Fotoutställningen Love always — vernissage!

Fotoutställningen Love always visar människor på flykt från vår tids svåraste kriser. "Det slående är kärleken," berättar fotografen Pieter Ten Hoopen.

11 januari, 2024
Maria och Fernando från Honduras vilar under ett träd efter en lång dags vandring. Fotoutställningen Love always.
Foto: Pieter Ten Hoopen
Maria och Fernando från Honduras vilar i skuggan under ett träd efter en lång dags vandring. Paret var del av den så kallade migrant­karavanen under 2018 där tiotusentals människor från Centralamerika lämnade sina hem och familjer med förhoppningar om att skapa ett bättre liv.

Fotoutställningen Love always

I fotoutställningen Love always visar fotografen Pieter Ten Hoopen bilder från några av vår tids svåraste kriser.

Pieter har rest runt i världen och träffat människor som har tvingats på flykt – i karavaner, världens största flyktingläger och längs Europas flyktvägar.

Han ser kärlekshistorier som är både vackra och brutala. De utspelar sig på några av de mörkaste platserna på jorden.

Vill du se fotoutställningen Love always?

Love always öppnar för allmänheten den 17 januari på Värmlands Museum i Karlstad.  Det är en vandringsutställning, håll utkik!

Utställningen porträtterar livsöden från Colombia, Bangladesh, Myanmar, Syrien, Sydsudan, Ukraina och Centralamerika.

Det slående är kärleken, hur människor stöttar varandra när livet är som svårast,
Porträtt Pieter Ten Hoopen
Pieter Ten Hoopen

Startskottet för Love always

2018 bestämde sig tiotusentals människor för att lämna sina hem och familjer för att gå till fots genom Centralamerika till USA. Fattigdom, hunger, gängkrig, diskriminering och hot på grund av sexuell läggning var bara några av anledningarna

Den så kallade migrantkaravanen var startskottet för Pieter Ten Hoopens serie av dokumentära fotoberättelser. 

Projektet fick titeln Love always främst för att skapa mer förståelse kring flyktingars situation och vardag.

Ofta är flyktingar en siffra i ett nyhetsinslag, en del av statistiken, ett nummer och en belastning. En bricka i ett politiskt spel.

Människorna bakom siffrorna glöms bort, precis som anledningarna till att de flyr.

Pieter Ten Hoopen berättar

Längtan

Under arbetet med Love always har jag besökt sex olika platser runt om i världen. 

Det som förenar de många berättelser och intervjuer som jag har gjort är den oerhörda längtan som människor på flykt bär på. En konstant längtan efter familjen de lämnat bakom sig, eller en längtan efter de som inte klarade sig och dog. Även längtan efter hemlandet finns närvarande i samtalen.

Många gånger finns tragiskt nog ingenting kvar att återvända till. Flyktingars längtan förblir en längtan efter det som har varit.

Kärleken

Det som var slående under arbetet var framför allt kärleken – kärleken som människor har till varandra, och hur de stöttar varandra när livet är som svårast.

Människor fortsätter sina liv, möter varandra i flyktinglägren och blir kära. De gifter sig och får barn. Ett hopp om ett annat och bättre liv finns kvar även när framtiden ser dyster ut.

Det var rörande att se hur människor tog hand om varandra i stunden de flydde, att bevittna kärlek och omtänksamhet på den långa vandringen genom Centralamerika.

Hur män och kvinnor bar på barn som inte var deras egna för att underlätta för en annan familj som just den dagen inte orkade mer.

Av: Pieter Ten Hoopen, fotograf

Fakta:

Love always är en vandringsutställning med fotografier av Pieter Ten Hoopen i samarbete med Sverige för UNHCR och producerad av Värmlands Museum.

Vill du veta mer? Här kan du läsa och kika på utvalda bilder.

Publicerad av Ulrika Forsberg