UNHCR skyddar flyktingar

UNHCR skyddar människor på flykt från konflikter och förföljelse. Inom 72 timmar kan tusentals få hjälp. Världens flyktingar är vårt ansvar.

Hjälp – hopp – hem

Tack för att du är nyfiken på UNHCR och vårt arbete. Just nu befinner sig fler människor på flykt i världen än någonsin tidigare.

Över 100 miljoner människor har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikter och förföljelse. UNHCR finns på plats för att ta hand om dem.

UNHCR har hjälpt människor på flykt i 70 år och vi vet av erfarenhet vad som behöver göras. Vid en akut katastrof kan UNHCR leverera nödhjälp till 1 miljon människor på bara 72 timmar.

I dag finns UNHCR på plats i 135 länder världen över och hjälper vid alla världens flyktingkriser.

Vi ser till att människor på flykt får akut nödhjälp som:

  • skydd
  • tak över huvudet
  • mat
  • vatten
  • kläder
  • mediciner.

Vi ser till att familjer får en värdig tillvaro och en trygg plats att kalla hem.

UNHCR:s fältexperter är ofta först på plats i en akut kris och stannar så länge som människor behöver vår hjälp. Vi skyddar världens flyktingar, varje dag – året om.

90 procent av våra kollegor jobbar i fält. Vi arbetar outtröttligt i alla lägen.

Samtidigt är behoven enorma och resurserna räcker inte till. Hoppas att du vill vara med och hjälpa. Du göra så mycket mer än du tror. Varje krona räknas verkligen.

Sedan 1950 arbetar UNHCR för att hjälpa människor som har tvingats fly undan krig, konflikter och förföljelse.

Vanliga frågor och svar

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees – Förenta Nationernas flyktingkommissarie. UNHCR är FN:s flyktingorgan.

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

Världens flyktingar är vårt ansvar.

Läs mer om vad UNHCR är.

Flyktingar har tvingats lämna sina hem på grund av krig, konflikt eller förföljelse. De kan inte återvända i säkerhet.

Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari personen är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet."

Läs mer om vem som är flykting.