2020: Året som gick – kriser, klimat och corona

Strider fortsätter, klimatet förändras och människor tvingas på flykt. Corona slår hårt mot världens mest utsatta. Vad hände under 2020?

16 mars, 2021
Amirul Mumeens fyra barn leker i sitt tält i ett flyktingläger för det förföljda Rohingyafolket från Myanmar.
Foto: UNHCR/Vincent Tremeau
Fyra barn leker i sitt tält i ett flyktingläger för det förföljda Rohingyafolket från Myanmar. Tack för att du hjälper barn och familjer på flykt.

2020 var ett speciellt och krävande år

När coronapandemin bröt ut vändes våra liv upp och ner. Pandemin förändrade vår vardag. Många kunde inte gå till jobbet och barn kunde inte gå till skolan. Vi var tvungna att isolera oss.

Få andra har påverkats så mycket som de 80 miljoner människor i världen som är på flykt från sina hem på grund av konflikter och förföljelse.

Varje gåva från dig har hjälpt till att rädda liv, skydda mänskliga rättigheter och skapa en tryggare framtid för människor på flykt.

UNHCR:s arbete är inte möjligt utan medmänniskor som du.

Den här rapporten visar hur ditt stöd har hjälpt världens mest utsatta människor. Bläddra bland bilder, kartor och grafik – känn dig stolt.

En liten syrisk flicka på flykt från Syrien får traumatiskt stöd efter de förödande explostionerna i Beirut i augusti 2020.
Foto: UNHCR/Diego Ibarra Sánchez
En liten flicka på flykt från Syrien får traumastöd efter de förödande explosionerna i Beirut i augusti 2020.

Siffror i korthet

UNHCR:s arbete är bara möjligt med din hjälp. Under 2020 delades nödhjälp ut i hela världen, till exempel:

 • 107 000 tält
 • 3 miljoner filtar
 • 1,6 miljoner liggunderlag
 • 380 0000 vattendunkar
 • 1 miljon hinkar
 • 600 000 soldrivna lampor
 • 755 000 paket med köksgeråd
 • 1,6 miljoner presenningar
 • 1,5 miljoner myggnät

Stöd för att bekämpa spridning av covid-19 och följderna av hårda restriktioner:

 • 39 miljoner människor på flykt fick stöd i coronapandemin, bland dem finns offer för sexuella övergrepp och könsrelaterat våld.
 • 9 miljoner fick sjukvård.
 • 33 miljoner munskydd delades ut.
 • 8,5 miljoner fattiga flyktingar fick kontantstöd som kan användas till mat, kläder och hyra.

Våra kollegor finns på plats i mer än 130 länder, nästan 90 procent jobbar i fält – 365 dagar om året.

En asylsökande kvinna går runt i ett nybyggt läger efter branden i Moria som förstörde 12 000 människors enkla boenden på den grekiska ön Lesbos i
Foto: UNHCR/Achilleas Zavallis
En asylsökande kvinna går runt i ett nybyggt läger efter branden i Moria som förstörde 12 000 människors enkla boenden på den grekiska ön Lesbos i september.

Din hjälp i hela världen

UNHCR tar hand om miljontals människor i konflikter och katastrofer som du har hört talas om – och i de som du inte har hört talas om.

Förra året var fullt av nya prövningar, konflikter och kriser – covid-19 var den största av dem alla.

Tillsammans förbättrade vi livet för miljontals människor.

Januari: Strider i Sudan

Strider i Darfur i västra Sudan tvingar 46 000 människor på flykt i landet, och ytterligare 11 000 flyr över gränsen till grannlandet Tchad. Tillsammans med dig startar UNHCR året med att hjälpa tiotusentals människor i Sudan.

Februari: Våld ökar i norra Syrien

Strider i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien förvärras. Nästan en miljon människor tvingas att fly från sina hem under årets kallaste månader. De är i akut behov av nödhjälp och tak över huvudet.

När tältläger blir överbefolkade, utrymmen i skolor, moskéer och övergivna byggnader tar slut, hjälper UNHCR familjer att få tak över huvudet.

Mars: Coronapandemi

Under året förändrar pandemin livet för oss alla. Det blir extra tufft för människor som redan har genomlevt krig, konflikter och förföljelse. Människor som bor i utvecklingsländer med svaga sjukvårds-, vatten- och sanitetssystem.

