Drömprojektet ska bekämpa könsrelaterat våld i Venezuelas flyktingkris

27,9 miljoner kronor till flickor, kvinnor och HBTQI-personer på flykt från Venezuela. UNHCR och Amnesty samarbetar i Drömprojektet.

10 mars, 2021
esper Blomqvist med checken till Sverige för UNHCR:s generalsekreterare Åsa Widell och Amelie Häger.
Foto: Magnus Sandberg
Jesper Blomqvist med checken till Sverige för UNHCR:s generalsekreterare Åsa Widell och Amelie Häger.

Drömprojektet till flyktingar från Venezuela

I Venezuela utspelar sig idag en av nutidens största flyktingkriser. Sverige för UNHCR och Amnesty international ska starta ett samarbete för att skydda flyktingar från sexuella övergrepp och könsrelaterat våld, samt öka medvetenheten om rättigheter och lokala skyddsmöjligheter.

Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet och är det största fleråriga bidraget från privat sektor till den venezuelanska flyktingkrisen.

– Över fem miljoner människor har flytt Venezuela. Det gör det till världens näst största pågående flyktingkatastrof efter Syrien. Vårt övergripande mål är att genom olika aktiviteter och åtgärder skydda flickor, kvinnor samt HBTQI-personer mot övergrepp och diskriminering, säger Åsa Widell, Sverige för UNHCR:s generalsekreterare.

– Vi vill bland annat skapa skyddade boenden med tillgång till specialiserat medicinskt, juridiskt och psykosocialt stöd för människor på flykt i utsatta situationer. Projektet tar också fasta på vikten av att stärka kvinnors och flickors rättigheter, säger Anna Johansson, tillförordnad generalsekreterare Amnesty International Sverige.

Om Drömprojektet

Sverige för UNHCR och Amnesty international ska bidra med sin erfarenhet och expertis för att tillsammans med venezuelanska flyktingar tackla problemen med sexuella övergrepp och könsrelaterat våld.

Arbetet sker i de största mottagarländerna: Colombia, Peru och Ecuador. Projektet kommer att utveckla strategier för att utmana och sätta stopp för normer som rättfärdigar våld mot kvinnor, flickor och HBTQI-personer. Det kommer även att stärka och förbättra lagar och politiska beslut som finns för att skydda de grupperna.

Samtidigt ska samhällsskyddet stärkas, och flyktingar och människor i värdsamhällen ska själva kunna bli skickliga människorättsaktivister. Amnesty international och Sverige för UNHCR räknar med att nå fler än 650 000 personer genom projektet.

– Den venezuelanska flyktingkrisen är stor men hittills har rapporterna från den varit knapphändiga i vår del av världen. När världens största människorättsorganisation och världens ledande flyktingorganisation nu går samman gör de enorm skillnad. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi möjliggöra detta, säger Eva Struving, MD på Postkodlotteriet.

Projektet tilldelas 27,9 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet varje år. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt elva miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete.

Publicerad av Ulrika Forsberg