12 år i kris — har världen glömt Syrien?

15 mars är en blodig årsdag. 12 år av krig, konflikt och katastrofer i Syrien. En av vår tids värsta kriser. Miljoner människor på flykt — är de glömda?

15 mars, 2023
Dalal är flykting från Syrien. Hon har inget annat än sin sko att lägga i kaminen för värmer tältet i Bekaadalan i Libanon. Vintern har varit tuff. Människor kämpar för att överleva kylan.
Foto: UNHCR/Houssam Hariri
Dalal är flykting från Syrien. Hon har inget annat än sin sko att lägga i kaminen för värma tältet i Bekaadalan i Libanon. Vintern är tuff för människorna i tälten som kämpar för att överleva vintern — varje dag och varje natt. Varmt tack till dig som hjälper. Du räddar liv i kylan.

Tolv år av kriser i Syrien

Krisen för människor i Syrien startar under arabiska våren 2011. Folkets protester slås ner med våld. 15 mars är en blodig årsdag. Efter tolv år av krig, konflikter och katastrofer är lidandet enormt. 

14 miljoner människor på flykt

Sedan kriget i Syrien började för tolv år sedan har mer än 14 miljoner människor tvingats fly från sina hem. 

Miljontals har flytt över gränserna till grannländerna. Miljontals är på flykt i Syrien, fördrivna i sitt hemland.

På flykt i Syrien

12 år av konflikter och följderna av coronapandemin orsakar utbredd fattigdom och djup ekonomisk kris. 

Hög inflation gör basvaror oöverkomliga för många. Priserna har ökat med mer än 800 procent bara under de senaste två åren. 12,1 miljoner människor vet inte om de har något att äta nästa dag. (Källa: OCHA).

 • Mer än 6,8 miljoner människor är på flykt i sitt eget hemland (internflyktingar).
 • 70 procent av befolkningen behöver nödhjälp för att klara vardagen.
 • 90 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. (Källa: OCHA).
 • Endast 59 procent av sjukhusen är fullt fungerande. (Källa: HNO 2023).
 • Två miljoner barn går inte i skolan. En generation går förlorad!

Flyktingar i grannländerna

Mer än 5,5 miljoner människor lever som flyktingar i Syriens grannländer. Många bor sin trettonde vinter i tält. De sjunker allt djupare ner in i fattigdom. De visar prov på en enorm styrka när varje dag är en kamp för att överleva. De får inte glömmas bort!

Även grannländerna – Libanon, Jordanien, Irak och Turkiet kämpar med flera kriser. Ekonomisk kollaps, följderna av covid-19 och höjda matpriser. De behöver också kritiskt stöd.

För varje år som går blir livet svårare för människor som tvingas leva på flykt i och utanför Syrien.

Jordbävningen den 6 februari

Jordbävningen den 6 februari förvärrar den redan ömtåliga situation för miljontals utsatta människor från Syrien. De kämpar varje dag för att skydda och försörja sina familjer.

Krisen efter Jordbävningen förvärras av många andra kriser. För barn och familjer i Syrien började lidandet långt innan den slog till för tolv år sedan när kriget startade. 

Jordbävningen har orsakat mer sorg och smärta. Några av de mest behövande har skickats rakt in i en fullkomlig katastrof.

Det behövs snabbt stöd från omvärlden idag mer än någonsin tidigare! Ge en gåva idag!

6 fakta om jordbävningen:

Hur har jordbävningen drabbat Syrien?

 • 8,8 miljoner människor i Syrien uppskattas bo i områden som har drabbats hårdast.
 • Omkring 6 000 människor dödades och över 12 000 skadades.
 • 900 000 människor behöver akut tak över huvudet.
 • 150 000 familjer rapporteras vara på flykt över hela Syrien.
 • Aleppo, Hama, Latakia och Idleb är bland de mest drabbade regionerna.
 • Mer än 10 000 byggnader förstördes helt eller delvis i nordvästra Syrien där 4,1 miljoner människor redan behöver hjälp för att klara vardagen.
 • Jordbävningen har skadat infrastruktur, sjukhus och skolor. Många förlorade sin försörjning.

Ingen lösning i sikte

Tolv år in i krisen har få framsteg gjorts för att nå en politisk lösning. Det lämnar miljontals människor utan alternativ livet. De kämpar dag och natt. Vill du ge dem en chans?

Har världen glömt Syrien?

Trots de svindlande behoven i Syrien har krisen hamnat i skuggan. Även om det är världens största flyktingkris har den i stort sett fallit utanför nyhetsrubrikerna.

Den senaste förödande jordbävningarna som drabbade sydöstra Turkiet och norra Syrien den 6 februari har gett en förnyad uppmärksamhet åt den fruktansvärda mänskliga krisen som redan finns i Syrien. 

Det är en smärtsam påminnelse om det lidande som folket i Syrien har utstått och fortsätter att utstå tolv år senare.

Syriska folket behöver trygghet

Vad syrier behöver mest är lösningar för att leva i trygghet i sitt hemland. 

Tills det händer behöver de ett långsiktigt engagemang för att stödja de mest utsatta inklusive värdländerna där miljontals syriska flyktingar bor.

Du gör hjälpinsatsen möjlig!

UNHCR fortsätter att skydda det syriska folket – och stannar kvar så länge människor behöver hjälp. Insatsen är bara möjlig tack vare människor som du. Tusen tack till dig som är med och hjälper. Du räddar liv.

12 år av krig, konflikter och katastrofer i Syrien. En av vår tids värsta kriser. 14 miljoner människor är på flykt. Många har inte mat för dagen. Vill du ge dem en chans?

Publicerad av Ulrika Forsberg