Svält hotar i Somalia – FN larmar

Larm till omvärlden! Svält hotar i Somalia. Katastrofen kan fortfarande förhindras. Akuta insatser behövs idag. Liv går att rädda. Vill du hjälpa?

6 september, 2022
Maryama Yassin Mohamed är på flykt med sina tre barnbarn i Somalia. Hon tvingades flytta på grund av torkan. "Vi tvingades flytta på grund av torkan. Vi hade 200 få, nu har vi bara 50 kvar" berättar hon.
Foto: UNHCR/Mustafa Saeed
Maryama Yassin är på flykt med sina tre barnbarn i Somalia. "Vi tvingades lämna vårt hem på grund av torkan. Vi hade 200 får, nu har vi bara 50 kvar" berättar hon och kämpar för skaffa mat för dagen till barnen.

Svältkatastrof nära i Somalia

Somalia har nått ett kritiskt nödläge. Hundratusentals människors liv står på spel.

Två distrikt i Somalia – Baidoa och Burhakaba – är på gränsen till en svältkatastrof. Nu måste hjälpinsatser snabbt sättas in och stärkas.


Vad är svält?

Svält är ett akut nödläge som uppstår efter långvarig hungersnöd. Det akuta läget svält deklareras av FN. Svält är ett larm till omvärlden om att snabbt sätt in akuta och kraftfulla åtgärder för att hindra död.

Definitionen av svält:

  • Minst 20 procent av en befolkning lider av matbrist.
  • Ett av tre barn är akut undernärda.
  • Två av 10 000 människor dör varje dag av svält eller sjukdomar till följd av hunger.

Barn och kvinnor extra utsatta

Miljontals fler lever idag i extrem och akut hunger i Somalia. Barn under fem år och kvinnor – särskilt gravida och ammande mammor – är bland de mest utsatta. De behöver akut hjälp för att undvika ett värsta scenario.

Svält och hungerkris

Svält och död sker förmodligen redan idag i Somalia. Under svältkatastrofen 2011 dog 250 000 människor, 50 procent av dem innan FN deklarerade en svält. Minst hälften var barn.

20,5 miljoner människor på Afrikas horn står inför en fruktansvärd hungersnöd – som går att undvika! Det här är oacceptabelt.

Vattenkällor sinar. Skördar och boskap dör. Människor berövas på sin försörjning. Familjer har ingen chans.

Att FN deklarerar en dödlig svältkatastrof får inte vara den utlösande faktorn för att agera i en hungersnöd.

Tidiga varningar

Myndigheter, regeringar, FN och hjälporganisationer har tydligt varnat om katastrofal hunger i mer än ett år. Varningarna har till stor del förbisetts.

Trots omvärldens löften om att hjälpa i nödsituationer har medel för livräddande insatser inte nått den omfattning som krävs idag.

Hjälp räddar många liv

En snabb ökning av hjälp sedan början av 2022 har räddat många liv. Men hjälpen överskrids snabbt av de lavinartade växande hjälpbehoven.

Stoppa en svältkatastrof

Vi vädjar till givare – människor som du – att ge ditt stöd för att:

  • Snabbt öka hjälpen och förhindra fler dödsfall.
  • Skydda familjers försörjningen.
  • Stoppa en omfattande svältkatastrof.

Att få fram hjälp till landsbygden innan människor tvingas överge sina hem på jakt efter mat är avgörande.

Tillsammans har vi avvärjt svält tidigare. Vi kan och måste göra det igen.

I en värld av svindlande rikedom är det oacceptabelt att människor dör av hunger. Vi måste agera nu, idag.

Det här skriver UNHCR tillsammans med flera andra hjälporganisationer i ett gemensamt uttalande.

 

Publicerad av Ulrika Forsberg