Årsredovisning

Sverige för UNHCR:s årsredovisning visar att hjälpen till människor på flykt bara är möjligt tack vare våra ovärderliga givare.

Foto: Lotta Härdelin/DN
Det förföljda Rohingyafolket flyr från våld i Myanmar. I år har våra givare stöttat flyktingar med 346,8 miljoner kronor. Varmt tack!

Sammanfattning 2021

Om vår insamling

  • Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.
  • Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.
  • Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad.
  • Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar deras kvalitetskod.

346,8 miljoner kronor till människor på flykt

Sverige för UNHCR har under 2021 totala intäkter på 407 miljoner kronor. Bidraget till UNHCR:s arbete – ändamålskostnader – uppgick till 346,8 miljoner kronor. Det innebär att 85 procent av pengarna skickas direkt till människor på flykt som behöver hjälp.

Läs hela årsredovisningen här

Under 2021 uppgick generalsekreterarens lön till 1 073 304 kronor. Från och med 1 januari 2022 uppgår generalsekreterarens lön till 98 000 kronor per månad. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner eller andra löneförmåner.

Människor på flykt i slutet av juni 2021

Bakom varje siffra finns en människa med en historia om flykt, förlust och lidande. I slutet av juni 2021 befann sig 84 miljoner människor på flykt i världen, av dem är:

  • 50,9 miljoner på flykt i sitt eget land – internflyktingar.
  • 26,6 miljoner har flytt till ett annat land – flyktingar.
  • 4,4 miljoner asylsökande väntade på beslut på sin ansökan.
  • 4,1 miljoner venezuelaner är fördrivna från sitt hemland utan att vara flykting eller sökt asyl.

Stort tack

Stort tack till alla våra givare – privatpersoner, organisationer, klubbar, företag och stiftelser – som engagerar sig för utsatta människor långt från Sveriges gränser. Det är ni som gör UNHCR:s arbete möjligt. Tillsammans gör vi skillnad.