Krisberedskap — redo i kriser

Krig eller katastrof. När krisen slår till kan liv raseras på nolltid. Krisberedskap är avgörande när nödläget är akut. Att hjälpa idag räddar liv imorgon.

Bli månadsgivare idag!

Att stå redo i krig och katastrofer

Idag befinner sig  över 110 miljoner människor på flykt från krig och konflikter i världen, fler än någonsin tidigare. Ukraina. Sudan. Afghanistan. Lidandet är enormt.

Allt fler tvingas också att fly från sina hem på grund av att klimatet förändras. Enligt FN riskerar väderrelaterade katastrofer att öka i framtiden, även på platser där katastrofen känns avlägsen idag. 

UNHCR har i uppdrag att hjälpa människor på flykt att överleva. Vi måste se till att befolkningar i stora läger, människor som flyr konflikter och naturkatastrofer snabbt får hjälp.

UNHCR finns på plats i världens svåra kriser. Vi står redo för imorgon — oavsett när katastrofen slår till. Var som helst i världen. Och du behövs!

Hjälp idag — rädda liv imorgon!

Att stå rustade för framtidens kriser är ett omfattande arbete som kräver resurser. Ditt stöd idag räddar liv imorgon.

UNHCR:s krisberedskap

UNHCR har skickat 52 ton nödhjälp som ska hjälpa 10 000 människor i Libyen efter stormen Daniel. Krisberedskap räddar liv.
Foto: UNHCR/Ziyad Alhamadi

Ingen kan förutsäga exakt när, var eller i vilken omfattning en katastrof kommer att inträffa. 

Det som med säkerhet går att säga är att katastrofer kommer att inträffa. Människors liv kommer att slås i spillror. Familjer kommer att förlora allt — sina hem och alla ägodelar. I värsta fall sina vänner och anhöriga. Eller sina egna liv.

Tiden är avgörande

Oavsett när katastrofen slår till finns det en faktor som är avgörande. Tiden.

När människors liv raseras på ett ögonblick är tiden fram till hjälp avgörande.

Vid en större katastrof — jordbävning, orkan, vulkanutbrott — är hjälpbehoven enorma och akuta. Samtidigt kan situationen vara svår att överblicka.

Är det tusentals, tiotusentals eller hundra tusen människor är drabbade? Hur når UNHCR fram och vilken akut hjälp behövs?

Beredskapslager

För att få fram hjälp snabbt har UNHCR sju stora beredskapslager strategiskt placerade i Danmark, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kenya, Tanzania, Kamerun och Ghana. 

Våra lager är rustade med allt som behövs för att nå ut med akut nödhjälp till 1 miljon människor inom bara 72 timmar. Filtar, madrasser, tält, värmekaminer, solcellslampor och annan utrustning står redo för direkt leverans. Dygnet runt, året om.

Så fort lagren används behöver de omedelbart fyllas på för att stå förberedda. En gåva från dig innebär att drabbade människor snabbt kan få livräddande hjälp när nästa katastrof inträffar. 

Ditt stöd i dag – det kan rädda liv i morgon. Ge en gåva idag!

Snabba respons räddar liv

Under 2022 genomförde UNHCR livräddande akutinsatser vid 35 katastrofer i 25 länder. Tack vare starkt stöd från människor som du fick människor på flykt från krig och konflikter, förföljelse, översvämningar, torka, jordbävningar och hungersnöd snabbt stöd. Tusen tack.

3 steg när krisen slår till

I samma stund som UNHCR får information om en katastrof och besked att agera startar ett intensivt arbete. Arbetet sker i tre parallella steg som gör att hjälpen kan nå ut inom 72 timmar.

  1. Materiel från lagren lastas på flygplan, fraktfartyg eller lastbilar för direkt transport till det drabbade området, hur avlägset eller otillgängligt det än är. Information om situationen samlas in och analyseras i realtid och logistikkedjor upprättas.
  2. Inom 72 timmar är specialutbildad UNHCR-personal med kunskap om katastrofarbete på väg till området. De organiserar arbetet på plats och säkerställer att människor akut får skydd, tak över huvudet, vård, vatten, psykosocialt stöd och annan nödhjälp som kan behövas.
  3. Mycket av hjälpen behöver ordnas lokalt. Därför säkerställs att UNHCR:s personal på plats i det drabbade området får nödvändiga resurser för att köpa in mat, övrig materiel och etablera mottagningscenter.

Källor: UNHCR Global Trends 2022 och UNHCR Global Report 2022

Vill du hjälpa?

Krig eller katastrof. När krisen slår till kan liv raseras på nolltid. Krisberedskap är avgörande när nödläget är akut. Att hjälpa idag räddar liv imorgon. Din gåva ger skydd, tak över huvudet, vatten och mat till människor som lever i livsfara — de som kämpar dag för dag.