60 miljoner på flykt - den högsta siffran någonsin

60 miljoner – aldrig någonsin har så många människor varit på flykt i världen, och antalet ökar dramatiskt visar UNHCR:s rapport Global Trends 2014 "World at War".

16 juni, 2015

Halva Syriens befolkning på flykt

"Fler och fler lider. Fler och fler av de som lider har ingen chans att få skydd. Vi har inte längre resurser att hjälpa. Vi behöver omvärldens stöd", säger António Guterres, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef i filmen.

Nästan 60 miljoner människor är på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. Det är den högsta siffran någonsin och antalet ökar dramatiskt visar FN:s flyktingorgan, UNHCR:s rapport om flyktingsituationen i världen Global Trends 2014 "World at war".

I slutet av 2014 befann sig 59,5 miljoner människor på flykt i världen - en ökning med 8,2 miljoner från 2013. Kriget i Syrien är den största orsaken.

”Vi befinner oss i en tid när flyktingströmmarna och de hjälpinsatser som krävs saknar motstycke. Det är skrämmande att de som startar konflikter går fria, samtidigt som omvärlden verkar oförmögen att samarbeta för att stoppa krig och skapa fred", säger Guterres.

Kriget i Syrien är största orsaken till ökningen

Ökning beror främst på kriget i Syrien som startade 2011, som en följd av arabiska våren. Halva Syriens befolkning har tvingats lämna sina hem. 

De senaste fem åren har minst 15 konflikter brutit ut eller flammat upp på nytt:

 • I Afrika: Elfenbenskusten, Centralafrikanska republiken, Libyen, Mali, Nigeria, Sydsudan och senast Burundi;
 • I Mellanöstern: Syrien, Irak och Jemen;
 • I Europa: Ukraina;
 • I Asien: Burma, Pakistan och Kirgizistan.

Få av dessa kriser har nått en lösning och tvingar fortfarande människor att lämna sina hem. Under 2014 kunde endast 126 800 flyktingar återvända till sina hemländer, det lägsta antalet på 31 år.

"Bristen på pengar till hjälpinsatser och omvärldens ovilja att samarbeta gör att människorna som är drabbade av krig överges. Det krävs ökat engagemang för tolerans och för att skydda dem som flyr från konflikter och förföljelse", menar António Guterres.

60 miljoner på flykt

UNHCR:s rapport visar att antalet människor som flyr ökar överallt i världen. 

42 500 människor tvingades lämna sina hem varje dag förra året - hälften av dem var barn. 

I slutet av 2014 fanns det i världen:

 • 19,5 miljoner flyktingar, människor på flykt som sökt skydd i ett annat land (16,7 miljoner 2013);
 • 38,2 miljoner internflyktingar, människor på flykt inom sitt eget lands gränser (33,3 miljoner 2013);
 • 1,8 miljoner asylsökande (1,2 miljoner 2013).

Syrien är det land som har flest internflyktingar (7,6 miljoner) och det land som flest människor flyr ifrån (3,88 miljoner). Afghanistan (2,59 miljoner) och Somalia (1,1 miljoner) är de näst största ursprungsländerna för flyktingar.

86 procent av alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer. Världens allra fattigaste länder gav skydd och asyl till 3,6 miljoner flyktingar - eller 25 procent av den totala summan.

Europa

Antalet flyktingar i Europa ökade med 51 procent under 2014, ett år när flyktingfrågor fick stor uppmärksamhet i Europa.

 • 219 000 människor korsade Medelhavet för att söka skydd i Europa.
 • Konflikten i Ukraina tvingade tusentals människor att lämna sina hem.
 • Turkiet blev det land i världen som tog emot flest flyktingar, vid årets slut befann sig 1,59 miljoner syriska flyktingar i landet.
 • Sverige och Tyskland tog emot flest asylansökningar i Europa.
 • I fjol var 6,7 miljoner människor på flykt i Europa. En fjärdedel av dem var syrier som flytt till Turkiet.

Mellanöstern och Nordafrika

Mellanöstern är den region som flest människor flyr ifrån och som också tar emot flest människor på flykt.

 • 7,6 miljoner människor är på flykt inne i Syrien och 3,88 miljoner syrier har flytt landet.
 • I Irak tvingades 2,6 miljoner människor att lämna sina hem under 2014, i slutet av året var 3,6 miljoner internflyktingar.
 • I Libyen flydde 309 000 människor sina hem förra året.

Afrika

Konflikter i Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Somalia, Nigeria, och Demokratiska republiken Kongo, tvingade miljoner människor på flykt under året.

 • I Afrika söder om Sahara befann sig 3,7 miljoner flyktingar och 11,4 miljoner internflyktingar.
 • Etiopien gick om Kenya som det land som tog emot flest flyktingar och är nu det femte största mottagarlandet i världen.

Asien

Antalet människor på flykt i Asien ökade med 31 procent, till 9 miljoner.

 • Afghanistan är det land som näst flest människor flydde ifrån, efter Syrien.
 • Människor tvingades på flykt från Burma, bland dem människor från folkgruppen Rohingya.
 • Iran och Pakistan fortsatte att vara två av de länder där flest flyktingar sökt skydd.

Amerika

Colombia har ett av världens högsta antal internflyktingar – sex miljoner människor är på flykt inom landets gränser. 137 000 tvingades på flykt under 2014.

Gängvåld och förföljelse i Centralamerika ledde till att asylansökningar till USA ökade med 36 800 jämfört med 2013.

Läs hela rapporten Global Trends Report: World at war

Publicerad av Ulrika Forsberg