April: Växande flyktingkris i Sahel

I april varnar UNHCR för brist på mat i Burkina Faso. I den större Sahel-regionen pågår den snabbast växande flyktingkrisen i världen – och samtidigt hör vi nästan ingenting om vad som händer.

Skoningslösa attacker på skolor, sjukhus och människors hem tvingar 2,8 miljoner människor på flykt. UNHCR skalar upp insatserna.

Maj: Cyklon drabbar Rohingyafolket

Cyklonen Amphan, den starkaste storm som någonsin uppmätts i Bengaliska viken, drabbar Bangladesh. Cyklonen är den senaste av katastrofer som har drabbat de mer än 860 000 rohingyer som har flytt från våld och övergrepp i Myanmar. UNHCR förstärker boenden och delar ut nödhjälp.

Juni: Vinter för venezuelaner på flykt

I juni drar vintern in över de södra delarna av jordklotet. När temperaturerna sjunker blir behovet av tak över huvudet, filtar och mat ännu mer akut för många venezuelaner på flykt som är hemlösa.

UNHCR ökar insatserna i grannländerna som tillsammans har tagit emot 1,5 miljoner människor på flykt från Venezuela. Samtidigt förvärrar covid-19 krisen.

Juli: Katastrof i Jemen

Efter fem år av konflikt är Jemen världens största mänskliga kris. Brist på pengar och covid-19 gör situationen ännu värre för de 24 miljoner människor som behöver nödhjälp för att överleva. 3,6 miljoner har tvingats fly från sina hem, de flesta lever på smutsiga och överbefolkade platser.

Bara hälften av Jemens sjukhus och vårdcentraler är öppna. Med stöd från människor som du stannar UNHCR kvar för att hjälpa till, när andra tvingas lämna. Den insatsen gör skillnad för miljontals människor.

Augusti: Explosioner i Beirut

Enorma explosioner i Beiruts hamn lämnar delar av staden ödelagd. Hundratals människor dör, tusentals skadas och 300 000 hem förstörs.

Tack vare snabb hjälp från givare kan UNHCR omedelbart ge utsatta barn och familjer tak över huvudet, stöd och psykosocial hjälp.

Explosionen och covid-19 är ytterligare utmaningar för de flyktingar i landet som lever i extrem fattigdom.

September: Moria-lägret brinner

Nästan 12 000 flyktingar och asylsökande, däribland 4 000 barn, blir hemlösa och tvingas sova på gatan efter att Moria-lägret på den grekiska ön Lesbos brinner ner till grunden.

Många familjer på flykt tvingas återigen konstatera att allt de äger är borta. Grekiska myndigheter bygger skyndsamt upp ett tillfälligt läger – och UNHCR är snabbt på plats med tält och nödhjälp.

Oktober: Brist på pengar

Underfinansierade hjälpinsatser gör livet svårare för människor på flykt under coronakrisen. Risken för att kvinnor och barn ska utsättas för våld ökar samtidigt som samhällstjänster som vård, boende och tillgång till vatten fallerar.

Icke öronmärkta gåvor hjälper UNHCR att bryta den negativa trenden och se till att hjälparbetet kan fortsätta världen över.

November: Tusentals flyr Tigray

En mänsklig kris utspelade sig i Tigray-regionen i Etiopien när strider bryter ut. Tusentals människor tvingas att fly över gränsen till Sudan. Människor som flyr undan striderna kommer fram till avlägsna gränsövergångar. De har vandrat i flera veckor i oländig terräng och är utmattade.

Den dagliga tillströmningen av flyende människor gör hjälpinsatsen svår. Ditt stöd gör det möjligt för UNHCR att ge livräddande nödhjälp till tusentals barn, kvinnor och män.

December: Hotet från klimatet

UNHCR varnar för att klimatförändringar ökar risken för konflikter i världen. Det gör situationen ännu mer utsatt för människor som redan lever i konflikter och osäkerhet. Utan ambitiösa insatser kan klimatrelaterade katastrofer dubbla antalet människor i behov av humanitär hjälp till år 2050.

Hoten från klimatförändringar – som brist på mat och vatten, ökad risk för sjukdomar och färre arbetstillfällen – påverkar särskilt människor på flykt. UNHCR har ökar sina insatser för att skydda människor på flykt som påverkas.

Läs hela rapporten på engelska här (PDF)

Publicerad av Ulrika Forsberg