Dammkollaps och översvämningar i Libyen

Dammkollaps efter extremväder i Libyen. Översvämningar har spolat bort allt i sin väg. Familjer har förlorat nära och kära – många är hemlösa och på flykt.

14 september, 2023
UNHCR är på plats i Libyen efter en kraftfull storm och skyfall som slog till mot Derna. Förödelsen är enorm. Vill du hjälpa?

Storm och översvämningar i Libyen

Den 10 september 2023 slog stormen Daniel till med full kraft mot Libyen. Stormen förde med sig extrema väder och plötsliga kraftiga skyfall. Förödelsen är enorm.

Dammkollaps i Derna

Den värst utsatta kuststaden är Derna i östra Libyen. Dammar har kollapsat och vattenmassor har spolat bort allt i sin väg. Jordskred har drabbat tusentals människor, eroderat hela stadsdelar och raserat hem.

Hem har förstörts, skadats och dränkts under vattnet. Familjer har förlorat sina nära och kära. Många saknas fortfarande. Människor lider och är i enorm chock, berättar Rana på UNHCR i Libyen.

Familjer är hemlösa. Minst 40 000 människor beräknas vara på på flykt undan katastrofen.

Omkring 4 000 människor har mist livet och 9 000 saknas fortfarande. Siffrorna kan komma att stiga när omfattningen av förödelsen blir tydligare. 

Minst tre sjukhus i Derna är ur funktion, andra fungerar bara delvis.

I Benghazi är det utegångsförbud och skolor är stängda. Måttliga regnmängder väntas fortsätta under de kommande dagarna.

UNHCR på plats

UNHCR är på plats och har arbetat i Libyen sedan 1991. Vi stannar kvar så länge människor på flykt behöver hjälp.

UNHCR har skickat nödhjälp till 1200 personer i Derna:

 • Filtar
 • Presenningar
 • Köksgeråd
 • Hygienartiklar
 • Kläder

Hjälp till 5000 människor har skickats till Benghazi:

 • 1 000 presenningar
 • 5 000 filtar
 • 2 000 hygienpaket
 • 1 000 kökspaket
 • 2 000 solcellslampor
 • 2 000 vattendunkar
 • 5 000 tvålar 

Skador på vägar, telekommunikationsnät och infrastruktur försvårar hjälpinsatserna. Det är svårt att ta sig till de drabbade områdena.

53 ton nödhjälp landar i Libyen den 19 september.

Källa: OCHA

Vill du hjälpa?

Den här katastrofen gör livet ännu mer osäkert för tiotusentals flyktingar i Libyen. Efter att ha tvingats lämna sina hem på grund av konflikter och våld är de nu återigen på flykt.

På flykt i Libyen

Libyen är både ett destinations- och transitland för stora blandade migrationsströmmar med asylsökande, flyktingar och migranter på grund av sitt geografiska läge och porösa landgränser i söder. 

Förutom den blandade migrationen är över 125 000 människor på flykt i sitt hemland – internflyktingar. 

Cirka 50 000 flyktingar och asylsökande är registrerade hos UNHCR i Libyen, de flesta kommer från Sudan och Syrien.

UNHCR har skyddat människor på flykt i Libyen sedan 1991 — vi stannar kvar så länge det behövs.

Tusen tack till dig som är med och hjälper!

Publicerad av Ulrika Forsberg