Konflikt i Kongo

Nästan två decennier av krig och konflikter i Kongo-Kinshasa har tvingat 5 miljoner människor att lämna sina hem. Det är ett fattigt land med utbrett våld av väpnade grupper.

Jag vill hjälpa!

På flykt i Kongo

20 år av krig och konflikter i Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) har orsakat ett enormt mänskligt lidande. Civila utsätts för fruktansvärda övergrepp av väpnade grupper.

Våld mot kvinnor och flickor ökar lavinartat.

Landet är präglat av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, stympning, dödande, sexuellt våld och arresteringar under omänskliga förhållanden.

Människor flyr till grannländerna Angola, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania och Zambia i stora antal.

630 000 människor har flytt till grannländerna och 4,5 miljoner är på flykt inom landet. Dessutom befinner sig 500 000 flyktingar i landet. Det är en av världens mest komplicerade, långvariga och bortglömda kriser.

Situationen har förvärrats sedan april 2017. Våld, övergrepp och strider hör till vardagen och tvingar människor att lämna sina hem.

UNHCR är på plats med tält och nödhjälp. Du kan hjälpa och skydda människor som flyr från våld.