Sudan i kris — miljoner på flykt

Akut kris i Sudan. Våld tvingar människor att fly för sina liv, de flesta är kvinnor och barn. De kämpar för att överleva. UNHCR är på plats. Vill du hjälpa?

Jag vill hjälpa idag!

Sudan i kris — akut nödläge

Våldsamma strider gör livet i Sudan till ett helvete. Rapporter om att civila dödas och skadas är hjärtskärande.

Priset på mat skjuter i höjden. Kritiska basvaror för att klara dagen är oöverkomliga för de flesta. Människor kämpar för att överleva.

Trots försök till vapenvila tvingas människor att fly från sina hem — mitt i striderna. De flesta är kvinnor och barn som flyr för sina liv till grannländer som Tchad och Sydsudan. Behoven av nödhjälp och skydd är akuta.

UNHCR är på plats med livräddande hjälp. När striderna tvingar bort fler människor behövs snabbt mer stöd för att öka hjälpinsatsen. Vill du hjälpa idag?


Korta fakta om Sudan

Sudan — det har hänt: Den 15 april utbröt strider mellan armén i Sudan och den militära gruppen Rapid Support Forces (RSF). Trots försök till vapenvilor är våld och strider idag vardag.

Sudan är ett land i östra Afrika.

UNHCR insatser i Sudan började för mer än 50 år sedan för att hjälpa flyktingar från Eritrea. Under svältkatastrofen på Afrikas horn 1985 samlande Bob Geldof och Live Aid in 76 miljoner USD till UNHCR:s hjälpinsatser i Sudan. (Källa: UNHCR)

Vad gör UNHCR i Sudan?

Sudan står inför flera stora kriser. Vissa områden är extremt svårtillgängliga och farliga på grund av konflikter och våld. Andra drabbas hårt av naturkatastrofer som översvämningar och torka.

Upptrappning av våldet just nu hindrar hjälpinsatser till behövande i hela landet. Det bor miljontals människor på flykt i regionen.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, är på plats med skydd och förnödenheter i hela regionen.

7,7 miljoner människor har tvingats på flykt sedan 15 april 2023:

  • Över sex miljoner människor på flykt i sitt hemland — internflyktingar i Sudan.
  • 1,5 miljoner flyktingar i Sudans grannländer.
  • Andra människor i flyktingliknande situationer.

Källa: UNHCR

Undrar du över ...

Sudan är ett av länderna i Afrika som har tagit emot flest flyktingar — 1,3 miljoner. Av dem lever:

  • 61 procent i byar och städer — inte i flyktingläger. 
  • 39 procent bor i flyktingläger i östra Sudan, Vita Nilen och Darfur.

Det finns:

  • 24 läger för människor från andra länder — flyktingläger.
  • 95 läger för människor på flykt i sitt hemland — läger för internflyktingar.