Sverige för UNHCR:s årsredovisning

Sverige för UNHCR:s årsredovisning visar att hjälpen till människor på flykt bara är möjligt tack vare våra ovärderliga givare.

Sammanfattning 2023

Om vår insamling

 • Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.
 • Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.
 • Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad.
 • Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar deras kvalitetskod.

86 procent till ändamålet

Sverige för UNHCR hade under 2023 totala intäkter på 588 miljoner kronor.

86 procent av insamlade medel skickas till UNHCR:s arbete för att hjälpa människor som har tvingats fly från krig, konflikter och förföljelse.

Hjälpen når fram

UNHCR arbetar i 140 länder, här är några exempel på att hjälpen når fram:

Sju miljoner människor i 100 länder fick kontantstöd — pengar som räddar liv.

Under 2023 fick 17 miljoner människor förnödenheter i 49 nya akuta kriser, till exempel:

 • 57 000 tält.
 • 638 000 myggnät.
 • 2,5 miljoner filtar.
 • 525 000 solcellslampor.
 • 506 000 kökspaket.

1,2 miljoner människor på flykt från kriget i Sudan fick akuta förnödenheter, tak över huvudet och annan hjälp.

UNHCR skickade snabbt hjälp efter den förödande jordbävningen i Turkiet och Syrien:

 • 106 000 familjer i Syrien fick nödhjälp – som filtar, liggunderlag, köksgeråd, vattendunkar - till 106 000 familjer.
 • Till hemlösa flyktingar i Turkiet skickades 34 700 tält, 50 akutbostäder och 2,9 miljoner nödhjälpspaket. 

I Ukraina nådde UNHCR ut med med förnödenheter, kontantstöd, tak över huvudet, psykosocialt stöd, rättslig rådgivning och familjeåterförening till 3,8 miljoner människor.

Människor på flykt i slutet av 2023

Bakom varje siffra finns en människa med en historia om flykt, förlust och lidande. I slutet av 2023 var 117 miljoner människor på flykt.

 • 68 miljoner på flykt i sitt hemland — internflyktingar. 
 • 43 miljoner på flykt från sitt hemland — flyktingar och andra som behöver internationellt skydd.
 • 6,9 miljoner asylsökanden.
 • 40 procent är barn.

Stort tack

Stort tack till alla våra givare – privatpersoner, organisationer, klubbar, företag och stiftelser – som engagerar sig för utsatta människor långt från Sveriges gränser. Det är ni som gör UNHCR:s arbete möjligt. Tillsammans gör vi skillnad.