Swisha för att hjälpa!

Vill du hjälpa barn och familjer på flykt från krig och konflikter i världen? Du behövs. Scanna QR-koden med Swish-appen och ge en gåva. Swisha idag!

Ge en gåva på sajten!

Swisha för att hjälpa

Människor i krigsdrabbade länder som Ukraina flyr för sina liv. UNHCR ger trygghet och delar ut nödhjälp. Du behövs för att hjälpa.

Hur hamnade jag på den här sidan?

Du har förmodligen klickat på en mobil Swish-länk från en dator. Länkens funktion är att öppna Swishappen i den mobiltelefon där du har Swish installerat.

Om du har klickat på länken från en dator skickas du vidare till den här sidan. Tusen tack!