Regnperioder utan regn — torka på Afrikas horn

Sex regnperioder utan regn. 23 miljoner människor på Afrikas horn lider av extrem torka. Kampen för att överleva hunger och törst är enorm. Svält hotar.

27 mars, 2023
Hawa Ibrahim är på flykt med sina kor undan torkan i Etiopien.
Foto: UNHCR/Eduardo Soteras Jalil
Hawa Ibrahim och hennes kor är på flykt från torkan i Etiopien. Varje dag är en kamp för att hitta mat och vatten. Tusen tack till dig som hjälper människor som kämpar för att överleva.

Sex regnperioder utan regn!

Afrikas horn går in i sjätte regnperioden i rad utan regn! 23 miljoner människor är drabbade av torka. Barn och familjer i Somalia, Etiopien och Kenya kämpar för sina liv mot sinade vattenkällor, hunger och konflikter. De tvingas fly för att överleva.

På en av de längsta och allvarligaste torkarna någonsin syns inget slut i sikte. 

Tack vare starkt stöd från omvärlden har en hungersnöd i Somalia hittills förhindrats. Tusen tack till dig som hjälper! 

Nu vädjar UNHCR om mer stöd för att hjälpa 3,3 miljoner människor i akut nöd.


Tre fakta om torkan

Afrikas horn är halvön i östra Afrika som sticker ut i Indiska Oceanen. Afrikas horn liknar hornet på noshörning. Just nu hotar en svältkatastrof.

 • 23 miljoner människor på Afrikas horn är drabbade av extrem torka.
 • 1,7 miljoner människor i Somalia och Etiopien har lämnat sina i hem i jakt på mat och vatten.
 • 287 000 människor från Somalia har tvingats fly från torka och konflikter under 2023.

Siffrorna stiger för varje dag som går. Bakom varje siffra finns en människa med sin historia om sorg, flykt och förlust.


Emun är mamma och flykting från Eritrea. Hennes familj är en av tusentals som tvingades på flykt under kriget i Tigrey i norra Etiopien.
Foto: UNHCR/Samuel Otieno
Emun är mamma och flykting från Eritrea. Hennes familj är en av tusentals som tvingades fly från det blodiga kriget i Tigray i norra Etiopien som började 2020. Med din hjälp får hon skydd av UNHCR — en trygg plats i krisen.

Torka och konflikter på Afrikas horn

Människor på Afrikas horn kämpar mot livsfarlig mat- och vattenbrist. Skördar och boskap dör. Massiva inkomster går förlorade. 

Priset på mat ligger på den högsta nivån någonsin, utom räckhåll för de flesta. Våldsamma strider och konflikter förvärrar en redan enorm mänsklig tragedi.

1,7 miljoner på flykt

Över 1,7 miljoner människor är på flykt i sina hemländer Etiopien och Somalia — de är internflyktingar på grund av torkan. De behöver mat, vatten, skydd och trygghet.

Mer än 180 000 flyktingar från Somalia och Sydsudan har sökt en fristad i svårt drabbade områden i Etiopien och Kenya.

Extrem hunger

Bara i Somalia har över 287 000 människor tvingats lämna sina hem på grund av konflikter och torka sedan början av året.

Den senaste tiden har nästan 100 000 människor anlänt till Doolo i Etiopien, på flykt från konflikten i Laacaanood i Somalia.

Doolo är ett avlägset område i Etiopien som är hårt drabbat av torkan. 

Nu är ett av världens största flyktingläger — Dadaab i Kenya — överbefolkat. Flyktingar som söker skydd tvingas bo i utkanten av lägret där hjälpen är begränsad.

Just nu planeras ett nytt läger för nödställda flyktingar.

En flyktingkvinna i sextioårsåldern som nyligen anlände till Dadaab berättar för UNHCR:

Trots tre decennier av konflikter i södra Somalia tvingade extrem hunger mig att fly för livet.


Snabba fakta Dadaab i nordöstra Kenya.

 • Dadaab är ett stort komplex med flera olika flyktingläger. Dagahaley, Ifo och Hagadera är de mest kända lägren.
 • Grundades 1991 för människor som flydde från inbördeskriget i Somalia.
 • Lägret är en påminnelse om lidandet för det somaliska folket.

Hjälpinsatser 2023

Torka och konflikter är verkligheten på Afrikas horn. Hopplösheten och hjälpbehoven väntas att öka.

UNHCR är på plats. Du kan hjälpa med:

 • Filtar, madrasser, köksgeråd, hygienprodukter och annan nödhjälp. 
 • Tak över huvudet.
 • Öka tillgången till vatten genom vattentransporter, borra fler brunnar och renovera vattensystem.
 • Stöd till vårdcentraler för att ge kvinnor och barn näringsrik mat och medicinsk behandling.
 • Stärka gränsbevakning, underlätta registrering och dokumentation så att människor snabbt får rätt hjälp. 
 • Skydda barn.
 • Öka insatser som minskar könsrelaterat våld.

Den här extra hjälpen behövs idag!

Du behövs för att rädda liv. Oskyldiga människor i den här förödande torkan behöver din hjälp.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg