Akelius dubblar gåvor hela december!

I december dubblar Akelius alla gåvor som hjälper barn på flykt att få en utbildning. Ett skolpaket hjälper två skolbarn. Vill du ge alla en chans i livet?

23 december, 2023
Flickor på flykt i Afghanistan får chansen att gå i skolan.
Foto: UNHCR/Oxygen Empire Media
Att tvingas på flykt vänder livet upp och ner. Vardag blir kaos. Då är skolan livsviktig! Den ger hopp varje dag. Vill du hjälpa barn och unga att få en bra start på livet? Akelius Foundation dubblar alla skolgåvor i december!

Akelius dubblar gåvor hela december

Akelius Foundation dubblar alla gåvor till utbildning under december. Ett skolpaket för 280 kr med pennor, skolböcker och ryggsäck till ett barn – räcker till två barn!

Ge barn på flykt en chans!

Just nu är över 40 miljoner barn under 18 år på flykt från krig och konflikter i världen.

Att tvingas fly vänder livet upp och ner – vardag blir kaos. Just då är det livsviktigt att få rutin och gå i skolan varje dag. Det ger hopp om en trygg framtid.

Finns det något viktigare än att ge barn och unga på flykt chansen att gå i skolan?

”Jag gråter när jag tänker på de överlevande barnen i Ukraina och Gaza. Deras trauma blir livslångt. Deras liv blir aldrig normalt, men bättre med omtänksamhet genom utbildning”, berättar Roger Akelius för Dagens Industri.

Dubbelt upp i december

I allt mörker i världen idag, har du nu möjligheten att skapa en ljusare framtid för barn på flykt. Ta chansen att ge en julgåva som blir dubbelt värd.

Observera att dubblingen endast gäller skolgåvor under december 2023.

UNHCR:s arbete för utbildning

Att gå i skolan varje dag är livsviktigt för barn och unga. Att få en utbildning är en mänsklig rättighet. Det minskar risken för fattigdom, sexuella övergrepp och våld.

Trots det går bara hälften av världens flyktingbarn i skolan. Allt för många avbryter sin skolgång för att aldrig komma tillbaka igen. 

Därför arbetar UNHCR, FN:s flyktingorgan, outtröttligt med att:

  • Reparera och bygga skolor.
  • Utbilda och rekrytera lärare.
  • Dela ut gratis skolmaterial.

Så här kan du hjälpa!

Nu har du chansen att ge fler barn och unga på flykt en bra start på livet. Även om de växer upp i skuggan av krig och katastrofer. 

Under december dubblar Akelius alla skolgåvor. En krona blir två, och en avbruten skolgång kan bli en hel utbildning igen.

Publicerad av Ulrika Forsberg