Källor och information

Källan till informationen på vår webbplats kommer från UNHCR:s många kanaler. Vi väljer ut bilder, filmer, berättelser och fakta som vi tror att du är intresserad av.

UNHCR:s berättelser och fakta är källan

Sverige för UNHCR hämtar all information här på webbplatsen från UNHCR:s många kanaler, om inget annat anges. Vi väljer ut statistik, bilder, filmer, berättelser och fakta som vi tror att du är intresserad av.

Källor som vi använder för information:

Hur UNHCR samlar in data

Statistiker på UNHCR:s avdelning för fältinformation och samordning bevakar antalet människor som tvingas fly från krig, konflikter eller förföljelse. 

Insamling av data kan vara livsavgörande. När en större kris bryter ut kan UNHCR enklare förutsäga hur många människor som behöver hjälp, hur mycket hjälp de behöver och hur många anställda som UNHCR behöver avvara för insatsen.

Siffror släpps varje år i UNHCR:s årliga rapporter - de tre stora är:

  • Global Trends — rapport om antalet människor på flykt i världen.
  • Global Report — UNHCR:s årsredovisning.
  • Global Appeal — UNHCR årsplanering.

Statistik och fältinformation

Att ha korrekt, relevant och aktuell data och statistik är avgörande för UNHCR:s hjälparbete. Det är en nyckelresurs används av alla UNHCR:s samarbetspartner för att hjälpa människor på flykt och veta vilka behov som finns.

UNHCR:s statistikdatabas tillhandahåller data, rapporter, kartor och annan information som är väsentlig för fältarbetet. Där hittar du statistiska rapporter om flyktingar, asylsökande, återvändande flyktingar, internflyktingar och statslösa personer. Där finns också detaljerad information om asyllandet, ursprungslandet, kön, ålder, plats och rättslig status för flyktingar.

För mer information, vänligen se UNHCR:s statistiska årsböcker.

På portalen refworld.org hittar du information om lag och rätt.