Nödläget i Gaza och UNHCR:s roll

Våldet i Israel och Gaza lämnar ingen oberörd. Barn, kvinnor och män flyr för sina liv. Förödelse och mänskligt lidande är enormt. Vad är UNHCR roll?

19 oktober, 2023
UNHCR:s chef Filippo Grandi om krisen i Gaza.
Foto: UNHCR på X
"Den tragiska förlusten av så många liv i Israel och Gaza, bland dem hjälparbetare på UNRWA, är förkrossande. FN-kollegor tar enorma risker för att dela ut livräddande hjälp" skriver UNHCR:s chef Filippo Grandi på X (Twitter).

Akut läge i Gaza

Precis som vi är du säkert djupt bedrövad av den senaste tidens våld och dödande i Israel och Gaza. Förödelsen och det mänskliga lidandet är enormt. Barn, kvinnor och män flyr för sina liv. 

UNRWA hjälper i Gaza

Situationen i Gaza är speciell. Här är det UNHCR:s systerorganisation UNRWA som har FN:s mandat att hjälpa palestinska flyktingar. Det gäller även på Västbanken, i östra Jerusalem, Syrien, Libanon och Jordanien.

Av den anledningen kan vi på Sverige för UNHCR ännu inte öronmärka pengar mot Gaza. Därför har vi i skrivande stund heller inte startat en akutinsamling.  

Vi är stolta över våra FN-kollegors insatser. UNRWA har 13 000 anställda på plats i Gaza. De ger akut nödhjälp som mat, medicin och vård.

UNRWA:s skolor och lokaler har under de senaste dagarna använts som nödbostäder till hundratusentals människor på flykt undan striderna.

Våra FN-kollegor arbetar under extrema förhållanden, i ett mycket utmanande säkerhetsläge. 

Kamp mot klockan

Bombningarna fortsätter. Tillgången på rent vatten och andra förnödenheter tar slut. Det är en kamp mot klockan. Läget är kritiskt.

UNHCR följer situationen noga. 

Vi står redo att bidra med nödhjälp i FN-koordinerade hjälpsändningar till Gaza när det blir möjligt.

UNHCR på plats i regionen

UNHCR är på plats med skydd och nödhjälp i hela regionen — i Egypten, Libanon, Jordanien och Syrien. Miljontals människor är på flykt från krig och katastrofer. Nu väntar en svår och kall vinter.

Tusen tack till dig som är med och hjälper i svåra tider.

UNRWA skyddar palestinska flyktingar

UNRWA är FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, mandatet gäller:

  • I Gaza.
  • På Västbanken
  • I östra Jerusalem.
  • I Syrien, Libanon och Jordanien.

UNRWA grundas

  • 1947 föreslår FN en delning av det "Brittiska mandatet Palestina" i två självständiga stater. 
  • 1948 upphör det brittiska mandatet. Samtidigt utropas staten Israel.
  • 1949 inrättar FN hjälporganisationen UNRWA. Uppdraget är att hjälpa cirka 700 000 palestinier som tvingades fly från sina hem 1948. 

Med tiden har UNRWA:s arbete förändrats för att möta behoven.

Uppdraget — att hjälpa palestinska flyktingar — gäller så länge konflikten inte är löst. 

Idag befinner sig 5,9 miljoner palestinska flyktingar under UNRWA:s mandat.

UNRWA står för United Nations Relief and Works Agency.

UNHCR skyddar världens flyktingar

Samtidigt i december 1949 beslutar FN:s generalförsamling att grunda UNHCR. FN:s flyktingkonvention antas 1951. 

UNHCR:s första uppdrag är att hjälpa flyktingar i Europa som har lämnats hemlösa efter andra världskriget.

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees och är FN:s flyktingorgan.

UNHCR:s mandat har utökats med att skydda människor på flykt i hela världen. Idag är över 110 miljoner människor på flykt och UNHCR arbetar i över 130 länder.

UNHCR hjälper palestinska flyktingar som befinner sig utanför UNRWA:s verksamhetsområde.

Samarbete mellan UNHCR och UNRWA

Under de senaste 70 åren har UNRWA och UNHCR samarbetat, var och en inom sitt mandat, och i nära samordning med de länder som ger palestinska flyktingar skydd.

Publicerad av Ulrika Forsberg