Kongo-Kinshasa — konflikter utan slut

Ändlösa konflikter i Kongo-Kinshasa tvingar människor att fly för sina liv. Våld och övergrepp är vardag. Nöden tar inte slut. Du behövs. Vill du hjälpa?

Jag vill hjälpa!

Konflikter i Kongo

Oändliga konflikter. Krisen i Kongo-Kinshasa orsakar ett enormt lidande. Människor utsätts för fruktansvärda övergrepp av väpnade grupper varje dag. Våld mot kvinnor och flickor ökar lavinartat. Barn och familjer har ingenstans att ta vägen. De tvingas fly för att överleva.

Landet är präglat av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, rekrytering av barnsoldater, dödande och sexuella övergrepp.

Krisen i Kongo-Kinshasa är en av världens mest komplicerade, långvariga och bortglömda.

På flykt i Kongo

UNHCR:s siffror från 2023.

 • 6 miljoner människor är på flykt i sitt hemland — internflyktingar.
 • 850 000 människor från Kongo är på flykt i grannländerna — flyktingar.
 • 520 000 flyktingar från olika länder befinner sig i Kongo-Kinshasa.

UNHCR leder hjälpinsatsen för att skydda människor som har tvingats på flykt. Barn och familjer får nödhjälp som tält, filtar, madrasser, köksgeråd för att laga mat, hinkar för att hämta vatten och mycket mer som hjälper till att överleva vardagen. 

Vill du ge människor som flyr från våld en chans i livet? Ge en gåva idag!


Snabba fakta om Kongo:

Demokratiska republiken Kongo, också kallad Kongo-Kinshasa, är ett land i Centralafrika. Till ytan är det Afrikas näst största land.

 • Officiellt namn: Demokratiska republiken Kongo.
 • Andra namn: Kongo-Kinshasa, DRK och DR Kongo.
 • Huvudstad: Kinshasa.
 • Officiellt språk: Franska.
 • Självständighet från Belgien 1960.
 • Grannländer: Kongo-Brazzaville, Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola och en liten kustremsa mot Atlanten.

Källa: unhcr.org

Vanliga frågor och svar

Ja, det finns två länder som ibland kallas Kongo:

 • Demokratiska republiken Kongo (DRK)
 • Republiken Kongo

Båda länderna ligger i Centralafrika.

Demokratiska republiken Kongo (DRK), även Kongo-Kinshasa tidigare känt som Zaire, är det större av de två länderna och gränsar till Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia och Angola.

Republiken Kongo, också känd som Kongo-Brazzaville för att skilja det från DRK, gränsar till Gabon, Kamerun, Centralafrikanska republiken, DRK och Atlanten.

Båda länderna har liknande namn och geografiska lägen, men de skiljer sig åt i storlek, befolkning och politiska strukturer. Det är viktigt att skilja på de två länderna för att undvika förvirring och missförstånd.

UNHCR är på plats med hjälp i båda länderna. Tack vare starkt stöd från människor som du kan vi fortsätta att kämpa för människor som behöver skydd.

Att leva i Kongo idag är livsfarligt. Politisk instabilitet, våldsamheter, fattigdom, ojämlikhet och sjukdomar präglar landet.

Demokratiska republiken Kongo (DRK) har lidit av politisk instabilitet och våldsamheter under många år, särskilt i de östra delarna av landet. Konflikten i östra Kongo har orsakat enormt mänskligt lidanden. Massakrer, sexuellt våld och fördrivning hör till vardagen. Vapenvåld är vanligt i många delar av landet. Risken för väpnade rån och kidnappningar är stor.

Fattigdom är också ett stort problem i Kongo. Många människor saknar tillgång till rent vatten, mat, hälso- och sjukvård, utbildning och arbete. Den höga nivån av fattigdom gör det svårt för människor att tillgodose sina grundläggande behov. Det kan leda till ökad kriminalitet och social oro.

Sjukdomar är också ett stort problem i Kongo. Landet har lidit av utbrott av ebola och mässling. Bristande hälso- och sjukvårdssystem gör det svårt att hantera utbrotten. Andra sjukdomar som malaria och tuberkulos är också utbredda.

Demokratiska republiken Kongo (DRK) eller Kongo-Kinshasa har haft flera namn genom historien. Innan landet blev en självständig stat år 1960, var det en koloni som kallades Belgiska Kongo, eftersom det styrdes av Belgien. Innan dess var området känt som Kongofloden Basin. Det var bebott av många olika etniska grupper under flera århundraden.

Efter att landet blev självständigt från Belgien, döptes det om till Republiken Kongo (även kallad Kongo-Léopoldville) under några år, innan det fick namnet Zaire under Mobutu Sese Sekos styre år 1971. Efter Mobutus fall år 1997 återfick landet sitt nuvarande namn, Demokratiska republiken Kongo.