Fakta om flyktingar i världen

Just nu är 120 miljoner människor på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen. Barn och familjer i världens svåra kriser kämpar för att överleva.

Jag vill hjälpa!

Fakta och siffror om flyktingar

I slutet av 2023 var mer än 117 miljoner människor på flykt krig, konflikter och förföljelse i världen. Siffran ökade till 120 miljoner i maj 2024. Få hade väntat sig det för tio år sedan.

Varje år i juni rapporter UNHCR, FN:s flyktingorgan, siffror om människor på flykt i världen.

Habiba är på flykt i Sudan, hon kämpar för kvinnors rättigheter.
Foto: UNHCR/Ala Kheir

117 miljoner människor på flykt 2023

2023 präglades av nya och förvärrade konflikter i länder som Sudan, DR Kongo, Myanmar, Gaza och klimatkatastrofer. 

Ändlösa konflikter — som i Syrien och Afghanistan — förvärrades och verkar aldrig ta slut. Kriget i Ukraina förvärras, utan ett slut i sikte.

Klimatkrisen förvärrar redan svåra liv för människor på flykt. Samtidigt ökar bristen på mat, vatten och odlingsmark. 

Att lösa kriser har misslyckats, säger UNHCR:s chef Filippo Grandi

I slutet av 2023 var mer än 117 miljoner människor på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen, en ökning med 8,8 miljoner från 2022.

Av 117,3 miljoner människor är:

 • 68,3 miljoner på flykt i sitt hemland – de är internflyktingar (62,5 miljoner 2022).
 • 43,4 miljoner på flykt i annat land – de är flyktingar (35,5 miljoner 2022).
 • 6,9 miljoner asylsökande som väntar på beslut på sin ansökan (5,4 miljoner 2022).
 • 5,8 miljoner andra som behöver internationellt skydd (in need of international protection), de flesta från Venezuela.

40 procent är barn

Av 117,3 miljoner människor är 40 procent barn:

 • Ålder 0-17 år: 40 procent.
 • Ålder 18-59 år: 53 procent.
 • Ålder över 60 år: 7 procent.

Fördelningen mellan kvinnor och män är exakt lika.

43,4 miljoner flyktingar

Flyktingar är människor som har tvingats fly från krig, konflikter eller förföljelse och sökt skydd i ett annat land.

 • 6 miljoner flyktingar under UNRWA:s mandat.
 • 37,4 miljoner under UNHCR:s mandat.
 • 75 procent av alla flyktingar bor i låg- och medelinkomstländer.

73 procent av alla flyktingar kommer från fem länder: 

 • Afghanistan: 6,4 miljoner.
 • Syrien: 6,4 miljoner.
 • Venezuela: 6,1 miljoner.
 • Ukraina 6 miljoner.
 • Sudan: 1,5 miljoner.

69 procent av alla flyktingar stannar i ett grannland:

 • Iran: 3,4 miljoner, grannland till Afghanistan.
 • Turkiet: 3,3 miljoner, grannland till Syrien.
 • Colombia: 2,9 miljoner, grannland till Venezuela.
 • Tyskland: 2,6 miljoner.

Åldersfördelning flyktingar:

 • 0-17 år: 41 procent.
 • 18-59 år: 55 procent.
 • Över 60 år: 5 procent.

Långvariga flyktingsituationer (protracted situations)

I slutet av 2023 befann sig 25 miljoner flyktingar i 37 länder i långvariga situationer.

Definitionen för en långvarig situation:  Minst 25 000 flyktingar från samma ursprungsland har varit i ett låg- eller medelinkomstland i minst fem år.

68,3 miljoner internflyktingar

68,3 miljoner människor är på flykt i sina hemländer, de är internflyktingar. UNHCR hjälper 63,3 miljoner av dem:

 • De befinner sig i 37 länder.
 • 51 procent är kvinnor och flickor. 
 • 49 procent är barn.
 • 58 procent av internflyktingarna bor i städer. 

Länder med flest internflyktingar: 

 • Sudan: 9,1 miljoner.
 • Syrien: 7,2 miljoner.
 • Colombia: 6,9 miljoner.

