Sätt in pengar på 90-konto

Du kan ge en gåva till världens flyktingar via Plusgiro 90 01 64-5 eller Bankgiro 900-1645.

Sätt in pengar på Plusgiro eller Bankgiro

Du kan ge en gåva till UNHCR:s arbete via plusgiro 90 01 64-5 eller bankgiro 900-1645. 90-kontot bekräftar att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt.

När du skänker pengar till UNHCR:s arbete är du förstås angelägen om att de ska hamna i rätta händer och göra verklig nytta. 90-kontot är för dig en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Sverige för UNHCR:s 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Konto 90 02 40-3 för brev

Vi har två olika postgironummer. Det ena – 90 01 64-5 – används för spontangåvor. Det andra – 90 02 40-3 – används för postala utskick med OCR-nummer.

Anledningen till att vi har två konton är att vi vill ha en effektiv gåvohantering med hjälp av OCR – och samtidigt ha möjlighet ta emot spontangåvor. Tyvärr är det inte möjligt att ha ett och samma konto för gåvor med och utan OCR hos banken.