Vanliga frågor om gåvor till UNHCR

Vanliga frågor och svar om gåvor och givande till UNHCR:s arbete för människor på flykt i världen. Tusen tack till dig som hjälper. Du räddar liv.

Jag vill hjälpa idag!

Gåvor och givande till UNHCR

Flyktingkriser splittrar familjer. Barn skiljs från sina föräldrar. UNHCR, FN:s flyktingorgan är på plats och hjälper i världens svåra kriser. Du gör arbetet möjligt. Tack.

Frågor och svar om gåvor till UNHCR

Varannan sekund tvingas en människor att fly från sitt hem på grund av krig och förföljelse. Dina bidrag ger UNHCR möjlighet att ge några av dessa människor skydd och den hjälp de behöver för att överleva. I nödsituationer kan din gåva vara avgörande för att ge tak över huvudet, mat, vatten och mediciner.

Din gåva används där behoven är som störst. En stor del av UNHCR:s arbete sker i samband med katastrofer och nödsituationer. Då är det extra viktigt för oss att kunna vara flexibla och använda ditt bidrag där det behövs som bäst just då.

Den största delen av UNHCR:s budget kommer idag från världens regeringar, men de pengarna räcker inte för att ge alla människor på flykt den hjälp som de behöver. Därför är det oerhört viktigt för oss att få gåvor från enskilda personer.

Sverige för UNHCR har inte fadderbarn eftersom UNHCR är en hjälporganisation som ofta jobbar i akuta krissituationer. Barnen och familjerna som får stöd är på flykt. Det skulle därför vara svårt och kostsamt att administrera kontakten mellan dig och ett speciellt barn.

En stor del av UNHCR:s arbete sker i samband med katastrofer och nödsituationer. Då är det viktigt att ha möjlighet att vara flexibla och kunna använda din gåva där det behövs som bäst just då.

Tack för ditt stöd! Snart kommer en välkomsthälsning som bekräftar att du har blivit månadsgivare och stödjer UNHCR:s arbete varje månad. För att du ska känna till hur dina pengar gör skillnad för flyktingar runt om i världen skickar vi uppdateringar via e-post ett par gånger per år.

Alla Sverige för UNHCR:s värvare bär ID-brickor med namn och nummer. Kontakta gärna givarservice på 08-121 491 00 om du har frågor.

Varje månad när gåvan dras från din mobilräkning får du ett SMS med information om hur du stoppar månadsgivandet.

Du kan anmäla dig via formuläret på hemsidan här. Det går också bra att kontakta oss på telefon eller e-post. Du kan också bli månadsgivare genom att prata med UNHCR:s värvare på stan eller i ditt bostadsområde.

Om du har valt att få blanketten i brevlådan får du inom ett par dagar ett brev hem med en autogiroanmälan och ett svarskuvert. Vi blir jätteglada om du fyller i anmälan och skickar tillbaka den till oss så snabbt som möjligt.

Att anmäla sig till autogiro är fullkomligt säkert. Dina uppgifter skickas till Bankgirocentralen som sköter själva transaktionerna och drar din månadsgåva från ditt konto. Dina uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Din gåva dras den 28:e varje månad. Finns det inga pengar på kontot händer ingenting.

Sverige för UNHCR kan aldrig övertrassera en persons bankkonto eller dra mer pengar följande månad. Du kan själv se på ditt kontoutdrag hur du stödjer UNHCR:s arbete regelbundet.

Ditt månadsgivande fortsätter automatiskt varje månad, så länge du själv vill.

Ring till Sverige för UNHCR på 08-121 491 00 eller mejla till info@sverigeforunhcr.se. Vi hjälper dig direkt!

Du kan självklart avsluta ditt autogiro när du vill. Kontakta Sverige för UNHCR:s givarservice på 08-121 491 00 eller din bank senast tre bankdagar innan den sista bankdagen den månad du vill avsluta ditt autogiro.

Ja. Vi har två olika konton eftersom det ena (90 01 64-5) kan man ge spontangåvor till – medan det du har fått på i ditt brev (90 02 40-3) behöver man ha ett OCR för att ge en gåva på.

Anledningen till att vi har två konton är att vi vill ha en effektiv gåvohantering med hjälp av OCR – och samtidigt kunna ta emot spontangåvor. Tyvärr är inte detta möjligt hos banken att ha ett och samma konto för gåvor med och utan OCR.