65,3 miljoner på flykt i världen 2015 - fler än någonsin

Fler människor än någonsin är på flykt undan konflikter och förföljelse i världen, enligt en rapport från UNHCR, FN:s flyktingorgan som släpps idag.

20 juni, 2016
UNHCR:s årliga rapport om situationen för människor på flykt i världen, Global Trends 2015 visar att 65,3 miljoner människor var på flykt i slutet av 2015. Det är första gången som siffran överstiger 60 miljoner.

På flykt 2015

Fler människor än någonsin är på flykt undan konflikter och förföljelse i världen, enligt en rapport från UNHCR, FN:s flyktingorgan som släpps idag på internationella flyktingdagen.

UNHCR:s årliga rapport om situationen för människor på flykt i världen, Global Trends, visar att 65,3 miljoner människor var på flykt i slutet av 2015, jämfört med 59,5 miljoner bara tolv månader tidigare. Detta är första gången som siffran överstiger 60 miljoner.

Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och egen rapportering.

65,3 miljoner på flykt omfattar:

 • 21,3 miljoner flyktingar, den högsta siffran sedan början av 1990-talet (16,1 miljoner under UNHCR:s mandat och 5,2 miljoner palestinaflyktingar under UNRWA:s mandat).
 • 40,8 miljoner internflyktingar, människor på flykt men som är kvar i sina hemländer - fler än någonsin.
 • 3,2 miljoner asylsökanden, människor som i slutet av 2015 väntade på beslut om asyl - den högsta siffran någonsin.

Satt i relation till jordens 7,349 miljarder invånare betyder de här siffrorna att var 113:e person i världen nu är på flykt - en siffra som saknar motstycke. Det är fler än befolkningen i Frankrike, världens 22:a mest folkrika land.

Krig och konflikter

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat i de flesta regioner sedan mitten av 1990-talet. Det finns tre skäl:

 1. Situationer som orsakar stora flyktingströmmar pågår allt längre (till exempel konflikter i Somalia eller Afghanistan som har pågått i 30 respektive 40 år),
 2. Nya konflikter eller andra som tar ny fart inträffar oftare (dagens största är i Syrien, men även i Sydsudan, Jemen, Burundi, Ukraina och Centralafrikanska republiken),
 3. Att hitta varaktiga lösningar för människor på flykt har varit en fallande trend sedan slutet av det kalla kriget.

Fler tvingas fly

För tio år sedan räknade UNHCR att i genomsnitt sex människor tvingades lämna sina hem varje minut - idag är siffran 24.

- Allt fler människor tvingas fly från krig och förföljelse och det är oroande i sig, men de faktorer som äventyrar flyktingars säkerhet ökar också. Ett skrämmande antal flyktingar och migranter dör varje år på havet. På land möts de av stängda gränser. Politik begränsar asylrätten i vissa länder. Viljan hos länder att samarbeta, inte bara för att skydda flyktingar utan för det gemensamma mänskliga intresset, testas i dag och det är andan av enighet som vi behöver se mer av, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

På flykt i världen 2015

Tre länder - hälften av alla flyktingar

Hälften av alla flyktingar under UNHCR:s mandat kommer från tre länder:

 • Syrien: 4,9 miljoner flyktingar.
 • Afghanistan: 2,7 miljoner flyktingar.
 • Somalia: 1,1 miljoner flyktingar.

Flest internflyktingar befinner sig i:

 • Colombia: 6,9 miljoner internflyktingar.
 • Syrien: 6,6 miljoner internflyktingar.
 • Irak: 4,4 miljoner internflyktingar.

Under 2015 tvingades flest människor lämna sina hem i Jemen - 2,5 miljoner eller nio procent av befolkningen.

Flest flyktingar på södra halvklotet

Europas ansträngningar för att hantera mer än en miljon flyktingar och migranter som anlänt via Medelhavet dominerade mångas uppmärksamhet under 2015, trots att rapporten visar att de allra flesta av världens flyktingar befinner sig någon annanstans.

86 procent av flyktingarna (under UNHCR:s mandat) befinner sig i utvecklingsländer, i närheten av konfliktområdena. Den siffran stiger till över 90 procent om de palestinska flyktingarna under UNHCR:s systerorganisation UNRWA:s mandat ingår.

Turkiet är det land i världen som tagit emot flest flyktingar - 2,5 miljoner flyktingar.

Libanon har tagit emot flest flyktingar i förhållande till sin folkmängd (183 flyktingar per 1000 invånare). I förhållande till storleken på ekonomin tog Demokratiska republiken Kongo emot flest (471 flyktingar per dollar av landets BNP per capita).

