En miljon syriska flyktingbarn

Kriget i Syrien är inne på sitt tredje år, och en miljon syriska barn har tvingats lämna sitt hemland för att leva som flyktingar.

13 september, 2013
Labida och Aya är två av miljoner barn på flykt från Syrien. Aya och Labida är systrar. De flydde med sin familj till Libanon för två år sedan. Nu bor de i ett litet provisoriskt tält.
Foto: UNHCR/S. Baldwin
Aya och Labida är systrar. De flydde med sin familj till Libanon för två år sedan. Nu bor de i ett litet provisoriskt tält.

En miljon barn är inte bara en siffra

Kriget i Syrien är inne på sitt tredje år, och en miljon syriska barn har tvingats lämna sitt hemland för att leva som flyktingar. En miljon barn är inte bara en siffra. Varje barn har slitits från sitt hem och kanske även sin familj för att möta fasor vi knappt kan föreställa oss.

Omvärlden har misslyckats

Det här är en skam vi alla måste dela. Omvärlden har misslyckats med att ta sitt ansvar. Vi borde stanna upp och fråga oss själva hur vi, med gott samvete, kan fortsätta att svika de syriska barnen. En hel generation som är oskyldig och kämpar för att överleva.

Ungdomarna i Syrien förlorar sina hem, sin familj och sin framtid. När de har passerat gränsen och nått säkerhet är de rädda, deprimerade och behöver en anledning till att känna hopp.

Barnen utgör hälften av alla flyktingar från Syrien. De flesta har befinner sig i Libanon, Jordanien, Turkiet, Irak och Egypten. Allt fler flyr nu till Nordafrika och Europa.

De senaste siffrorna visar att 740 000 syriska flyktingbarn är under 11 år. Enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har cirka 7 000 barn dödats inne i Syrien under konflikten. UNHCR och UNICEF uppskattar att mer än 2 miljoner barn är på flykt i landet.

Fysiska sjukdomar, skräck, stress och trauman som så många barn upplever är bara en del av det mänskliga lidandet. Hot som barnarbete, tidiga äktenskap och risk för sexuellt utnyttjande och människohandel är också konsekvenser av krisen. Mer än 3 500 barn i Jordanien, Libanon och Irak har passerat Syriens gränser på egen hand.

UNHCR och UNICEF har samlat sina gemensamma krafter för att ge sitt stöd till de miljontals drabbade familjer och barn i den största humanitära insatsen någonsin. Till exempel har över 1,3 miljoner barn i grannländerna vaccinerats mot mässling i år med stöd av UNICEF och dess samarbetspartner.

Nästan 167 000 flyktingbarn har fått psykologiskt stöd, mer än 118 000 barn har fortsatt sin utbildning och fler än 222 000 människor har fått tillgång till vatten.UNHCR har registrerat varje barn, en miljon, och givit dem en identitet.

UNHCR hjälper barn som föds i andra länder att få ett födelsebevis, vilket gör att de inte föds statslösa. UNHCR säkerställer också att alla flyktingar får tak över huvudet.

Mer återstår dock att göra för att möta de mest akuta behoven bland flyktingarna. Det är brist på resurser för utbildning, hälsovård och stora behov av andra tjänster för barnen i grannländerna. Mer resurser måste avsättas för att utveckla starka nätverk för att identifiera utsatta flyktingbarn och stötta både dem och lokalbefolkningen.

Men mer pengar är bara en del av vad som behövs för att möta barnens behov.

Medan ökade ansträngningar för att hitta en politisk lösning på krisen i Syrien är nödvändiga, måste alla parter i konflikten sluta angripa befolkningen och upphöra med rekryteringen av barn. Barn och deras familjer ska kunna lämna Syrien och gränserna måste hållas öppna så att de kan nå säkerhet.

Enligt internationell humanitär rätt bör de som misslyckas med att uppfylla dessa förpliktelser hållas ansvariga för sina handlingar fullt ut, säger UNHCR och UNICEF i ett gemensamt pressmeddelande.

Publicerad av Ulrika Forsberg