Företag - stöd UNHCR:s arbete

Insamling till Ukraina! Kriget slår liv i spillror. Vill ditt företag ge en gåva till barn och familjer som flyr för sina liv?

Gåva till Ukraina

Ditt företag kan rädda liv!

Vill du och ditt företag ge en gåva till människor på flykt från våld och konflikter? Som tack får ni gåvobevis att dela. Ni behövs i världens svåra kriser!

Gåva till Afrikas horn

Akut hungerkris på Afrikas horn. Familjer har inte mat för dagen.

Bli nyckelföretag 2023

Vill ni vara nyckeln som hjälper människor på flykt att överleva?

Företagsgåva

Gåvan hjälper familjer att överleva på flykt.

Samarbete för Globala målen

För att uppnå de globala målen behövs starkt stöd från näringslivet och stiftelser.

Globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är enkelt att bidra och viktigt att alla är med. Stöd UNHCR:s arbete.

Våra samarbeten

För att skydda flyktingar och att skapa hållbara lösningar samarbetar UNHCR med flera aktörer. Samarbete är livsviktigt i arbetet med att hjälpa människor i nöd.

För stiftelser

När er stiftelse väljer att stödja UNHCR:s arbete bidrar ni till ett bättre liv för människor på flykt undan krig, konflikter, förföljelse och katastrofer.

Uppförandekod

UNHCR samarbetar med företag som respekterar vår planet och människorna som lever på den. Läs vår policy och uppförandekod.

Socialt ansvar

Att ta socialt ansvar stärker varumärket, ger stoltare medarbetare och nöjdare kunder. Det är bra för alla parter.

Bidibidi

Vill ni ge flyktingar i Afrikas största flyktingläger Bidibidi i norra Uganda en tryggare framtid?

Kontakta oss i dag!

Vi svarar på era frågor om hur ditt företag kan hjälpa människor på flykt i världen.

Amelie Häger

Senior strategisk partnerskapsansvarig

Kajsa Ljungquist

Ansvarig företagssamarbeten

Richard Hägglöf

Ansvarig företagssamarbeten

Niklas Birgetz

Ansvarig företagssamarbeten

Frågor och svar om gåvor från företag

Sverige för UNHCR samarbetar med företag på många olika sätt, utifrån behoven för människor på flykt och företagets målsättning.

Genom att ge en gåva eller gå in i ett samarbete bidrar du till en bättre vardag för människor på flykt.

Väljer ni att ge en gåva är det en villkorslös donation utan krav på motprestation som UNHCR använder där den behövs som mest för att skydda människor på flykt.

För att bli samarbetspartner till Sverige för UNHCR krävs ett långsiktigt åtagande där vi tillsammans utvecklar ett samarbete som gynnar oss båda. Samarbetsformen regleras i ett avtal där vi definierar avtalslängd, aktivering, kommunikationsaktiviteter och hur vi använder varandras logotyper.

Pengarna går till UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt från krig, konflikter, förföljelse och katastrofer.

Ni kan ge en valfri här, då hjälper ni utsatta barn och familjer på flykt från världens svåra konflikter.

Användandet av vår logotyp styrs delvis av internationella regler, och får endast användas av ett fåtal företag som vi har stora och långsiktiga samarbeten med.

I vårt dagliga arbete prioriterar vi behovet i vår verksamhet och eftersträvar att samla in icke öronmärkta pengar. I de fall som vi är i behov av fysiska produkter som till exempel sanitetsskydd, blöjor eller liknande pratar vi gärna vidare med ditt företag om en donation av dessa typer av gåvor.

En förutsättning för att vi ska kunna ta emot produkter är att det inte blir dyrare att skicka varorna till det aktuella landet, till exempel beroende på tullavgifter och frakt, än att köpa varorna på plats därmed också gynna den lokala marknaden. Givaren måste själv stå för transportkostnaden.

Nej.

För att det ekonomiska stödet ska vara avdragsgillt i näringsverksamheten krävs att företaget får en motprestation som är till nytta i näringsverksamheten och som har ett marknadsvärde som kan tänkas motsvara det ekonomiska stödet.

Utgiften kan också vara avdragsgill om det ekonomiska stödet lämnas till en verksamhet som har ett starkt samband med den verksamhet som man själv bedriver.

Nej.

Om du har en produkt som du tror att UNHCR har användning av och vill utveckla tillsammans med UNHCR eller blir leverantör av, ska du kontakta UNHCR:s kontor i Genève. Här hittar du mer information.

Ja det går bra. För bidrag som är lägre än en miljon kronor per år har vi ett antal projekt som redan är fastställda. Det kan vara projekt rörande vatten- och sanitet, hälsa eller utbildning.

Vill ditt företag bidra med en större summa pengar under en längre period, kan vi ta fram ett specifikt projekt för ert företag.

Företag måste uppfylla vissa kriterier för att ingå samarbete med UNHCR.
Här hittar ni vår policy och uppförandekod.

Tack till våra partner

Ert stöd till människor på flykt räddar liv.