På flykt i klimatkrisen

Torka, bränder, översvämningar, svält och konflikt. Klimatkrisen tvingar människor att fly för att överleva. Hur vill ditt företag hjälpa?

Före och efter – en grön förvandling! Vi är så glada över att se resultatet av UNHCR:s arbete för gröna och hållbara flyktingläger.

Klimatet tvingar allt fler på flykt

Extrem torka. Översvämningar och förstörda skördar. 

Bränder, jordskred och oförutsägbara väderomslag.

Klimatförändringar och naturkatastrofer — eller konflikter i spåren av dessa — tvingar miljoner barn och familjer att lämna sina hem varje år. De som drabbas är ofta de som redan är mest utsatta.

Vad gör UNHCR i klimatkrisen?

Att hantera följderna av ett förändrat klimat är en av UNHCR:s stora utmaningar för att hjälpa människor på flykt som lever mitt i krisen, men nu bär årtionden av utveckling för en bättre miljö frukt. Förnybar energi tillsammans med bränslesnåla produkter är både miljövänligt och effektivt.

Solenergi fyller grundläggande behov i flyktingläger och ger människor möjligheter att förändra sina liv. UNHCR installerar solpaneler för att driva vattenpumpar och ge elektricitet till familjer.

Andra insatser som genomförs av UNHCR är en utfasning av dieselgeneratorer, att förbättra sophanteringen i flyktingläger samt att återplantera skog för att minska risken för jorderosion vid översvämningar samt för att öka koldioxidupptagningen.

Denna typ av utveckling bidrar till flera saker, bland annat:

  • Att konflikter undviks. 
  • Att tryggheten för kvinnor ökar.
  • Att barn och unga får mer tid för skolarbete.
  • Att jordens resurser nyttjas bättre och mer hållbart.
Vetenskapen är tydlig. Ökenspridningen ökar. Havsnivåerna stiger. Det blir svårare att klara vardagen. Människor tvingas att flytta. Spänningar kommer att öka. Det kommer att bli fler konflikter. Sannolikt kommer fler människor tvingas på flykt. Så, antingen väntar vi på att det ska inträffa eller så sätter vi in tuffa insatser idag.
Andres Harper
Andrew Harper, klimatexpert på UNHCR

Hur kan mitt företag hjälpa?

Det finns många sätt som ert företag kan engagera sig för människor på flykt. Att ge en gåva är ett exempel; ert stöd idag är då med och säkerställer att människor som tvingats lämna sina hem kan få det stöd de behöver.

Via länken kan ni också se några exempel på vad er gåva räcker till. Tveka inte heller att kontakt oss om ni undrar något mer.

Engagemang idag räddar liv imorgon. Därför behövs ert företag!

Hör gärna av er!

Vi svarar på frågor om företagsgåvor och andra funderingar som ni kanske har!

Kajsa Ljungquist, Sverige för UNHCR

Kajsa Ljungquist

Ansvarig företagssamarbeten
Richard Hägglöf, ansvarig företagssamarbeten

Richard Hägglöf

Ansvarig företagssamarbeten
Niklas Birgetz, Sverige för UNHCR

Niklas Birgetz

Ansvarig företagssamarbeten