Jordbävning i Turkiet och Syrien

Jordbävning i Turkiet och Syrien den 6 februari 2023. Miljoner drabbades, tusentals omkom i rasmassor. Hjälpbehoven i Syrien är enorma. Vill du ge en gåva?

Jag vill hjälpa!

Jordbävningen — en mänsklig katastrof

Den 6 februari 2023 tidigt på morgonen — kl 04:17 när människor låg och sov — drabbar en kraftig jordbävning sydöstra Turkiet.

Rapporter visar att jordbävningens magnitud är 7,7 på Richterskalan med ett djup på nästan 2 mil under markytan.

Efter bara några timmar inträffar en ny jordbävning med magnituden 7,5 cirka 10 kilometer från den första jordbävningens epicentrum. Efterskalv kändes i hela Turkiet och Syrien, även i andra delar av Europa och Mellanöstern.

Den 28 februari har 43 500 människor konstaterats döda efter jordskalven. Många fler har skadats i rasmassorna och hundratusentals har förlorat sina hem.

Den 20 februari drabbas regionen av ytterligare en jordbävning.

Rasmassor, ruiner och vinterstormar

Jordbävningen förstör hem. Byggnader kollapsar och hela kvarter ligger i ruiner. Jordskalv gör vägar oframkomliga — det hindrade sök- och räddningsinsatser. Trots katastrofläget är UNHCR snabbt på plats med nödhjälp. 

Lidandet förvärras av svåra vinterstormar. Familjer är i akut behov av skydd mot iskalla vindar, snö och regn.

Tack till dig som snabbt hjälper till att rädda liv i akuta nödlägen — timme för timme.

På flykt i norra Syrien

Jordbävning slog hårt mot nordvästra Syrien – Aleppo, Idlib och Hama. Här lever 4 miljoner människor som är på flykt i sitt hemland, som inte har någon annanstans att ta vägen. De flesta är kvinnor och barn. De bor i tält, rangliga bodar och ödsliga byggnader efter Syriens många år av krig och konflikter. Jordbävningen är en katastrof på katastrofen.

Tack till dig som är med och hjälper!

Flyktingar i Turkiet

I Turkiet drabbar jordbävningen tusentals flyktingar från Syrien som har sökt skydd i landet — på flykt från kriget och konflikterna som slår liv i spillror.

UNHCR samarbetar med myndigheter och partner för att dela ut nödhjälp som filtar, madrasser och tält till familjer som har förlorat allt i katastrofen. 

UNHCR på plats efter jordbävningen

UNHCR är på plats med nödhjälp till de drabbade. Sex månader efter katastrofen:

Exempel på hjälp i Syrien:

 • 283 650 nödpaket med filtar, vinterkläder, madrasser och annan hjälp till drabbade områden. 10 000 har nått Aleppo, Homs och Tartous.
 • 20 000 tält till drabbade områden, 19 tält är extra stora och kan användas som krislokaler.
 • 26 800 vinterjackor till Aleppo, Homs och Tartous.
 • Två generatorer till hjälpinsatsen i Latakia i Syrien, de driver strålkastare som underlättar hjälparbetet under natten.
 • 335 lastbilar med hjälp har skickats till oroliga nordvästra Syrien.
 • 13 450 människor har fått tält.

Exempel på hjälp i Turkiet:

 • 27 492 tält.
 • 65 844 filtar 
 • 35 802 hygienprodukter
 • 19 500 kökspaket
 • 16 300 madrasser
 • 10 000 presenningar

Fem snabba fakta

 • Kriget i Syrien startade 15 mars 2011– under arabiska våren.
 • 6,8 miljoner syrier är på flykt i sitt hemland.
 • 8 miljoner har flytt från landet – 3,5 miljoner lever i Turkiet.
 • 15,3 miljoner människor i Syrien behöver nödhjälp för att klara vardagen. Av dem bor 4,1 miljoner i nordvästra Syrien – de flesta är kvinnor och barn.
 • UNHCR öppnade sitt första kontor i Syrien 1991 för att hjälpa irakiska flyktingar.
 • Lager med förnödenheter – filtar, madrasser, tält – finns på flera platser för att snabbt skickas ut.
 • 527 fältarbetare från UNHCR hjälper i landet.
 • UNHCR:s kontor finns i Damaskus, Aleppo, Homs och Qamishli, As-Sweida, Damaskus och Tartous, Lattakia och Deir-ez Zor.
 • I Turkiet drabbar jordbävningarna Kahramanmaras hårdast - en region med 15 miljoner människor som bor i 10 städer. 1,7 miljoner är syriska flyktingar som efter 12 år av krig och konflikter lever under tillfälligt skydd i regionen. 
 • 3,5 miljoner syrier har tillfälligt skydd i Turkiet. 
 • 327 418 flyktingar finns i landet – de flesta från Irak, Afghanistan, Iran och 145 000 flyktingar från Ukraina. 
 • UNHCR har 420 anställda i Turkiet med kontor i Ankara, Istanbul, Edirne, Izmir, Van och ett underkontor som täcker Gaziantep, Hatay och Sanliurfa.

UNHCR är FN:s flyktingorgan som skyddar människor som har tvingats på flykt.

Vi finns på plats i 135 länder och har förnödenheter att snabba skicka ut i katastrofer. FN ber UNHCR om hjälp när en naturkatastrof är så omfattande att våra insatser behövs för att rädda liv.