HBTQI-personer

Jag vill hjälpa!
"Det är min rättighet att vara den jag är. Jag har förklarat att det inte är ett val, jag föddes så här! Men folk där hemma kan inte förstå det."
Maria*, hbtqi-flykting

Hbtqi-personer tvingas fly

Hbtqi är ett begrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Trakasserier och övergrepp på hbtqi-personer förekommer över hela världen. Samkönade relationer är kriminellt i över 70 länder, på vissa platser straffas det med döden.

UNHCR:s uppfattning är att människor som utsätts för våld, omänsklig behandling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning ska bli erkända som flyktingar.

UNHCR uppmanar stater och kulturer att ge dem skydd, och stoppa alla former av våld och diskriminering. Ingen ska behöva leva i skräck på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Du ska inte tvingas fly från ditt hem för att få vara den du är eller älska den du älskar.

Jag vill hjälpa
"För oss var det kärlek vid första ögonkastet."
Pedro* och Lucia* träffades under Pride i Guatemala.

6 frågor och svar om hbtqi och Pride

Hbtqi+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter, intersexuella – plus:et (+) står för alla andra identiteter och läggningar.

I:et hbtqi+ står för intersex – ett begrepp som handlar om att våra kroppar är olika.

+ (plus) i hbtqi+ – står för alla andra identiteter och läggningar, det finns många varianter.

Det engelska uttrycket LGBTI står för lesbian, gay, bisexual, transgender och intersex.

Pride är en manifestation för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och alla andra som vill vara med och sätta hatbrott, fördomar och diskriminering på agendan.

Pride betyder ”stolt” på engelska. Priderörelsens mål är att du ska vara stolt för den du är och att ingen ska behöva gömma sitt rätta jag.

I sommar pågår Stockholm Pride 1-7 augusti. Få tips och håll dig uppdateradstockholmpride.org.

Hela Sveriges Pridefestivaler hittas här!

Lite historik om Pride: Under Stonewallupproret i New York 1969 slog hbtq-aktivister tillbaka mot polisens trakasserier. Det har haft stor betydelse för hbtq-rörelsen.
På årsdagen av upproret den 28 juni 1970 ordnades den första prideparaden - New York Pride.

Idag hålls Pridemanifestationen runt om i världen under sommarmånaderna varje år, till minne av Stonewall-upproret och för hbtqi-personers rättigheter.

I många länder motarbetas manifestationerna av myndigheter som kan förbjuda dem och homofoba grupperingar som utsätter hbtq-personer för våld eller hot.

I Sverige genomfördes den första offentliga manifestationen i Örebro 1971.

I hbtq-historien förekommer ordet Pride först för första gången i Los Angeles för den radikala organisationen Personal Rights in Defense and Education (med förkortningen PRIDE), grundad 1966.

Under 60- och 70-talet pågick flera stora sociala rörelser – kvinnorörelsen, fredsrörelsen, rörelsen för sexuell frihet och mot rasism.

Källa Forum för levande historia.


I sommar återvänder Stockholm Pride med tema Dags att bekänna färg! Pride House invigs måndag 1 augusti och pågår hela veckan. Paraden tågar genom centrala Stockholm lördag 6 augusti. Allt genomsyras av glädje, kärlek och stolthet – det är dags att bekänna färg!

Få tips och håll dig uppdaterad på stockholmpride.org.

Hela Sveriges Pridefestivaler hittas här!

Queer kan den person kalla sig som ifrågasätter reglerna för sitt kön, sin identitet eller att heterosexualitet är det "normala".

Hbtqi-personer över hela världen utsätts dagligen för diskriminering, våld och hot – många har inget annat val än att fly.

Alla människor som flyr är utsatta och sårbara. Hbtqi-flyktingar är en särskilt utsatt grupp som behöver extra stöd.

UNHCR anser att människor som utsätts för våld, omänsklig behandling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet ska bli erkända som flyktingar.

UNHCR påverkar regeringar för att stå upp för alla människors lika rättigheter – som att söka asyl. I Sverige blir sexuell läggning och könsidentitet asylskäl 2005.

UNHCR ser också till att hbtqi-personer skyddas från våld, får tak över huvudet och en trygg plats, tillgång till juridisk rådgivning, psykosocialt stöd samt hälsovård och mediciner.

Hbtqi-personer upplever ofta förföljelse båda i hemlandet, asyllandet, från sina egna familjer och i kulturer. UNHCR uppmanar stater och kulturer att ge dem skydd, och stoppa alla former av våld och diskriminering.

UNHCR vill med sina riktlinjer om “flyktingstatus relaterad till sexuell läggning och könsidentitet” minimera felaktiga och stereotypa föreställningar. Fördomar och intolerans kommer ofta från bristande kunskap.