Zakat – hjälp till fattiga och utsatta

Zakat betyder allmosa eller välgörenhet på arabiska. Zakat är obligatorisk för muslimer som har möjlighet att ge lite av sin rikedom till fattiga i världen.

Ge din zakat idag

Zakat till människor på flykt

Varje år firar miljoner människor den heliga månaden ramadan omgivna av konflikter och tragedier – långt hemifrån i fattigdom och misär. Familjer har splittrats i krig. De sjuka och äldre har varken råd med mat eller mediciner.

För människor som har tvingats fly från sina hem betyder din medmänsklighet under ramadan så mycket. Zakat — gåvan till fattiga — sprider hopp och glädje.

Zakat-kalkylator - räkna ut din zakat

Räkna ut din Zakat al-mal idag. Som hjälp har vi skapat en Zakatkalkylator som du enkelt kan använda. Där får du svar på frågan: Hur mycket ska jag betala? Det kan vara en bra hjälp. Kareem ramadan!

Räkna ut din Zakat nu!

Jag minns maten som jag brukade laga. Vi åt tillsammans. Livet var så fint. Nu har vi ingenting, vi är helt ensamma.
Halima är flykting
Halima är på flykt från Syrien

På flykt i Libanon

– Vi är inte lyckliga här. Vårt liv där hemma var så mycket bättre. Det går inte att jämföra ramadan här med hur ramadan brukade vara.

Halima tvingades fly från sitt hem i Syrien för mer än sju år sedan. Nu har hon bara sina minnen kvar.

För äldre och sjuka är varje dag på flykt en kamp för att överleva.

– Vi äter inte tillräckligt. Hungern gör att vi tvingas äta allt som vi kommer över. Vi har inte råd att köpa vanlig mat längre. Min dröm är att återvända hem till Idlib, och tillbaka till mitt gamla liv, berättar Halima sorgset.

Vill du hjälpa människor som Halima med en gåva? Ge en gåva idag.

För företag och stora gåvor!

Vill ditt företag ge Zakat? Vi du ge en extra stor zakat? Kontakta oss idag!

Richard Hägglöf, ansvarig företagssamarbeten

Richard Hägglöf

Ansvarig företagssamarbeten
Eva Lagercrantz, ansvarig filantropi, stiftelser och stora donationer

Eva Lagercrantz

Ansvarig filantropi, stora donationer och stiftelser

Zakat — mat och kläder till fattiga

Under Ramadan påminns människor om att vara generösa och hjälpa behövande extra mycket. Belöningen för att ge under ramadan tros mångdubblas. Enligt islam är värdet av gåvor sjuttio gånger högre än under andra tider på året.

Att ge och dela med sig kan vara att:

 • Laga iftar till fattiga – den viktiga måltiden som bryter fastan.
 • Ge bort kläder till behövande under Eid, festen som avslutar ramadan.
 • Ge zakat till behövande.
Tempot är högt. Du vet, att laga ris, dadlar och kyckling och “jalla jalla jalla”... På TV visas mest bilder från kriget. Här är bilderna positiva.
Ramadan Kitchen i Bekaadalen
I Ramadan Kitchen lagar volontärer iftar till syriska flyktingar i Libanon

Zakat – allmosa eller välgörenhet

Det arabiska ordet zakat – som betyder allmosa eller välgörenhet – är obligatorisk för muslimer som har ekonomisk möjlighet. Du ger lite av din rikedom till de fattiga, som ett sätt att ge tillbaka till samhället.

Zakat al-Mal kräver att du ger minst 2,5 procent av dina tillgångar till fattiga. Zakat är en del av den muslimska tron och är, som fastan, en av de fem pelarna i islam.

De fem pelarna inom islam är:

 • Tron
 • Bönen
 • Zakat
 • Fastan
 • Pilgrimsfärden till Mecka.

Zakat liknar begreppet ”tionde” för kristna.

UNHCR är godkänd att ta emot zakat för att hjälpa utsatta flyktingar från konfliktdrabbade länder som Syrien, Irak och Jemen.

Sadaqah — den frivilliga gåvan

En barnfamilj på flykt från Syrien bor i Bekadalen i Libanon. Zakat hjälper fattiga i nöd.
Foto: UNHCR

Frivillig välgörenhet kallas sadaqah, från ett arabiskt ord som betyder "sanning" och "ärlighet".

