Konflikt i Jemen: bakgrund och fakta

Jemen, ett av världens fattigaste länder, präglas av våld och konflikter. Rebellgrupper i norr strider mot regeringstrupper i söder. Kaos.

24 november, 2019
Konflikt i Jemen har tvingat Mohammed på flykt. Han är en av miljoner människor som behöver nödhjälp för att överleva dagen. Han säljer småsaker eller tigger, en vanlig vardag för Jemens barn.
Foto: UNHCR
Mohammed är på flykt från konflikten i Jemen och en av miljoner människor som behöver nödhjälp för att överleva dagen. Mohammed säljer småsaker och tigger vid en motorväg. En vanlig vardag för Jemens barn.

Läget i Jemen

  • 25 milj invånare.
  • Yta: 550 000km² (Sverige 450 000 km²).
  • Huvudstad: Sanaa, 2,8 milj invånare.
  • Språk: arabiska.
  • Medellivslängd: män 62 år och kvinnor 65.
  • Tidigare två länder, Sydjemen och Nordjemen.
  • Jemen är ett av världens fattigaste länder.

Sydjemen var engelsk koloni till 1967. Därefter kommunistiskt. Kollaps efter Sovjetunionens sönderfall.

Nordjemen lydde under osmanska riket. Republik 1962. Styrdes från 1978 av Ali Abdullah Saleh.

Länderna enades 1990 med Ali Abdullah Saleh som president, och Sanaa som huvudstad.

Inbördeskrig Syd- och Nordjemen 1994.

Shiamuslimska rebellgruppen Houthi i norra Jemen, understödda av Iran, är sedan 2004 inblandad i konflikter med regeringstrupperna.

Tillfällig vapenvila 2010.

Al-Qaida på arabiska halvön (AQAP) bildades 2009 och har successivt ökat striderna med regeringstrupperna.

Arabiska våren 2011 bidrog till Ali Abdullah Salehs fall 2012. Vicepresident Hadi valdes, som enda kandidat, till ny president.

Houthi-rebellerna kontrollerar huvudstaden Sanaa sedan 2014.

AQAP attackerar även Houthirebellerna efter 2014.

Houthi-rebellerna satte president Hadi i husarrest 2015. Han flydde till sin hemstad Aden som han försökte utse till ny huvudstad.

Houthi-rebellernas framryckning tvingade Hadi än en gång på flykt, nu till Saudiarabien.

Konflikten i Jemen förvärras

2015 inleddes flygattacker mot Jemen, till stöd för president Hadi.

Nästan 4 miljoner människor är på flykt inom landet. Hundratusentals har flytt till angränsande länder, bland annat till Djibouti och Somalia på Afrikas horn.

FN beräknar att 22 miljoner människor i Jemen är beroende av hjälpinsatser.

Vattenförsörjningen är Jemens största problem vid sidan av krigen. Jordbruket slukar 90 procent av landets vattenförbrukning, och ungefär hälften därav går åt till att odla drogen kat.

2022 är det sju år sedan konflikten i Jemen förvärrades. Ingen lösning är i sikte.

Publicerad av Ulrika Forsberg