UNHCR:s historia

UNHCR, FN:s flyktingorgan, uppstod efter andra världskriget med uppgift att hjälpa miljoner människor som drivits på flykt i ett Europa som låg i ruiner.

Skyddar världens flyktingar

UNHCR, FN:s flyktingkommisssarie, från det engelska namnet United Nations High Commissioner for Refugees, arbetar för världens flyktingar.

UNHCR grundades den 14 december 1950 av FN:s generalförsamling. Riktlinjerna för UNHCR:s arbete anges av organisationens stadgar samt 1951-års konvention om flyktingars rättsliga ställning (FN:s flyktingkonvention) och dess tilläggsprotokoll från 1967. 

Flyktingkonvention

Nationernas förbund, föregångaren till FN, började arbetet med att utveckla internationell rätt, konventioner och riktlinjer till skydd av flyktingar redan under tidigt 1900-tal. Det arbetet nådde sin höjdpunkt den 28 juli 1951 när en speciell FN-konferens godkände konventionen om flyktingars rättsliga ställning.

Konventionen redogör i detalj för vem som är flykting, vilket rättsskydd, annan hjälp och vilka sociala rättigheter en flykting bör få från de stater som skrivit under konventionen. 

Nobels fredspris två gånger

UNHCR har belönats med Nobels fredspris två gånger, den första gången var 1954, bara några år efter organisationens grundande. Då fick UNHCR fredspriset för sina insatser för flyktingar i Europa efter andra världskriget.

Andra gången UNHCR fick Nobels fredspris var 1981, då för sitt globala och humanitära arbete med att hjälpa världens flyktingar trots de politiska hinder organisationen möter.

En tillbakablick

 • 1950: UNHCR bildas.
 • 1951-års flyktingkonvention antas.
 • 1954: Nobels fredspris.
 • 1960-talet: Avkolonisering av Afrika.
 • 1970-talet: Vietnamkriget och Bangladeshs födelse.
 • 1980-talet: Kalla kriget. Människor flyr i Afrika, Asien och Centralamerika.
 • 1981: Nobels fredspris för andra gången.
 • 1990-talet: Sovjetunionens fall, folkmordet i Rwanda, krig på Balkan och i Irak.
 • 2000-talet: Afghanistan och Irak. Allt fler internflyktingar och naturkatastrofer.
 • 2011: Kriget i Syrien startar.
 • 2016: Kriget i Syrien fem år.
 • 2019: Kriget i Syrien åtta år. Rohingyafolket bor i flyktingläger i Bangladesh. Strider i Jemen och Sydsudan.
 • 2021: Covid-19 gör hjälpinsatser svåra, restriktionerna gör att flyktingar sjunker djupare ner i fattigdom. Klimatrelaterade katastrofer ökar och tvingar människor att fly.
 • 2022: Ryssland invaderar Ukraina. Miljontals barn och familjer tvingas fly för att överleva.