Fakta om flyktingar i världen

Just nu är 110 miljoner människor på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen. Barn och familjer i världens svåra kriser kämpar för att överleva.

Hjälp till Ukraina

På flykt i världen

I maj 2023 var 110 miljoner människor på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen. Få hade väntat sig det för tio år sedan.

Den stigande trenden på att kriser ökar visar inga tecken på att avta. I slutet av 2022 var 108,4 miljoner människor på flykt. Idag, 110 miljoner.

Siffran drivs upp av kriget i Ukraina.

Kriget i Ukraina

Den ryska attacken mot Ukraina tidigt på morgonen 24 februari 2022 slår liv i spillror.

Under de första dagarna av kriget sökte mer än 200 000 människor skydd över gränserna varje dag. Tusen tack till dig som snabbt agerade och gav ditt stöd! Du har räddat liv.

I slutet av 2022 var 11,6 miljoner ukrainare fortfarande på flykt,:

 • 5,9 miljoner inom landet — internflyktingar.
 • 5,7 miljoner hade flytt till andra länder — flyktingar.

Flykten från Ukraina är den största och snabbast växande flyktingkrisen sedan andra världskriget. 

Bakom varje siffra finns en människa – en mamma, farfar, syster, lärare, kompis eller partner – med sin historia om flykt, förlust och sorg. De flesta vill bara åka hem i säkerhet.

Insamling till Ukraina!

Just nu samlar UNHCR in pengar till människor som flyr i Ukraina. Du behövs för att hjälpa i det här förödande kriget. Gåvor sker via 90-konto.

Skänk en gåva

Jag vill hjälpa

Företagsgåva

Vi vill hjälpa

Ge varje månad

Bli månadsgivare

2022: På flykt från krig och konflikter

Varje år i juni rapporter UNHCR, FN:s flyktingorgan, siffror om människor på flykt i världen.

Läs kanske: Vem är flykting?

2022 präglades av kriget i Ukraina och andra konflikter i världen. Nya som startade och andra, ändlösa konflikter förvärrades och verkar aldrig  ta slut.

I Afrika, Jemen, Syrien, Afghanistan och Myanmar och vidare, är det mänskliga lidandet enormt.

Konflikter har fördubblats det senaste årtiondet. Samtidigt ökar bristen på mat, vatten och odlingsmark. Klimatkrisen förvärrar redan svåra liv på flykt.

I slutet av 2022 befann sig 108,4 miljoner människor på flykt från krig, våld, förföljelse och kränkningar av rättigheter i världen. Av dem är:

 •  62,5 miljoner på flykt i sitt hemland – de är internflyktingar (53,2 miljoner 2021).
 •  35,5 miljoner på flykt i annat och främmande land – de är flyktingar (27,1 miljoner 2021).
 •  5,4 miljoner asylsökande som väntar på beslut på sin ansökan (4,6 miljoner 2021).
 •  5,2 miljoner andra som är på flykt från sitt hemland utan att vara flykting eller har sökt asyl.

Tre snabba fakta

108 miljoner människor på flykt från våld, förföljelse och konflikter i världen.

40 %

är barn på flykt.

1 av 74

av jordens befolkning.

90 %

lever i fattigare länder.

Mer siffror!

Vilka är de 108,4 miljoner människorna?

62,5 milj.

internflyktingar – på flykt i sitt hemland.

35,3 milj.

flyktingar – på flykt över en nationsgräns.

5,4 milj.

asylsökande – de väntar på beslut om sin asylansökning.

Fakta i korthet

 • 2022 är det elfte året i rad som antalet människor på flykt ökar.
 • 110 miljoner människor var på flykt i maj 2023, dubbelt så många som för tio år sedan.
 • 4,4 miljoner är rapporterade som statslösa. Den verkliga siffran räknas ofta till 10 miljoner.

Flyktingar

87 procent av alla flyktingar kommer från 10 länder: 

 • Syrien (6,5 miljoner) 
 • Ukraina (5,7 miljoner) 
 • Afghanistan (5,7 miljoner) 
 • Venezuela (5,4 miljoner) 
 • Sydsudan (2,3 miljoner) 
 • Myanmar (1,2 miljoner) 
 • Demokratiska republiken Kongo DRK (en miljon) 
 • Sudan (836 000) 
 • Somalia (790 000) 
 • Centralafrikanska republiken CAR (750 000).

