Konflikt, flyktingar och klimathot i Sahel – Saharas södra gräns

I Sahel – en region söder om Saharas öken – ligger Burkina Faso, Mali och Niger. Länderna plågas av konflikter och matbrist mitt i klimatkrisen. Människor tvingas fly.

9 februari, 2022
En skola för barn på flykt i Burkina Faso - ett land som plågas av våldsamma extremister.
Foto: UNHCR/Benjamin Loyseau
En skola för barn på flykt i Burkina Faso - ett land som plågas av våldsamma extremister.

Konflikt och matbrist i Sahel

Sahel betyder Saharas gräns och är en region söder om Sahara som sträcker sig från Atlanten och Västafrika till Sudan vid Röda havet.

Där ligger Burkina Faso, Mali och Niger – länder som plågas av politisk osäkerhet, utbrett våld, matbrist och är svårt drabbade av klimatkrisen.

Beväpnade grupper ska ha utfört mer än 800 dödliga attacker förra året. Våldet tvingade 450 000 människor på flykt i sina länder och 36 000 att fly till ett grannland.

2,5 miljoner på flykt

Krisen i Sahel blir allt mer utdragen. Just nu brottas regionen med att allt fler barn och familjer tvingas lämna sina hem. 2,5 miljoner människor lever osäkra liv på flykt i Burkina Faso, Mali och Niger.

Stora delar av regionen är inte möjliga för hjälporganisationer att nå på grund av vägattacker, bakhåll och bilkapningar.

När hjälpen inte når fram söker sig människor söderut mot Västafrikas kustländer eller till Nordafrika. Där hamnar många i ett farligt limbo. Livet för människor på flykt i Libyen kan vara en hopplös mardröm.

Flykt från landsbygden

Sahel står också inför en enorm flykt från landsbygden till städer. Människor drivs på flykt av att:

  • Byar är under attack utan statlig kontroll.
  • Åkermark och jordbruk minskar.
  • Klimatet förändras.

Risker i städer

I städer utsätts de fördrivna för nya risker. Hoten mot kvinnor och ungdomar är särskilt allvarliga.

Människor som redan lever på marginalerna riskerar att utnyttjas och drabbas av:

  • Sexuella övergrepp och könsrelaterat våld.
  • Som arbetskraft.
  • Människohandel.

UNHCR:s hjälpinsatser för att stödja kvinnor och ungdomar är avgörande för att lindra lidande och förhindra övergrepp, tillsammans med investeringar för en tryggare framtid i Sahel.

Mitt i klimatkrisen

Sahel är också på frontlinjen i klimatkrisen. Temperaturen stiger 1,5 gånger snabbare än det globala genomsnittet. Det förvärrar ländernas underliggande sårbarhet som att snabbt hantera:

  • Växande befolkningar.
  • Miljöförstöring.
  • Naturkatastrofer.
  • Intrång från icke-statliga aktörer.

Det förvärrar också konflikter om jordens knappa resurser som människor behöver för att överleva.

Lambda står framför sitt hem, där han välkomnar flyktingar, i Burkina Faso - ett land som ligger i Sahel.
Foto: UNHCR/Barry YN Maxime
85 åriga Lambda har öppnat sitt hem för människor som flyr för sina liv. Han har gett dem mat, skydd och en säker plats att bo på efter att de tvingats fly från våldsamma attacker i Burkina Faso.

Extremister i Burkina Faso

Barn och familjer i Burkina Faso (burkinier) tvingas fly från väpnade gruppers våldsamma attacker.

34 000 människor är på flykt i regionen, de flesta i grannländerna Elfenbenskusten, Mali, Niger och Benin.

Den senaste tiden har i genomsnitt har 100 människor  passerat gränsen till grannlandet Elfenbenskusten varje dag, enligt lokala myndigheter. UNHCR är på plats och hjälper.

Byar har bränts ner

Flyktingar från Burkina Faso anländer till Elfenbenskusten utan tillhörigheter eller mat. De berättar för UNHCR:s fältpersonal om att civila dödas och deras hem har bränts ner av extremister.

Nu bor flyktingar trångt i byar under knappa förhållanden.

Många familjer tar emot upp till 30 flyktingar i sina små hem. Trångboddhet försämrar hygienen. Det finns flera fall av malaria, luftvägsinfektioner och undernäring vilket ökar pressen på den lokala sjukvården.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg