Fakta om flyktingar i världen

Just nu har 100 miljoner människor inte ett hem där de är trygga. En procent av jordens barn och familjer lever på flykt från konflikter, krig och rädsla.

Hjälp till Ukraina

På flykt i världen

I slutet av maj 2022 var 100 miljoner människor på flykt från konflikter och våld i världen. Få hade väntat sig det för tio år sedan.

Siffran drivs upp av kriget i Ukraina.

Tidigt på morgonen 24 februari 2022 krossas liv. Barn skiljs från sina föräldrar och nära från sina kära. Den ryska attacken mot Ukrainas folk har tvingat miljontals att lämna sina hem.

Nu är Ukraina den största och snabbast växande flyktingkriserna sedan andra världskriget.

Bakom varje siffra finns en människa – en mamma, farfar, syster, lärare, kompis eller partner – med sin historia om flykt, förlust och lidande.

De flesta vill bara åka hem i säkerhet.

Världen behöver en gemensam kamp för fred, uppmanar UNHCR:s chef Filippo Grandi.

Vill du hjälpa? Du behövs i världens svåra kriser. Din gåva ser till att barn och familjer på flykt får mat, vatten och mediciner. Ge en gåva idag!

2021 – ändlösa konflikter

Varje år i juni rapporter UNHCR, FN:s flyktingorgan, siffror om människor på flykt i världen.

Läs kanske: Vem är flykting?

2021 präglades av konflikter. Nya som startade och andra, ändlösa konflikter, som förvärrades och aldrig verkar ta slut. I Afrika, Jemen och Syrien till Afghanistan och Myanmar och vidare, är det mänskliga lidandet enormt.

Det var innan den ryska invasionen av Ukraina.

Konflikter har fördubblats det senaste årtiondet. 23 länder med en sammanlagd befolkning på 850 miljoner människor är drabbade.

Samtidigt ökar bristen på mat, vatten och odlingsmark. Klimatkrisen förvärrar redan svåra liv på flykt.

I slutet av 2021 befann sig 89,3 miljoner människor på flykt från krig, våld, förföljelse och kränkningar av rättigheter i världen. Av dem är:

 •  53,2 miljoner på flykt i sitt hemland – de är internflyktingar (48 miljoner 2020).
 •  27,1 miljoner på flykt i annat och främmande land – de är flyktingar (26,6 miljoner 2020).
 •  4,6 miljoner asylsökande som väntar på beslut på sin ansökan (4,1 miljoner 2020).
 •  4,4 miljoner venezuelaner fördrivna från sitt hemland utan att vara flykting eller har sökt asyl (3,9 miljoner 2020).

Insamling till Ukraina!

Just nu samlar UNHCR in pengar till människor som flyr i Ukraina. Du behövs för att hjälpa i det här förödande kriget. Gåvor sker via 90-konto.

Skänk en gåva

Jag vill hjälpa

Företagsgåva

Vi vill hjälpa

Ge varje månad

Bli månadsgivare

Tre snabba fakta

100 miljoner människor på flykt från våld, förföljelse och konflikter i världen.

42 %

är barn på flykt.

1 av 88

av jordens befolkning.

80 %

lever på fronten i klimatkrisen

Mer siffror!

Vilka är de 100 miljoner människorna?

53,2 milj.

internflyktingar – på flykt i sitt hemland.

27,1 milj.

flyktingar – på flykt över en nationsgräns.

4,6 milj.

asylsökande – de väntar på beslut om sin asylansökning.

Fakta i korthet

 • 2021 är det tionde året i rad som antalet människor på flykt ökar.
 • En procent av världens befolkning lever på flykt.
 • 34,6 miljoner barn är på flykt.
 • 100 miljoner människor var på flykt i maj 2022, dubbelt så många som för tio år sedan.
 • 4,3 miljoner är rapporterade som statslösa. Den verkliga siffran räknas ofta till 10 miljoner.

