Fridtjof Nansen

Norrmannen Fridtjof Nansen var forskare och vetenskapsman. Han är det humanitära flyktingarbetets pionjär och var den första flyktingkommissarien.

Nansen - pionjär inom flyktinghjälpen

Norrmannen Fridtjof Nansen, född 1861, var forskare och vetenskapsman. Han gjorde sig ett namn som zoolog, polarforskare och föregångsman för den nya vetenskapsgrenen havsforskning. Men det är framför allt för sitt pionjärarbete inom flyktinghjälpen som han har blivit ihågkommen.

Efter första världskriget fick Nansen i uppdrag att bistå omkring 450 000 krigsfångar från 26 länder att återvända hem. Han klarade uppgiften med hjälp av frivilligorganisationer och regeringar. Utan hans insatser skulle många människor ha avlidit av brist på mat och kläder.

Första flyktingkommissarien

Uppskattad av sina kolleger för sin karismatiska ledarstil blev Nansen 1921 utnämnd till den första flyktingkommissarien, en position som Nationernas förbund (Förenta nationernas föregångare) inrättade speciellt för honom.

Humanitärt arbete

Omedelbart därefter hjälpte Nansen en enorm massa människor som flydde den etniska konflikten mellan Grekland och Turkiet och räddade omkring 30 miljoner män, kvinnor och barn i Ryssland som hotades av svältdöden i torkans och revolutionens spår.

Nansenpasset och Nobels fredspris

1922 infördes "Nansenpasset", det första internationellt erkända dokument som definierade flyktingars status. Samma år erhöll Nansen Nobels fredspris.

Fridtjof Nansen dog 1930, men hans arbete och minnet av honom förs vidare av Nansenprisets pristagare - och av alla dem som i sin dagliga gärning arbetar för flyktingars väl.

Nansenpriset

År 1954 ville den dåvarande flyktingkommissarien Dr. van Heuven Goedhart stärka medvetenheten om det arbete som görs för flyktingar över hela världen. Han införde ett årligt pris, Nansenpriset, och uppkallade det efter Fridtjof Nansen - det humanitära flyktingarbetets pionjär.