Socialt ansvar

När ditt företag tar ett socialt ansvar i er affär stärker det varumärket, ger stoltare medarbetare och nöjdare kunder. Det är bra för alla.

Långsiktigt socialt ansvar

När företag tar ett långsiktigt socialt ansvar och integrerar CSR (Corporate Social Responsibility) i sin affär innebär det ett starkare varumärke, stoltare medarbetare, nöjdare kunder och lönsamhet. Det är bra för alla parter.

Krig, konflikter och förföljelse drabbar inte bara enskilda människor utan också samhällen och företag.

En stabil omgivning och livskraftiga miljöer är grunden för ett klimat där både företag och individer blomstrar – lokalt såväl som globalt.

Att ta ett långsiktigt ansvar innebär inte bara att hjälpa utsatta människor och vara med och skapa en bättre värld för oss alla, det är också en investering i den egna verksamheten.

Partnerskap är kärnan i UNHCR:s arbete och för att uppnå vårt mandat arbetar vi tillsammans med näringslivet. Förutom rent finansiella investeringar spelar partnerskapen också en konstruktiv roll för att hitta hållbara lösningar för människor som tvingats fly från sina hem.

Globalt arbetar vi aktivt tillsammans med flertalet världsledande företag och stiftelser för att driva förändring och komma på innovativa lösningar på flyktingfrågor. Det gynnar oss alla.