UNHCR ökar hjälpen till Sudan

Allt fler flyr från våldet i Sudan. Många är flyktingar som tvingas återvända till krisdrabbade hemländer. UNHCR skalar upp hjälpen till de drabbade.

25 april, 2023
Människor på flykt från Sudan söker skydd i Tchad.
Foto: UNHCR/Aristophane Ngargoune
Människor tvingas fly från våld i Sudan, de flesta är barn och kvinnor som behöver trygghet, mat och vatten.

Mer hjälp till Sudan

De våldsamma striderna i Sudan tvingar människor på flykt, både i och från landet. Nu mobiliserar UNHCR mer hjälp till människor som söker skydd grannländerna.


Det har hänt: Den 15 april utbröt strider mellan armén i Sudan och den militära gruppen Rapid Support Forces (RSF). Hundratals människor har dödats och tusentals skadats. Minst fem hjälparbetare har mist livet.

3 snabba Sudan-fakta:

 • En miljon flyktingar lever i Sudan — människor från andra länder som har sökt skydd i Sudan, 800 000 kommer från Sydsudan.
 • 3,7 miljoner internflyktingar i Sudan — människor som är på flykt undan konflikter i en annan del av sitt hemland.
 • 845 000 flyktingar från Sudan lever i grannländerna, de flesta i Tchad, Sydsudan, Egypten och Etiopien.

Sudan gränsar till Egypten, Eritrea, Etiopien, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Tchad, Libyen och med kuststräcka till Röda havet. Länderna på Afrikas horn är just nu drabbade av konflikter och den värsta torkan på 40 år.


På flykt från våldet i Sudan

Sedan 15 april 2023 är de flesta som flyr från Sudan:

 • Människor som söker skydd i grannlandet Tchad.
 • Flyktingar från Sydsudan som återvänder till sitt hemland — från en blodig kris till en annan.

Rapporter visar att människor börjar anlända till Egypten, exakta siffror är inte tillgängliga just nu.

Under de närmaste dagarna väntar UNHCR att se fler:

 • Människor från Sudan fly till grannländer.
 • Flyktingar som lever i Sudan återvända till sina hemländer.
 • Flyktingar i Sudan söka skydd i grannländer.

UNHCR samarbetar med partner och regeringar i regionen för att bedöma människors behov och förbereda en gemensam akut hjälpinsats.

UNHCR tackar grannländerna som håller sina gränser öppna för människor som flyr från våldet i Sudan.

Tchad

Sedan striderna i Sudan började har minst 20 000 människor flytt över gränsen till Tchad. UNHCR har skickat fältarbetare och nödhjälp.

Många byar där människor söker skydd ligger bara 5 km från gränsen.Många tar skydd under träd och saknar rent vatten och mat. Fler väntas anlända under kommande dagar.

UNHCR stärker hjälpleveranser med förnödenheter.

Planering pågår för att flytta familjer till ett befintligt flyktingläger längre från gränsen.

 • Mer än 400 000 flyktingar från Sudan lever redan i 13 läger och i lokala samhällen i östra Tchad.

Sydsudan

Över 800 000 flyktingar från Sydsudan bor i Sudan, en fjärdedel befinner sig i Khartoum. De är direkt drabbade av striderna.

UNHCR är på plats vid gränsen för att hjälpa människor som söker skydd från våldet.

Hittills har nästan 4 000 sydsudaneser som har korsat gränsen från Sudan registrerats på bara några dagar. Det är sannolikt att fler passerar gränsen vid informella gränsövergångar.

Flyr till fots

Många som nyligen har anlänt till Sydsudan har haft möjlighet att betala för transporter.

De har berättat för UNHCR att ett stort antal människor försöker nå gränsen till fots. Siffror är svåra att bekräfta.

Det sker en daglig ökning av flyende människor till Sydsudan. Det är troligt att de som kommer till fots är mer sårbara och har större hjälpbehov.

Konflikter och matbrist

För de flesta som återvänder till Sydsudan väntar konflikter, klimatkris eller matbrist – eller en kombination av alla tre.

Sydsudan lider av en enorm mänsklig kris.

 • 2,3 miljoner människor är på flykt i sitt hemland, internflyktingar.
 • Nästan tre fjärdedelar av befolkningen behöver nödhjälp för att överleva.
 • 2,2 miljoner flyktingar från Sydsudan lever i grannländerna.

Hårda följder efter striderna i Sudan

De mänskliga följderna av våldet i Sudan kommer att bli hårda.

Hjälpinsatser som redan var överansträngda är nu allvarligt hämmade.

Alla UNHCR:s insatser i Sudans grannländer som påverkas av den här nya nödsituationen är kraftigt underfinansierade.

Brådskande stöd behövs för att säkerställa snabb hjälp till människor som tvingas fly undan det omänskliga våldet.

Källa: UNHCR

Publicerad av Ulrika Forsberg