70 procent av världens flyktingar har sökt skydd i ett grannland till sitt konfliktdrabbade hemland. De flesta lever i: 

 • Turkiet (4 miljoner) - gränsar till Syrien.
 • Iran (3,4 miljoner) - gränsar till Afghanistan.
 • Colombia (2,4 miljoner) - gränsar till Venezuela.
 • Tyskland (2 miljoner) 
 • Pakistan (1,7 miljoner) - gränsar till Afghanistan.
 • Uganda (1,4 miljoner) - gränsar till Sydsudan och DRK.
 • Ryssland (1,2 miljoner) 
 • Sudan (en miljon) - grannländer: Sydsudan, CAR, 
 • Peru (976 000) 
 • Polen (971 000)

27 procent av alla flyktingar bor i världens fattigaste länder.

17 procent av alla flyktingar i världens rikaste länder.

Internflyktingar

79 procent av 62,5 miljoner internflyktingar finns i 10 konfliktdrabbade länder.

 • Colombia (6,8 miljoner)
 • Syrien (6,8 miljoner)
 • Ukraina (5,9 miljoner)
 • Demokratiska republiken Kongo (5,5 miljoner)
 • Jemen (4,5 miljoner)
 • Sudan (3,6 miljoner)
 • Nigeria (3,3 miljoner)
 • Afghanistan (3,3 miljoner)
 • Somalia (3 miljoner) 
 • Etiopien (2,7 miljoner)

I Syrien har kriget pågått i tolv år. Var tredje syrier var på flykt i slutet av 2022.

Källa: UNHCR Global Trends 2022

Vanliga frågor och svar

I slutet av 2022 var 43,4 miljoner barn är på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. Tusentals är ensamma eller separerade från sina familjer.

108,4 miljoner människor var på flykt i slutet av 22022, av dem är 40 procent barn under 18 år.

110 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen, siffran är från slutet av maj 2023.

Sedan kriget startade har 13,2 miljoner människor tvingats fly från kriget i Syrien. Av dem har 6,8 miljoner flytt över gränsen till ett annat land – de flesta till ett grannland. 6,7 miljoner är på flykt i landet – de kallas internflyktingar.

Flyktingar har tvingats fly från sitt hemland på grund av våld, konflikter eller förföljelse.

I slutet av 2022 fanns det 35,3 miljoner flyktingar i världen.

Flyktingars livssituation är så farlig och desperat att de tvingas fly över en gräns för att söka skydd i ett annat land. Därmed blir de erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR och andra hjälporganisationer.

De blir erkända flyktingar därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad i ett annat land. Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser.

Läs mer om Vem är flykting?

Internflyktingar flyr ofta från sina hem av samma skäl som flyktingar men stannar inom landets gränser där hemlandets lagstiftning är gällande.

UNHCR har inte ett speciellt mandat att hjälpa internflyktingar men bistår ändå åtskilliga miljoner människor i olika krishärdar, dock inte alla internflyktingar i världen, vars antal uppskattas till 62,5 miljoner.

På begäran från FN hjälper UNHCR internflyktingar, förutsatt att landet i fråga ger sitt samtycke.

På engelska heter internflykting Internally Displaced Person med förkortningen IDP.

Krig och konflikter. Mer än 100 miljoner människor är på flykt idag.

Flera stora kriser har orsakat de höga siffrorna och det enorma mänskliga lidandet. Här är några av kriserna:

 • Den ryska invasionen av Ukraina tidigt på morgon 24 februari 2022.
 • Kriget i Syrien som bröt ut 2011, och fortsätter idag.
 • Krisen i Sydsudan som följde självständigheten 2011.
 • Krisen för rohingyafolket på flykt i Bangladesh.
 • Våld, förtryck och ekonomisk kollaps i Venezuela.
 • Konflikter och klimatförändringar i Sahelområdet i Afrika.
 • Konflikter och osäkerhet i Afghanistan, Irak, Libyen och Somalia.
 • Konflikt i Centralafrikanska republiken.
 • Torka, svält och konflikter på Afrikas horn.
 • Dödligt våld i norra Moçambique.
 • Grymheter från väpnade grupper har dödat mer än 2000 civila i Kongo-Kinshasa.