Andra grupper under UNHCR:s ansvar

Människor som återvänt hem (returnees)

 • Totalt 6,1 miljoner människor på flykt återvände hem under 2023.
 • Av dessa hade 5,1 miljoner varit internflyktingar och flest är från Kongo och Ukraina.
 • En miljon hade varit flyktingar och flest är från Ukraina och Sydsudan.

Vidarebosättning (kvotflyktingar)

 • 154 300 människor kunde flytta som kvotflyktingar till ett tredje land.
 • USA var det land som tog emot flest kvotflyktingar- 75 100.

Asylansökningar

 • 5,6 miljoner asylansökningar registrerades i 160 länder.
 • 2,8 miljoner flyktingar beviljades permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd.

Statslösa

 • 2022 var ca 4,4 miljoner människor statslösa, även om det exakta antalet är svårt att mäta. Den verkliga siffran räknas ofta till 10 miljoner.
 • Ungefär en tredjedel av de statslösa är också på flykt (flest rohingyer i Bangladesh). 
 • Av de statslösa som inte är på flykt bor de flesta i Elfenbenskusten och Thailand.
 • 32 200 människor fick medborgarskap eller sin nationalitet bekräftad.

Insamling till Ukraina!

Just nu samlar UNHCR in pengar till människor som flyr i Ukraina. Du behövs för att hjälpa i det här förödande kriget. Gåvor sker via 90-konto.

Skänk en gåva

Jag vill hjälpa

Företagsgåva

Vi vill hjälpa

Ge varje månad

Bli månadsgivare

Vanliga frågor och svar

I slutet av 2023 var 43,4 miljoner barn är på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. Tusentals är ensamma eller separerade från sina familjer.

117 miljoner människor var på flykt, av dem är 40 procent barn under 18 år.

120 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen, siffran är från slutet av maj 2024.

Sedan kriget startade har 13,8 miljoner människor tvingats fly från kriget i Syrien. 

 • 6,5 miljoner flytt över gränsen till ett annat land – de flesta till ett grannland. 
 • 7,2 miljoner är på flykt i landet – de kallas internflyktingar.

Flyktingar har tvingats fly från sitt hemland på grund av våld, konflikter eller förföljelse.

I slutet av 2023 fanns det 43,4 miljoner flyktingar i världen.

Flyktingars livssituation är så farlig och desperat att de tvingas fly över en gräns för att söka skydd i ett annat land. Därmed blir de erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR och andra hjälporganisationer.

De blir erkända flyktingar därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad i ett annat land. Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser.

Läs mer om Vem är flykting?

Internflyktingar flyr ofta från sina hem av samma skäl som flyktingar men stannar inom landets gränser där hemlandets lagstiftning är gällande.

UNHCR har inte ett speciellt mandat att hjälpa internflyktingar men bistår ändå åtskilliga miljoner människor i olika krishärdar, dock inte alla internflyktingar i världen, vars antal uppskattas till 68,3 miljoner.

På begäran från FN hjälper UNHCR internflyktingar, förutsatt att landet i fråga ger sitt samtycke.

På engelska heter internflykting Internally Displaced Person med förkortningen IDP.

Krig och konflikter. Mer än 120 miljoner människor är på flykt idag.

Flera stora kriser har orsakat de höga siffrorna och det enorma mänskliga lidandet. Här är några av kriserna:

 • Den ryska invasionen av Ukraina tidigt på morgon 24 februari 2022.
 • Kriget i Sudan som startade i april 2023.
 • Kriget i Syrien som bröt ut 2011, krisen fortsätter idag.
 • Krisen i Sydsudan som följde självständigheten 2011.
 • Krisen för rohingyafolket på flykt i Bangladesh.
 • Våld, förtryck och ekonomisk kollaps i Venezuela.
 • Konflikter och klimatförändringar i Sahelområdet i Afrika.
 • Konflikter och osäkerhet i Afghanistan, Libyen och Somalia.
 • Konflikt i Centralafrikanska republiken.
 • Torka, svält och konflikter på Afrikas horn.
 • Dödligt våld i Myanmar.
 • Grymheter från väpnade grupper i Kongo-Kinshasa.