Venezuela i kris — flykt och fattigdom

Flykten från Venezuela är den största i Latinamerikas nutida historia. 7 miljoner människor har lämnat landet som befinner sig i politisk och ekonomisk kris.

Jag vill hjälpa

Flykten från Venezuela

Flykten från Venezuela är den största i Latinamerikas och Karibiens nutida historia. Sedan 2014 har den politiska, humanitära, sociala och ekonomiska utvecklingen tvingat över 7 miljoner människor att lämna landet.

Situationen förvärrades under 2017.

Det blev värre. Offentliga siffror visar att cirka 2 miljoner venezuelaner lämnade landet under 2018 – utan hopp om att återvända den närmaste tiden.

– Människor som jag har träffat berättar om hunger, brist på sjukvård, osäkerhet, hotelser och rädsla. Familjer, ensamstående kvinnor, barn, unga pojkar och flickor – alla lever i extrem utsatthet. Ingen såg någon annan lösning än att lämna sitt land – ibland för att gå i flera dagar – i hopp om att leva i värdighet och bygga upp en framtid, säger Eduardo Stein, UNHCR:s och IOM:s gemensamma representant för flyktingar och migranter från Venezuela.

Latinamerika och Karibien påverkas mest

Latinamerika och Karibien påverkas mest av de stora flyktingströmmarna. Länderna har visat solidaritet och generositet. De håller i stort sett gränserna öppna – trots att deras resurser är ansträngda.

Sedan 2017 har UNHCR stärkt beredskapen och ökat hjälpinsatserna för att möta de växande behoven. För att klara av att hjälpa dem som flyr krävs samarbete mellan länderna i regionen och stöd från internationella samfundet.