Strider och torka i Etiopien

Strider i Tigray i norra Etiopien tvingar människor att fly för sina liv. De är livrädda och utmattade. Läget är akut. Landet upplever den värsta torkan på 40 år. Vill du hjälpa idag?

Jag vill hjälpa

Torka och vattenbrist

Etiopien upplever en av de allvarligaste torkarna – i spåren av LaNina – på 40 år, med sex misslyckade regnperioder i rad sedan 2020.

Boskapen dör och betesmarken försvinner. Människor tvingas lämna sina hem för att överleva.

Torkan förvärrar en svår situation i Etiopien med miljontals människor på flykt från konflikter. Hundratusentals flyktingar från grannlandet Somalia lever i landet.

Krisen i Tigray

Skotten viner genom luften. Oskyldiga människor skjuts ner. Våldsamma strider härjar i Tigray i norra Etiopien just nu. Människor flyr för sina liv så fort de kan.

Kommunikationen ligger nere och anhöriga får ingen kontakt. Vägar är blockerade, hjälpsändningar med förnödenheter blockeras. Det är brist på mat och vatten.

Efter att ha överlevt den senaste tidens strider i provinsen Tigray befinner sig civila i kris. Hundratals flyr över gränsen till grannlandet Sudan. De är utmattade och livrädda.

På bara några dagar såg Gannite hur tragedin förvärrades i sin lilla hemby i norra Etiopien. Hon hade ingen tid att tänka, eller förstå vad som hände. Allt hon visste var att hon behövde ta sig därifrån. Kan du föreställa dig den skräcken?

– Jag gick tills fötterna blödde. Jag tackar Gud för att vi är säkra och har något att äta.
Tusentals människor tvingas fly strider i Tigray i norra Etiopien.
Gannite, från ett gränsläger i Sudan.

Svält hotar i Tigray

Enligt FN är mer än 350 000 människor på gränsen till svält i Tigray. De lever under ”katastrofala former”.

Matbristen beror på den väpnade konflikt som har slitit sönder Tigray sedan november 2020. Fler människor i Tigray och två miljoner människor i angränsande regioner riskerar att svälta.

Om inget görs riskerar 33 000 undernärda barn att dö.

Överrumplade av våldet

Allt hände på ett ögonblick. Många flydde utan att få med sig någonting utom kläderna de hade på sig. De tvingades att gå i timmar och korsa en flod för att nå Sudan.

Människor berättar om att de levde sina dagliga liv när strider plötsligt bröt ut. UNHCR:s fältpersonal har träffat lärare, sjuksköterskor, kontorsarbetare, jordbrukare och studenter som blev helt överrumplade av våldet.

UNHCR är på plats med mat, vatten, filtar och skydd mot coronaviruset. Som alltid i katastrofer är du livlinan för människor i nöd. Du behövs för att rädda liv.

Tonvis med nödhjälp lastas för att hjälpa tusentals människor på flykt från provinsen Tigray i Etiopien.
Nödhjälp lastas i Dubai för att hjälpa människor på flykt från Tigray i Etiopien.
UNHCR

Läget i Tigray just nu

Månader av hårda strider och begränsat tillträde för hjälporganisationer har gjort att det råder akut matbrist, och regionen står nu på randen till svält. Just nu lider över 350 000 människor i Tigray av en katastrofal matbrist.

Mer än 90 procent av Tigrays skörd har gått förlorad, eftersom konflikten startade i början av skördesäsongen och väpnade grupper enligt uppgift har plundrat alla livsmedelslager de hittat.

1,7 miljoner människor har tvingats fly för sina liv, och det har uppstått ett desperat behov av akut nödhjälp. De senaste veckorna har hårda strider återigen blossat upp och rapporter beskriver till och med hur kvinnor och barn har dödats. Civilbefolkningen är extremt utsatt.

Dessutom är rapporter om övergrepp vanliga, särskilt mot kvinnor och unga flickor. Utan en säker plats att bo på är de extra sårbara för sexuellt våld. Våra kollegor på plats hör skrämmande historier.

Tusentals människor från Tigray-regionen i Etiopien har sökt skydd östra Sudan. I början av krisen passerad flera hundra flyktingar gränsen varje dag.

Med starkt stöd från människor som du har UNHCR skickat 10 flygplan fullastade med nödhjälp som filtar, myggnät, tält, 22 fordon och 2 ambulanser.

Tillsammans räddar vi liv!

Varje krona räknas

Du kan vara livlinan för familjer på flykt som kämpar för att överleva.

147 kr

Ger akutpaket med filt, tvål, vatten och skydd mot covid-19

Vanliga frågor och svar

I början av november 2020 drabbade militären i Etiopien samman med regionala styrkor i provinsen Tigray, som ligger i norra delen av landet och gränsar till Sudan och Eritrea.

Sedan dess kommer rapporter om våldsamma väpnade konflikter i Tigray. Människor blev överrumplade av våldet och flydde med bara kläderna de hade på sig.

Många söker skydd i grannlandet Sudan, där får de skydd och nödhjälp.

Tigray är en region i norra Etiopien som gränsar till Sudan och Eritrea.

600 000 människor i Tigray behöver nödhjälp för att klara vardagen. 400 000 lider av matbrist, bland dem är 100 000 internflyktingar och 96 000 flyktingar från Eritrea.

Sudan ligger i nordöstra Afrika. Landet gränsen till Etiopien, Eritrea, Egypten, Libyen, Tchad, Centralafrikanska republiken och Sydudan.

Det politiska läget i Sudan är ömtåligt. En ekonomisk kris och osäkerhet påverkar hjälpinsatserna i landet.

Just nu söker tusentals människor på flykt från strider i norra Etiopien skydd i Sudan.

I slutet av 2019 bodde över en miljon flyktingar och asylsökande från Centralafrikanska republiken (CAR), Tchad, Eritrea, Etiopien, Syrien och Sydsudan i landet, trots det svåra läget.

UNHCR:s hjälpinsatser för människor på flykt i Sudan:

  • Leder arbetet med att ge skydd, boende, nödhjälp som filtar, myggnät, liggunderlag, tvål och rent vatten.
  • Ger stöd till offer för sexuella övergrepp och könsrelaterat våld.
  • Ger stöd till program för minröjning.
  • Ger extra skydd och säkerhet för barn.

Läs mer om Sudan på unhcr.org

Människor har flytt från Tigray i norra Etiopien på ett ögonblick. Tusentals har sökt skydd i Sudan.

UNHCR är på plats nödhjälp som vatten, tvål, filtar, liggunderlag, myggnät och tält.