Flyktingar:

 • 1,5 miljoner barn föddes som flyktingar mellan 2018 och 2021.
 • 85 procent av alla flyktingar bor i utvecklingsländer.
 • De flesta flyktingar kommer från (slutet av 2021):
  - Syrien: 6,8 miljoner
  - Venezuela: 4,6 miljoner
  - Afghanistan: 2,7 miljoner
  - Sydsudan: 2,4 miljoner
  - Myanmar: 1,2 miljoner.
 • 72 procent av världens flyktingar har sökt skydd i ett grannland till sitt konfliktdrabbade hemland.
 • De flesta flyktingar lever i:
  - Turkiet: 3,8 miljoner
  - Colombia: 1,8 miljoner
  - Uganda: 1,5 miljoner
  - Pakistan: 1,5 miljoner
  - Tyskland: 1,3 miljoner
 • 27 procent av alla flyktingar bor i världens fattigaste länder.
 • 17 procent av alla flyktingar i världens rikaste länder.

Internflyktingar

De flesta som är på flykt i sitt hemland – 53, miljoner internflyktingar – finns i de konfliktdrabbade länderna:

 • Syrien
 • Colombia
 • Kongo-Kinshasa
 • Jemen
 • Etiopien
 • Afghanistan

I Syrien har kriget pågått i elva år. Var tredje syrier var på flykt i slutet av 2021.

Konflikter och våld

16,1 miljoner människor flydde under 2021. Fyra svåra och långvariga konflikter fortsätter:

 • Afghanistan
 • Somalia
 • Jemen
 • Syrien.

I Sahel-regionen i Afrika är nästan 750 000 människor på flykt i den kanske mest komplicerade krisen i världen.

I Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) ledde grymheter från väpnade grupper till mord på mer än 2000 civila.

I Etiopien tvingades mer än en miljon människor på flykt inom  landet, mer än 54 000 flydde från Tigray-regionen i norr till grannlandet Sudan.

I norra Moçambique flydde hundratusentals dödligt våld från väpnade grupper. Civila bevittnade massakrer med halshuggning och kidnappning i flera byar.

Källa: UNHCR Global Trends 2021

Vanliga frågor och svar

I slutet av 2020 var 34,6 miljoner barn är på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. Tusentals är ensamma eller separerade från sina familjer.

84 miljoner är på flykt i världen, av dem är 42 procent barn under 18 år.

100 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen, siffran är från slutet av maj 2022.

Sedan kriget startade har 13,2 miljoner människor tvingats fly från kriget i Syrien. Av dem har 6,8 miljoner flytt över gränsen till ett annat land – de flesta till ett grannland. 6,7 miljoner är på flykt i landet – de kallas internflyktingar.

Flyktingar har tvingats fly från sitt hemland på grund av våld, konflikter eller förföljelse.

I slutet av 2021 fanns det 27,1 miljoner flyktingar i världen.

Flyktingars livssituation är så farlig och desperat att de tvingas fly över en gräns för att söka skydd i ett annat land. Därmed blir de erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR och andra hjälporganisationer.

De blir erkända flyktingar därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad i ett annat land. Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser.

Läs mer om Vem är flykting?

Internflyktingar flyr ofta sina hem av samma skäl som flyktingar men stannar inom landets gränser där hemlandets lagstiftning är gällande.

UNHCR har inte ett speciellt mandat att hjälpa internflyktingar men bistår ändå åtskilliga miljoner människor i olika krishärdar, dock inte alla internflyktingar i världen, vars antal uppskattas till 53,2 miljoner.

På begäran från FN hjälper UNHCR internflyktingar, förutsatt att landet i fråga ger sitt samtycke.

På engelska heter internflykting Internally Displaced Person med förkortningen IDP.

Krig och konflikter. Mer än 100 miljoner människor är på flykt idag.

Flera stora kriser har orsakat de höga siffrorna och det enorma mänskliga lidandet. Här är några av kriserna:

 • Den ryska invasionen av Ukraina tidigt på morgon 24 februari 2022.
 • Kriget i Syrien som bröt ut 2011, och fortsätter idag.
 • Krisen i Sydsudan som följde självständigheten 2011.
 • Konflikten i Ukraina som startade 2014.
 • Krisen för rohingyafolket på flykt i Bangladesh.
 • Flykten från Venezuela.
 • Konflikter och klimatförändringar i Sahelområdet i Afrika.
 • Konflikter och osäkerhet i Afghanistan, Irak, Libyen och Somalia.
 • Konflikt i Centralafrikanska republiken.
 • Våldsamma strider i Tigray-regionen i norra Etiopien.
 • Dödligt våld i norra Moçambique.
 • Grymheter från väpnade grupper har dödat mer än 2000 civila i Kongo-Kinshasa.