Sadaqah kan ges när som helst under året och i vilket belopp som helst. Människor uppmanas att ge mycket sadaqah för att hjälpa behövande.

Här på sajten kan du ge en gåva – din sadaqah — som hjälper människor som har tvingats fly från krig och konflikter.

Fakta om zakat

Zakat är obligatoriska allmosor och den summa pengar som muslimer årligen betalar till behövande. Den uppskattas till 2,5 procent av din förmögenhet och tillgångar.

Zakat betalas av muslimer som har en förmögenhet som överstiger en viss summa, gränsen för den summan kallas nisab. I pengar motsvarar den gränsen summan för 85 gram guld.

Till exempel, om priset på ett gram guld är 400 kr är nisabgränsen 34 000 kr (=85x400). Om din förmögenhet överstiger den summan ska du ge 2,5 procent av den i zakat.

Räkna ut hur mycket du ska ge i välgörenhet i zakatkalkylator här.

Zakat tas från specifika rikedomar som boskap, kontanter, handelsvaror, aktier, grödor, guld och silver.

Zakat ges till åtta kategorier av mottagare som nämns i Koranen:

"Allmosor är endast för fattiga och behövande, de som samlar dem [Zakat], de vars hjärtan ska försonas, fångar, skuldsatta, de som strävar för Allahs sak och resande ..."

Majoriteten av världens 35 miljoner flyktingar faller under minst fyra av de åtta kategorierna:

 • Fattiga
 • Behövande
 • Skuldsatta
 • Resande

Du som ger zakat kan antingen ge den personligen, eller utse en agent som delar ut den för din räkning till den behövande.

UNHCR är godkänd agent för zakat.

Det är alltså tillåtet att ge zakat till UNHCR:s arbete för utsatta, flyktingar och fördrivna i konfliktdrabbade länder som Syrien och Jemen – och till det förföljda Rohingyafolket från Myanmar. I ett sådant fall är UNHCR en agent.

Zakat ges en gång per år enligt den muslimska månkalendern.

Belöningen för att ge zakat under ramadan tros mångdubblas. Enligt islam är värdet av gåvor sjuttio gånger högre än under andra tider på året.

UNHCR godkänd för zakat

UNHCR hjälper de mest utsatta med mat, vatten, mediciner och tak över huvudet.

De flesta människor på flykt i världen faller under minst fyra av de åtta kraven som ställs på mottagare av zakat:

 • De fattiga och behövande (al Fuqara 'wal Masakeen): människor på flykt är ofta fattiga. Många kämpar för att familjen ska överleva vardagen. Vissa kan en gång ha haft en inkomst, men har tvingats att lämna sina hem med endast kläderna de har på sig – de har förlorat allt.
 • Den strandsatta resande (Abna 'al Sabeel): människor på flykt anses vara strandsatta resenärer som ofta har tvingats lämna sina hem utan pengar. De har gjort en farlig resa för att skydda sina familjer från konflikt eller förföljelse.
 • De skuldsatta (al Gharemeen): människor på flykt är ofta skuldsatta. I många fall har de sett sina hem förstöras av bomber eller bränts ner till aska. De har flytt för sina liv. De har fått skulder för att ersätta förlorade ägodelar – och för att överleva vardagen.

Vilka får zakat av UNHCR?

UNHCR gör noggranna bedömningar av hur sårbara människor är för att identifiera mottagare av zakat. De ligger till grund för vem som får hjälp och är i linje med internationella mänskliga principer.

Varje hjälpinsats är unik, människors behov skiljer sig i olika krislägen. UNHCR kan garantera att de mest sårbara får zakat:

 • De svårt sjuka.
 • Väldigt fattiga familjer.
 • Ensamstående föräldrar.
 • Ensamma barn.
 • Personer med funktionsnedsättning.
 • Äldre människor.
 • Överlevande av tortyr och övergrepp.
 • Människor som riskerar förföljelse.

UNHCR ser till att de mest utsatta får nödhjälp eller kontantstöd för att köpa mat, mediciner och betala hyran.

Här kan du hjälpa!

Källa: https://zakat.unhcr.org/en