Årsredovisning

Sverige för UNHCR:s årsredovisning visar att hjälpen till människor på flykt bara är möjligt tack vare våra ovärderliga givare.

Sammanfattning 2022

Om vår insamling

  • Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.
  • Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.
  • Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad.
  • Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar deras kvalitetskod.

1 733,2 miljoner kronor till människor på flykt

Sverige för UNHCR hade under 2022 totala intäkter på 1 829,8 miljoner kronor. Bidraget till UNHCR:s arbete – ändamålet – uppgick till 1 733,2 miljoner kronor.

95 procent av insamlade medel skickas till UNHCR:s arbete för att hjälpa människor som har tvingats fly från krig, konflikter och förföljelse.

Under 2022 uppgick generalsekreterarens lön till 1 198 016 kronor. Från och med 1 januari 2022 uppgick generalsekreterarens lön till 98 000 kronor per månad. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner eller andra löneförmåner.

Människor på flykt i slutet av juni 2021

Bakom varje siffra finns en människa med en historia om flykt, förlust och lidande. I slutet av juni 2021 befann sig 84 miljoner människor på flykt i världen, av dem är:

  • 50,9 miljoner på flykt i sitt eget land – internflyktingar.
  • 26,6 miljoner har flytt till ett annat land – flyktingar.
  • 4,4 miljoner asylsökande väntade på beslut på sin ansökan.
  • 4,1 miljoner venezuelaner är fördrivna från sitt hemland utan att vara flykting eller sökt asyl.

UNHCR släpper uppdaterade siffror i rapporten Global Report i slutet av juni.

Stort tack

Stort tack till alla våra givare – privatpersoner, organisationer, klubbar, företag och stiftelser – som engagerar sig för utsatta människor långt från Sveriges gränser. Det är ni som gör UNHCR:s arbete möjligt. Tillsammans gör vi skillnad.