Kvinnor och flickor på flykt

En kvinna eller flicka på flykt är väldigt utsatt. Att tvingas lämna sitt hem och bo på okända platser kan vara livsfarligt. Du kan ge henne skydd.

Jag vill hjälpa!

Kvinnor och flickor på flykt

­Att tvingas fly från sitt hem och bo i osäkerhet på okända platser gör en ung kvinna väldigt utsatt och sårbar. Risken att hon utsätts för våld och övergrepp ökar. Hon har all anledning att vara rädd. Att ge henne skydd är UNHCR:s viktigaste uppgift.

UNHCR bekämpar sexuella övergrepp och våld mot kvinnor på flykt. Vi arbetar för att stoppa diskriminering och för att kvinnor och flickor ska ha samma rättigheter som män och pojkar.

Utsatta för våld

Våld mot kvinnor förekommer hela tiden.

Könsstympning, barnäktenskap, diskriminering, våldtäkt och sexuella övergrepp är bara några av de saker som kvinnor och flickor på flykt riskerar att utsättas för.

När krig och förföljelse blir verklighet ökar våldsrisken. Våldtäkt och övergrepp
används ofta som vapen, det gör kvinnor och flickor på flykt väldigt utsatta. Ensamma, gravida och äldre är extra sårbara.

Ta makten över sina liv

Hälften av alla flyktingar är kvinnor och flickor. UNHCR planerar sina insatser tillsammans med dem. Det är viktigt att de är med och fattar beslut som påverkar deras liv.

Kvinnor på flykt vill och kan påverka framtiden för sig själva, sina barn och sitt hemland. Därför är det viktigt att de är friska, känner sig trygga och tar makten över sina liv.

Kämpar för kvinnor och flickor

  • UNHCR bygger läger där kvinnor och flickor är trygga.
  • Delar ut nödhjälp och borrar brunnar på platser som är lättillgängliga. Att hämta ved och vatten är livsfarligt.
  • Separerar toaletter för att minska risken för övergrepp.
  • Sätter upp belysning för att öka säkerheten i mörker.
  • Ger stöd till offer för sexuella övergrepp.
  • Arbetar för att öka jämställdheten mellan könen.

Tack vare gåvor från engagerade människor runt om i världen kan kvinnor och flickor på flykt få en chans att skapa en trygg framtid. Du hjälpa kvinnor och flickor på flykt att få ett liv i säkerhet.