Båtflyktingar

Krig och förtryck i världen tvingar tusentals flyktingar att riskera sina liv på rangliga båtar i desperata försök att ta sig över Medelhavet till Europa.

På flykt över havet

Krig och förtryck i länder som Eritrea, Somalia och Syrien gör att tusentals människor riskerar sina liv varje dag i desperata försök att komma till Europa.

När vattnet är varmare gör allt fler den livsfarliga resan över havet på överfulla båtar via smugglare. Medelhavet har blivit en massgrav för båtflyktingar. Gränsen är den dödligaste i hela världen.

Det vi ser på Medelhavet är ett uttryck för den enorma desperation som människor känner.

UNHCR stöttar regeringarna samt ger skydd och delar ut nödhjälp till människorna som anländer i båtar.

UNHCR kräver fler lagliga vägar in i Europa för att söka asyl. EU:s länder måste ta ansvar för en gemensam mänsklig flyktingpolitik. Mest av allt behövs det politiska lösningar på de konflikter som människor flyr ifrån.