Asylansökningar ökar

Bland industriländerna var 2015 ett rekordår för nya asylansökningar, med två miljoner ansökningar (3,2 miljoner ansökningar var fortfarande inte avgjorda vid slutet av året).

Tyskland fick fler asylansökningar än något annat land (441 900). Till stor del speglar det beredskapen av att ta emot människor som flyr till Europa över Medelhavet.

USA hade det näst högsta antalet asylansökningar (172 000). Många av dem är personer som flyr gängrelaterat våld i Centralamerika. Ett stort antal asylansökningar sågs också i Sverige (156 000) och Ryssland (152 500).

Hälften av världens flyktingar är barn

51 procent av världens flyktingar är barn (fullständiga demografiska data fanns inte tillgängliga för rapportens författare). Oroväckande många är ensamma eller har tappat bort sina föräldrar under flykten.

Totalt under 2015 kom 98 400 asylansökningar från ensamma barn. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har sett - och en tragisk bild av hur flykten påverkar unga liv.

Att inte kunna åka hem

Medan antalet människor på flykt är högre än någonsin, var antalet personer som kunde återvända till sina hem eller hitta en annan varaktig lösning låg (lokal integration i första asyllandet eller vidarebosättning i ett nytt land).

Varaktiga lösningar för flyktingar 2015:

 • 201 400 flyktingar kunde återvända till sina hemländer (främst till Afghanistan, Sudan och Somalia).
 • 107 100 flyktingar fick vidarebosättning i 30 länder.
 • Minst 32 000 flyktingar blev naturaliserad (sökte och fick medborgarskap), de flesta i Kanada och med mindre siffror i Frankrike, Belgien och Österrike.

Flest på flykt – regionvis (flest överst)

1. Mellanöstern och Nordafrika

Kriget i Syrien förblev den ledande orsaken till att så många är på flykt. I slutet av 2015 hade minst 4,9 miljoner människor tvingats lämna landet. 6,6 miljoner människor var på flykt inne i landet – det utgör cirka hälften av Syriens befolkning före kriget.

Vid årets slut hade konflikten i Irak tvingat 4,4 miljoner människor på flykt inne i landet, och nästan 250 000 hade flytt landet.

Inbördeskriget Jemen förvärrades under 2015. I slutet av december hade 2,5 miljoner människor tvingats lämna sina hem.

Syrien, Irak och Jemen tillsammans med 5,2 miljoner palestinska flyktingar under UNRWA:s mandat, nästan en halv miljon libyer på flykt och med ett antal mindre kriser stod Mellanöstern och Nordafrika för det högsta antalet människor på flykt - 19,9 miljoner.

2. Afrika söder om Sahara

I Afrika, söder om Sahara, var näst flest människor på flykt.

Fortsatta bittra konflikter i Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Somalia, plus nya konflikter eller fortsatta flyktingströmmar i eller från länder som Nigeria, Burundi, Sudan, Kongo-Kinshasa och Moçambique utgjorde tillsammans 18,4 miljoner flyktingar och internflyktingar vid årets slut.

I Afrika, söder om Sahara, befann sig flest flyktingar under 2015 - 4,4 miljoner - mer än i någon annan region.

Sex av världens topp-tio länder som tagit emot flyktingar var afrikanska länder, med flest i Etiopien, följt av Kenya, Uganda, Kongo-Kinshasa och Tchad.

3. Asien och Stillahavsregionen

I Asien och Stillahavsregionen befann sig nästan en av sex av världens flyktingar och internflyktingar under 2015, vilket gör regionen till den tredje största.

2,7 miljoner människor var flyktingar från Afghanistan, där även nästan 1,2 miljoner människor var internflyktingar.

Pakistan (1,5 miljoner) och Iran (979 000) fortsätter att vara bland de länder som tar emot flest flyktingar.

4. Amerikas

Allt fler människor flyr gängrelaterat våld i Centralamerika. Det bidrog till en 17 procentig ökning av människor på flykt i regionen. 109 800 flyktingar och asylsökande kom från El Salvador, Guatemala och Honduras. De flesta sökte sig till Mexiko och USA.

Colombia förblev det land i världen med flest internflyktingar (6,9 miljoner).

5. Europa

Situationen i Ukraina, Europas närhet till Syrien och Irak, och de mer än en miljon flyktingar och migranter som kom över Medelhavet, var de största orsakerna till flyktingsituationen i Europa under 2015.

Från de europeiska länderna flydde 593 000 människor - de flesta från Ukraina. Tillsammans tog länderna emot 4,4 miljoner flyktingar, varav 2,5 miljoner i Turkiet.

Publicerad av Ulrika Forsberg