Över tre miljoner på flykt i Myanmar

Över tre miljoner människor i Myanmar är nu på flykt i sitt eget land. Konflikten i Myanmar blir allt värre och människor fruktar varje dag för sina liv.

6 maj, 2024
Nödhjälp körs ut till människor som tvingats fly sina hem i Myanmar.
Foto: UNHCR Myanmar
Nödhjälp körs ut till människor som tvingats fly sina hem i Myanmar.

Sedan militären tog kontroll över Myanmar i februari 2021 har miljontals människor tvingats fly från sina hem. Tre miljoner är nu på flykt inne i landet, hundratusentals fler har flytt till grannländerna. Osäkerheten ökar och behoven av skydd, mat och tak över huvudet är enorma.

Krisen påverkar befolkningen varje dag och det råder stor risk för undernäring, särskilt för barn och gravida kvinnor. Totalt lever över 12 miljoner människor utan att veta när de kan äta sig mätta nästa gång. 

Barn lider i Myanmar

Tillgången till mediciner minskar och vårdsystemet i landet krisar. 12 miljoner människor uppskattas behöva akut tillgång till vård bara under 2024. Extra utsatta är äldre och människor med särskilda behov. Samtidigt avbryts viktiga vaccinationsprogram på grund av säkerhetsläget.

Barnen bär den tyngsta bördan av konflikten. Miljontals barn har inte kunnat gå i skolan de senaste tre åren, och just nu är en tredjedel av Myanmars barn i skolåldern inte inskrivna i någon skola. Det kommer få stora konsekvenser för deras utveckling, psykiska mående och möjligheter i livet.

Kvinnor och flickor extra sårbara

Kvinnor och flickor påverkas svårt av kriseni Myanmar. Hälften av alla internflyktingar i landet är kvinnor och flickor. Över nio miljoner behöver hjälp och skydd när det ökade våldet i landet gör dem sårbara för att utsättas för trafficking och könsbaserat våld.

Strider, våld och flygattacker sker i flera delar av Myanmar. Situationen blir allt värre i Rakhine-staten, där Rohingya-folket lever. En miljon rohingyer har redan flytt landet för att överleva.

UNHCR delar ut nödhjälp

UNHCR är på plats i Myanmar och i grannländerna och delar ut nödhjälp, förnödenheter, tak över huvudet och skydd. Trots ett svårt säkerhetsläge och en underfinansierad hjälpinsats får tusentals människor hjälp varje månad.

I år har UNHCR bland annat delat ut nödhjälpspaket till 29 000 människor, tak över huvudet till 17 000 människor och förstärkt möjligheten för familjer att få vård.

Familjetält och nödhjälpspaket som görs tillgängliga för människor på flykt i Myanmar.
Foto: UNHCR Myanmar
Familjetält och nödhjälpspaket som görs tillgängliga för människor på flykt i Myanmar.

Källa: UNHCR och FN

Publicerad av Robin Alvarsson