Skattereduktion för gåvor

Sedan den 27 september 2019 kan du som privatperson få skattereduktion för gåvor som du skänker till UNHCR:s arbete.

För att du ska få göra avdrag i din deklaration ska du:

 • Ge en gåva på minst 200 kr vid varje tillfälle.
 • Skänk totalt 2 000 kr under ett kalenderår.
 • Räkna ihop alla gåvor du gett till godkända gåvomottagare.
 • Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet.
 • Maxbeloppet som du får dra av är 12000 kr, du får tillbaka 3000 kr.
 • Vi kontaktar Skatteverket.
 • Klart!

Tre enkla sätt att få skattereduktion:

Läs mer under frågor och svar om vad som gäller för att du ska få göra avdrag i din deklaration.

Kontakta givarservice om du har frågor:

tel: +468 121 491 00    
e-post: info@sverigeforunhcr.se

Frågor och svar om skatteavdrag

 • Din gåva måste vara minst 200 kr per gåvotillfälle. Annars räknas inte gåvan.
 • Totalt behöver du skänka 2 000 kr per år. Kommer du inte upp i det totalbeloppet kan du inte få skattereduktion. Du kan räkna ihop alla gåvor du gett till godkända gåvomottagare.
 • Om du ger en engångsgåva behöver du uppge ditt personnummer, då kan vi koppla din gåva till ditt personnummer och skicka till Skatteverket.
 • Maxbeloppet som du kan få dra av för är 12 000 kr. Det betyder att du maximalt kan få tillbaka 3000 kr.

Kontakta givarservice om du har frågor:
tel: 08-121 491 00
e-post: info@sverigeforunhcr.se

Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet och får högst vara 3000 kr per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kr per år.

 • Månadsgåvor över 200 kr som du skänkt via autogiro.
 • Engångsgåvor på minst 200 kr där du har uppgett dina personuppgifter till oss (så att vi vet att det är du som skänkt dem). Ett exempel är när du handlar i gåvoshoppen.

Nej, du behöver inte informera Skatteverket. Vi skickar in kontrolluppgifterna om alla gåvor som vi kan koppla till ditt personnummer. Du som givare får även en kopia på kontrolluppgifterna.

Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåvor. Du måste fylla 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan. Dessutom krävs det att du betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna kommer ifrån.

Kontrolluppgiften skickar vi ut till dig som givare per post eller digitalt via Kivra under januari. Det gäller förra årets gåvor. Kontrolluppgiften innehåller bland annat den totala summan av alla gåvor som kan ligga för grund till eventuell skattereduktion. Det är samma uppgifter som vi meddelar Skatteverket om.

Ja, det är möjligt att vi har en dubblett på dig i vårt system, där vi inte har personnumret. I din inkomstdeklaration kan du komplettera de gåvor du har givit under 2023. Se nedan länk och utdrag från Skatteverket.

Så här står det på Skatteverket gällande rättelse

Begära rättelse:
Har en gåvomottagare inte lämnat någon kontrolluppgift eller lämnat en felaktig kontrolluppgift till Skatteverket kan du begära rättelse under Övriga upplysningar i din inkomstdeklaration. Skriv namnet på den godkända gåvomottagaren och det totala gåvobeloppet. Du behöver inte skicka med utdrag från ditt konto eller liknande när du deklarerar; vid en eventuell förfrågan från Skatteverket ska du kunna visa att du har haft utgift för gåvan. Under Övriga upplysningar kan du även begära att ta bort redan förifyllt underlag om du inte önskar skattereduktion för de gåvor som du har lämnat.