110 miljoner människor på flykt i världen

Ukraina. Afghanistan. Sudan. 110 miljoner människor är på flykt från krig och konflikter i idag. Den högsta siffran någonsin. Världen behöver fred!

14 juni, 2023
En ung mamma flyr med sina barn över gränsen från Ukraina till Ungern.
Foto: UNHCR/Zsolt Balla
En ung mamma flyr med sina barn över gränsen från Ukraina till Ungern.

Rekordmånga på flykt

Just nu — i maj 2023 — är 110 miljoner människor på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen. Siffran har ökat i över 10 år. 2022 drivs den upp av kriget i Ukraina.

Den stigande trenden på att kriser ökar visar inga tecken på att avta. I slutet av 2022 var 108,4 miljoner människor på flykt. Idag, 110 miljoner.

Bara i år har en miljon människor tvingats fly från konflikter och torka i Somalia. I Sudan flyr barn och familjer för sina liv undan våldsamma strider. Hjälpbehoven är enorma.

Bakom varje siffra finns en människa. En mamma, pappa, ett syskon eller ensamt barn. Alla med sin historia om flykt, sorg och förlust.

På flykt i slutet av 2022

UNHCR:s rapport om människor på flykt i världen — Global Trends in Forced Displacement 2022 — visar att 108,4 miljoner människor var på flykt från krig, förföljelse, våld och kränkningar av mänskliga rättigheter i slutet av 2022.

— Den fullskaliga invasionen av Ukraina, andra konflikter i världen och klimatkrisen tvingade fler människor än någonsin tidigare på flykt från sina hem förra året. Behovet av omedelbara och gemensamma insatser för att lindra följderna akuta, skriver UNHCR i sin rapport idag.

108,4 miljoner är en ökning med 19,1 miljoner jämfört med ett år tidigare. Den största ökningen under ett år någonsin.

— Siffrorna visar oss att vissa människor är alldeles för snabba med att skapa konflikter och alldeles för långsamma med att hitta lösningar. Konsekvensen är förödelse, flykt och förlust för var och en av de miljontals människor som har tvingats fly från sina hem, berättar FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina är den främsta orsaken till ökningen 2022. I slutet av året var 11,6 miljoner människor från Ukraina på flykt från sina hem.

Antalet flyktingar från Ukraina steg från 27 300 i slutet av 2021 till 5,7 miljoner i slutet av 2022. Det är den snabbaste ökningen av flyktingar sedan andra världskriget. 

5,9 miljoner var på flykt i Ukraina — internflyktingar — i slutet av 2022.

Fattiga länder

Siffrorna bekräftar också att det är världens låg- och medelinkomstländer – inte rika stater – som tar emot de flesta fördrivna människor.

Rättvis fördelning och fred

— Människor runt om i världen fortsätter att visa enorm gästfrihet för flyktingar när de ger skydd och hjälp till de behövande. Mycket mer internationellt stöd och en mer rättvis ansvarsfördelning krävs, tillägger Grandi och fortsätter:

— Mycket mer göras för att få slut på konflikter och undanröja hinder så att flyktingar har en chans att återvända hem frivilligt, säkert och med värdighet.

Källa: unhcr.org

2022: Rapporten i korthet

108,4 miljoner människor var på flykt i slutet av 2022:

 • 35,3 miljoner flyktingar — människor som har flytt till ett annat land.
 • 62,5 miljoner internflyktingar — människor som är på flykt i sitt hemland.
 • 5,4 miljoner asylsökande — människor som väntar på sin asylansökan.
 • 5,2 miljoner andra som behöver internationellt skydd.
 • 40 procent är barn på flykt.

Var söker flyktingar skydd?

 • 70 procent lever i ett grannland till sitt krisdrabbade hemland.
 • 76 procent lever i låg- och medelinkomstländer.

Vilka länder tar emot flest flyktingar?

 • Turkiet: 3,6 miljoner — grannland till Syrien.
 • Iran: 3,4 miljoner — grannland till Afghanistan.
 • Colombia: 2,5 miljoner — grannland till Venezuela.
 • Tyskland: 2,1 miljoner
 • Pakistan: 1,7 miljoner — grannland till Afghanistan.

52 procent av alla flyktingar kommer från tre länder:

Var finns flest internflyktingar?

 • Colombia: 6,8 miljoner
 • Syrien: 6,8 miljoner
 • Ukraina: 5,9 miljoner
 • Kongo-Kinshasa: 5,5 miljoner
 • Jemen: 4,5 miljoner
 • Sudan: 3,6 miljoner
 • Nigeria: 3,3 miljoner
 • Afghanistan: 3,3 miljoner
 • Somalia: 3 miljoner
 • Etiopien: 2,7 miljoner

Vill du hjälpa världens utsatta?

Människor på flykt är några av världens mest utsatta. De flesta lever i sorg, hopplöshet och fattigdom. De kämpar varje dag för att överleva i världens svåra kriser. De flesta har varken mat, vatten eller mediciner. Du behövs idag för att hjälpa barn och familjer som tvingas fly från våld och krig.

Utforska:

Publicerad av Ulrika Forsberg