Tropisk cyklon drabbade Bangladesh

Starka stormar, skyfall och flodvågor har drabbat stora områden i Bangladesh vilket påverkar miljontals människor. UNHCR har snabbt mobiliserat resurser och volontärer för att hjälpa de drabbade i Cox’s Bazar, där världens största flyktingläger finns.

28 maj, 2024
Volontärer i flyktingbosättningen i Cox's Bazar i Bangladesh rycker ut med hjälp till drabbade.
Foto: UNHCR Bangladesh
Volontärer i flyktinglägren i Cox's Bazar i Bangladesh rycker ut med hjälp till drabbade.

Cyklonen Remal drabbade Bangladesh och Indien den 26 maj. Stormvindar på 110 km/h har skapat stor förstörelse och kraftiga regn och översvämningar tvingar människor att lämna sina hem. Totalt har nästan två miljoner människor drabbats av stormen.

En miljon rohingyer på flykt

Runt en miljon rohingyer, en av världens mest utsatta folkgrupper, lever i flyktinglägren i Cox's Bazar i sydöstra Bangladesh. De har flytt undan våld, förföljelse och övergrepp i Myanmar och bor nu ett extremt tätbefolkat område som är svårt utsatt för väderkatastrofer som cykloner.

UNHCR samordnar skyddsinsatserna i Cox’s Bazar och har hjälpt människor på flykt att förbereda sig och sina hem inför stormen. Dessutom har volontärer, många av dem är själva flyktingar, aktiverats och fått resurser så de kan hjälpa andra i lägren.

Härbärgen och skyddsinsatser

Fältpersonal i Cox’s Bazar har även sett till så att hundratals människor har tillgång till skydd och vård och att familjer som måste omplaceras får hjälp och stöd.

Över 30 000 flyktingar bor på ön Bhasan Char i Bengaliska viken, där har UNHCR aktiverat volontärer och ordnat 57 härbärgen där människor kan söka skydd undan cyklonen.

Flyktinghem i Cox's Bazar i Bangladesh drabbades av cyklonen Remal i slutet av maj.
Foto: UNHCR Bangladesh
Flyktinghem i Cox's Bazar i Bangladesh drabbades av cyklonen Remal i slutet av maj.
Publicerad av Robin Alvarsson