Skänk din aktieutdelning

Visste du att du kan skänka din aktieutdelning till UNHCR:s arbete utan avdrag för skatt? Aktieutdelningsgåvan ökar i värde – pengar som räddar liv.

Skattefri utdelning till UNHCR:s arbete

Sedan 2006 är det möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål.

Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare kan alltså skänka en kontant utdelning av ditt bolags vinst – helt skattefritt.

Villkor för gåva av skattefri utdelning

Förutsättingar för att skänka din aktieutdelning till Sverige för UNHCR utan avdrag för skatt:

 • Gäller kontant utdelning från ett bolag – såväl börsnoterade bolag som fåmansbolag.
 • Avser aktier som är registrerade på dig som privatperson.
 • Gåvan ska göras innan bolagsstämman äger rum.

Hur gör jag som privatperson för att skänka utdelningen på aktier i ett börsnoterat bolag?

När du har dina aktier på värdepapperskonto hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du kontakta banken/förvaltaren för att göra Sverige för UNHCR till mottagare, rättighetshavare, till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman.

Tidpunkt för bolagsstämma anges i den kallelse till bolagsstämma som publiceras på bolagets hemsida.

Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.

Hur gör jag som ägare av fåmansbolag för att skänka utdelning på aktierna?

När du är ägare i ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, ska du göra följande:

 • Bolagets styrelse ska upprätta aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.
 • Bestäm innan årsstämman om du vill skänka utdelningen till UNHCR:s arbete för att skydda och hjälpa människor på flykt och upprätta gåvobrev utställt till Sverige för UNHCR. Gåvobrevet ska skrivas under av dig som givare och bekräftas av gåvomottagaren och måste vara undertecknat före det att bolagsstämma fattar beslut om utdelning. Med gåvobrevet ska du skicka med utdelningskuponger för Sverige för UNHCR att kvittera vid mottagandet av aktieutdelning.
 • Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.
 • Den på bolagsstämman beslutade utdelningen utbetalas till gåvotagaren såsom innehavare av utdelningskupongerna. Utdelningen betalas ut mot överlämnande av utdelningskupongerna.

Ladda ned blanketter:

Sverige för UNHCR:s uppgifter:

 • Organisationsnummer: 802426-1250
 • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Sverige för UNHCR
 • Utdelningsadress: Sverige för UNHCR, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm
 • PG 900164-5

Registrering av dina gåvor

På grund av banksekretess får vi inte alltid fullständig information om vem som överför värdepapper eller utdelning.

För att vi ska kunna bekräfta att vi mottagit dina värdepapper eller din utdelning ber vi dig därför att kontakta oss via mejl eller telefon för att informera om antal och typ av värdepapper du fört över. Med den informationen har vi möjlighet att återkoppla till dig som givare att vi tagit emot din gåva.

Meddela oss gärna om din aktieutdelningsgåva genom att skicka e-post till: charlotte.wistrom@sverigeforunhcr.se.

Exempel på hur din aktieutdelning kan göra skillnad:

 • 5 000 kronor räcker till nödpaket åt 13 familjer på flykt med liggunderlag, köksgeråd och presenning.
 • 10 000 kronor räcker till 33 skolpaket med skolbänk, skolböcker och pennor.
 • 15 000 kronor räcker till 3 familjetält som ger tak över huvudet, skydd och känslan av ett hem.

Varmt tack för ditt stöd!

Kontakta oss gärna!

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Charlotte Wiström

Charlotte Wiström

Ansvarig filantropi, stora donationer och stiftelser
Eva Lagercrantz, ansvarig filantropi, stiftelser och stora donationer

Eva Lagercrantz

Ansvarig filantropi, stora donationer och stiftelser

Frågor och svar: skänka din aktieutdelning

Du som privatperson kan skänka din aktieutdelning.

Det är viktigt att donationen görs innan du som privatperson erhåller aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman har fattat beslut om utdelning.

Mottagaren av aktieutdelningen behöver vara en icke skattepliktig organisation. Ideella organisationer med 90-konto är skattebefriade.

Sverige för UNHCR har 90-konto Pg 90 01 64-5.

 1. Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska skänka och hur mycket.
 2. Gör Sverige för UNHCR till rättighetshavare till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
 3. När du har dina aktier på värdepapperskonto fyller du i blanketten aktieutdelning gåvoblankett. Det ska sedan registreras av ditt kontoförande institut.
 4. Har du depå bör du vända dig till din bank då alla banker inte har samma tillvägagångssätt.

Meddela oss gärna om din aktieutdelningsgåva genom att skicka e-post till charlotte.wistrom@sverigeforunhcr.se

 1. Bolagets styrelse ska upprätta aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.
 2. Bestäm innan årsstämman om du vill skänka utdelningen till UNHCR:s arbete för att hjälpa människor på flykt.
 3. Upprätta gåvobrev utställt till Sverige för UNHCR.
 4. Gåvobrevet ska skrivas under av dig som givare och bekräftas av gåvomottagaren och måste vara undertecknat före det att bolagsstämma fattar beslut om utdelning.
 5. Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.

Med gåvobrevet ska du skicka med utdelningskuponger för Sverige för UNHCR att kvittera vid mottagandet av aktieutdelning. Exempel på utdelningskuponger.

Nej, du behöver inte skänka all aktieutdelning. Du kan skänka en del av din aktieutdelning men måste då öppna ett nytt värdepapperskonto för de aktier vars utdelning du vill skänka till Sverige för UNHCR. Det kostar inget att öppna ett VP-konto.

Om inget annat anges gäller gåvan tills vidare. För att göra en ändring måste du på nytt fylla i blanketten aktieutdelning gåvoblankett och i den kryssa i rutan avregistrering.