar och andra i behov av internationellt skydd som omfattas av UNHCR:s och UNRWA:s mandat ökade till 43,4 miljoner.

Den stora majoriteten av flyktingarna befinner sig i länder som gränsar till sina hemländer. 75 procent lever i låg- och medelinkomstländer som tillsammans står för mindre än 20 procent av världens inkomster.

Framsteg och lösningar

Siffror från rapporten visar vissa framsteg mot långsiktiga lösningar.

Fem miljoner internflyktingar och en miljon flyktingar återvände hem under 2023.

Positivt är att antalet platser för vidarebosättning (kvotflyktingar) ökade till nästan 160 000 under 2023.

— Flyktingar och de samhällen som tar emot dem behöver solidaritet och en hjälpande hand. Flyktingar kan och vill bidra till de samhällen de kommer till, tillägger Grandi och fortsätter:

— Miljontals människor återvände hem förra året. Det ger en viktig strimma av hopp. Lösningar finns där ute – vi har sett länder som Kenya göra stora framsteg när det gäller inkludering av flyktingar i lokalsamhället – men det kräver verkligt engagemang och handling.

Rapporten visar också ny analys av klimatkrisen och hur den i allt högre grad påverkar människor på flykt på ett oproportionerligt sätt.

UNHCR står orubbliga

Mot bakgrund av de enorma utmaningar som de 120 miljoner fördrivna står inför, förblir UNHCR orubbligt i sitt engagemang för att skapa nya sätt och lösningar för att hjälpa människor som har tvingats fly från sina hem, oavsett var de befinner sig.

Tack till dig som är med och hjälper!

Källa: UNHCR

Publicerad av Ulrika Forsberg