Avsnitt 1: Flykten

Faridas familj har flytt från bomber i Syrien till ett flyktingläger i Jordanien. Se avsnitt ett "Flykten" i filmserien Sju steg.

Globala målet 1: "Ingen fattigdom" – handlar om mer än pengar.

Globala målet 1: Avskaffa fattigdom

Fattigdom – mer än pengar

Det globala målet 1: Ingen fattigdom handlar om mer än ekonomi. 

Faridas familj har flytt från bomber och krypskyttar i Syrien. De har tagit sig över gränsen till Jordanien och får skydd i flyktinglägret Zaatari.

Att få grundläggande skydd som mat och nödhjälp ingår i det globala målet ett: ingen fattigdom.

Skydd i flyktingläger

Familjer på flykt anländer till UNHCR:s läger – som flyktinglägret Zaatari i Jordanien – för att de fruktar för sina liv. De har ofta rest långa sträckor för att komma till säkerhet. De är rädda, utmattade, hungriga och ofta i behov av omedelbar sjukvård.

De kan ha tvingats fly från strider och våld i sådan brådska att de bara har med sig kläderna de har på kroppen – utan pass eller andra ID-handlingar.

Familjer på flykt behöver trygghet, hjälp och skydd. De är familjer precis som våra.

Avsnitt ett: "Flykten"

I det första avsnittet i serien På flykt berättar Abdul om bombattackerna i Syrien och familjens rädsla.

– Bara att gå ut och köpa bröd var en risk. Det fanns prickskyttar överallt, säger pappa Abdul.

Hans fru Farida berättar:

– Mina barn var rädda. Vi kunde inte sova på nätterna längre. Vi vågade inte somna, inte ens blunda. Vi trodde att vi skulle dö. Ibland var det lugnt en hel dag. Och sen, helt plötsligt, regnade det kulor och bomber över oss. Det var helvetet på jorden.

I alla flyktingläger har UNHCR en process för att registrera de människor som anländer och söker skydd. Det görs för att bedöma vilken sorts hjälp de behöver och se till att alla som är utsatta tas omhand.

Registrering är det första steget mot överlevnad för de som lyckas fly från krig och våld.

Välkomstpaket, filtar och mat

Ihab Shaban, fältarbetare för UNHCR i Zaatari, berättar:

– I registreringsområdet i Zaatari får familjer ett välkomstpaket som innehåller filtar och mat. Registreringen ger grundläggande skydd och är det viktigaste steget för att överleva.

– Människor som kommer hit kan vara vettskrämda, många är barn. UNHCR:s jobb är att lugna dem. De som är skadade och sjuka får vård.

– Barnen vet ofta inte var de är eller var de ska. Vissa är traumatiserade. De kommer känna sig tryggare här, där det inte bombas och när de kan hålla sig varma och äta sig mätta.

Den hjälp som UNHCR ger vid ankomsten till ett flyktingläger uppfyller grundläggande skydd så som mat, vatten och sjukvård.

Avskaffa fattigdom

Fattigdom är mer än ekonomi. Fattigdom innebär brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor.

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Rätten till social trygghet slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet).

Mål 1.3 för hållbar utveckling ska säkerställa lämpliga system och åtgärder för socialt skydd och se till att de omfattar de fattiga och de utsatta.

Globala målen

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och enades om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Människor som är på flykt krig och konflikter hör till de mest utsatta i världen. De utsätts för risker som många av de globala målen inriktar sig på.

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av de 17 målen och dess 169 delmål. Agendan beskriver hur målen ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.